ANAR KAZIMOV RADİOLOQ, ŞÜA DİAQNOSTİKA MÜTƏXƏSSİSİ, MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

DOKTOR ANAR KAZIMOV HAQQINDA ƏTRAFLI MƏLUMAT ÜÇÜN ONUN ŞƏXSİ WEB INTERNET SAYTINA KEÇİD: DR.KAZİMOV.COM

DOKTOR ANAR KAZIMOVUN İŞ YERİ:
MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ (MOM) 
DOKTOR ANAR KAZIMOVLA ƏLAQƏ:
050 830 26 26
050 418 11 77

ŞƏXSİ FACEBOOK PROFİLİ – DOKTOR ANAR KAZIMOV RADİOLOQ
ŞƏXSİ  VEB İNTERNET SAYTI – DRKAZİMOV.COM
YOUTUBE CHANNEL – ANAR KAZIMOV RADİOLOQ
İNSTAGRAM PAGE – DOKTOR ANAR KAZIMOV RADİOLOQ, MRT, KT
FACEBOOK SƏHİFƏSİ – MAGNİT REZONANS TOMOQRAFİYA. DR. ANAR KAZIMOV
XƏBƏR LENTİ – AZƏRBAYCAN RADİOLOQLARININ 2-Cİ BEYNƏLXALQ KONFRANSI
XƏBƏR LENTİ – Bakıda III Almaniya-Azərbaycan Radioloji və Neyroradioloji Simpoziumu
MƏQALƏ – Ağciyərlərin bədxassəli neoplazmaları. Epitelial şişlər
MƏQALƏ – Urinary Bladder Cancer. DOCTOR ANAR KAZIMOV
MƏQALƏ – AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİ. D.R ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
MƏQALƏ – MRT MÜAYİNƏSİ HAQQINDA. DR. ANAR KAZIMOV

YOUTUBE VİDEO – AZƏRBAYCAN RADİOLOQLARININ İKİNCİ BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANSI. RADİOLOQ, DOKTOR ANAR KAZIMOVUN ÇIXIŞI. SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİ
YOUTUBE VİDEO – CARCİNOMA İN SİTU. DOKTOR ANAR KAZIMOV
YOUTUBE VİDEO – SÜA DİAQNOSTİKASINDAN BİR GÖRÜNTÜ. VİRTUAL CD. ANAR KAZIMOV
YOUTUBE VİDEO – SİDİK KİSƏSİ XƏRÇƏNGİ. DR.ANAR KAZIMOV. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
YOUTUBE VİDEO – KALSİFİK TENDİNİT. DR.ANAR KAZIMOV.MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
YOUTUBE VİDEO –Ewing sarkoması. UŞAQLARDA ƏN ÇOX RAST GƏLİNƏN SÜMÜK ŞİŞLƏRİNDƏN BİRİDİR. DR.ANAR KAZIMOV
YOUTUBE VİDEO – XEMODEKTOMA. DR.ANAR KAZIMOV
YOUTUBE VİDEO – DR. ANAR KAZIMOV: OSTEOXONDROMA BÜTÜN SÜMÜK ŞİŞLƏRİNİN 10-15 FAİZİNİ ƏMƏLƏ GƏTİRİR. XOŞXASSƏSİ SÜMÜK ŞİŞLƏRİNİN 35 FAZİNİ TƏŞKİL EDİR.
YOUTUBE VİDEO – PERİVENTİKULYAR LEYKOMALASİYA. ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ.   
YOUTUBE VİDEO – KİMURA XƏSTƏLİYİ NADİR RAST GƏLİNƏN XOŞXASSƏLİ İLTİHABİ XƏSTƏLİKDİR.. ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
YOUTUBE VİDEO – Bazal qanqlia kalsifikasiyaları. DR. ANAR KAZIMOV MOM.
YOUTUBE VİDEO – OSMOTİK DEMİELİNİZASİYA – ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ. 
YOUTUBE VİDEO – DOKTOR ANAR KAZIMOV: İdiopatik intrakranial hipertenziya və ya psevdotumor serebri, aşkar edilən kütlə və ya hidrosefaliya olmadan yüksək kəllədaxili təzyiq simptomları ilə təzahür olunan sindromdur.
YOUTUBE VİDEO – DR. ANAR KAZIMOV. Wallerian degenerasiya
YOUTUBE VİDEO – DR.ANAR KAZIMOV: Kallmann sindromu – hipo-qonado-tropik hipo-qonadizm ilə xarakterizə olunan nadir rast gəlinən genetik pozğunluqdur və anosmia və ya hiposmia ilə əlaqədardır
YOUTUBE VİDEO – DR.ANAR KAZIMOV MİLLİ OKOLOGİYA MƏRKƏZİ: Freiberg xəstəliyi və ya Freiberg infarktı – metatarzal sümüklərin baş hissələrinin osteonekrozudur. Freiberg infarktı tipik olaraq ikinci metatarzal sümüyün başını cəlb edir. III və IV metatarsal sümüklər də həmçinin cəlb oluna bilər
YOUTUBE VİDEO – DR.ANAR KAZIMOV: Qaraciyərin epitelioid hemangioendotelioması – nadir rast gəlinən, aşağı-orta dərəcəli bəd xassəli damar şişidir. 
YOUTUBE VİDEO – Neyroblastoma – neyroblastik mənşəlidir. Uşaqlarda leykoz və beynin bədxassəli şişlərindən sonra ən sıx rast gəlinən III pediatrik şişlərdir. DR.ANAR KAZIMOV MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
YOUTUBE VİDEO – DR.ANAR KAZIMOV: Hass xəstəliyi – bazu sümüyü başının osteonekrozuna deyilir və bud-çanaq oynağından sonra osteonekrozun ən sıx rast gəlinən ikinci yeridir.

Facebook Comments