VƏLİ BEHBUDOV UŞAQ KARDİOLOQU, PEDİATRİK İNVAZİV KARDİOLOQ

Uşaq kardioloqu Vəzi Behbudov Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil almışdır. (2004-2010 illər)
DR.VƏZİ BEHBUDOVUN İŞTİRAK ETDİYİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ KURSLARI:
– Bakı Ürək Günləri AUDCC (2010 il);
– 2nd Baku Heart Days (2011 il);
-World Heart Day (2012 il);
– AKC, TDKB Beynəlxalq Konfransı (2012 il);
– Baku Heart Days 3rd International Congress (2012 il);
– Anadangəlmə Ürək Qüsurlarına Müasir Baxış (2013 il);
– Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda Değişimi Anlamak (Türkiyə, 2013 il);
– Konjenital ve Pediatrik İnvaziv Kardioloji Sempozyumu Osmangazi University (Türkiyə, 2013 il);
– 13. UlusalPediatrikKardiolojiveKalpDamarCerrahiKongresi (Türkiyə, 2014 il);
– Pediatric and Congenital Interventional Cardiology Symposium (Türkiyə, 2014 il);
– Pediatric and Congenital Rhythm Congress (Türkiyə, 2014 il);
– ÇocuklardaGenetikAritmilerKursu (Türkiyə, 2014 il);
– Radyasyon Güvenliği Eğitimi (Türkiyə, 2014 il);
– The European Board for Accreditation in Cardiology, Acıbadem University (Türkiyə, 2014 il);
– Baku Heart Days 4th International Congress (2015 il);
– 14. UlusalPediatrikKardiolojiveKalpDamarCerrahiKongresi (Türkiyə, 2015 il);
– FötalEkokardiyografiKursuve Sol Ventrikülve Aorta Patolojileri (Türkiyə, 2015 il);
– İnvazivvə Non invazivuşaqkardiologiyası, HacettepeUniversiteti Tip Fakultesi (Türkiyə, 2013-2015 illər).

DOKTOR VƏLİ BEHBUDOVUN ÜZVÜ OLDUĞU PEŞƏKAR ASSOSSASİYALAR:
Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyəsi Cəmiyyəti;
Türk Pediatrik Kardioloji və Kalp Cərrahisi Derneği;
Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC).

DR.VƏZİ BEHBUDOVUN ELMİ MƏQALƏLƏRİ:
–  Incidence of Congenital Cardiac Disease, detected by Fetal Echocardiography, in Azerbaijan Experience of three centers during a thirty month period
Petropoulos Α, Xudiyeva A, Valiyeva Q, Behbudov V, MaharramovaT, Mustafayeva A, Ismayilova M,
Poster Presentation at the 49th Annual Conference of AEPC, Prague Czech Republic,20-23 May 2015
– Cryoablation Versus Radiofrequency Ablation Of Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia İn Children, A Randomized Clinical Study
Karagöz T, Aykan HH, Duman D, Gümüstas M, Behbudov V, Özer S.
Poster presentation in International Congress of Pedyrythm 6 held in İstanbul, 2014
– Efficacy And Safety Of Cryoablation Of Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia İn Children
Karagöz T, Aykan HH, Behbudov V, Ertugrul İ, Yıldırım I, Özer S.
Poster presentation in International Congress of Pedyrythm 6 held in İstanbul, 2014.
– Duktal Spazm Nedeniyle Transkatater Kapatılmayan PDA Olgusu
V Behbudov , Kutay S,H.H. Aykan, T Karagöz
Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
Çocuklarda AVNRT Tedavisinde Modifiye CRYOABLASYON Tekniğinin Etkinliğinin ve Rekürrens Oranlarının RFA ile Karşılaştırılması
T Karagöz, H H Aykan, D Duman, M Gümüştaş, K Sel, V Behbudov, S Özer.
Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
– Kardiyak Kist Hidatik. M Gümüştaş. D Duman, V Behbudov, K Sel, D Alehan, S Özkutlu..Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
– İntravasküler- Kardiyak Yabancı Cismlerrin Transkatater Yöntemle Çıkarılması. D Duman, H H Aykan, T Karagöz, V Behbudov , K Sel, M Gümüştaş, E Aypar, S Özkutlu. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
– Çocuklarda Transkatater Patent Foramen Ovale Kapatılması Deneyımleri. K Sel, H H Aykan, T Karagöz, D Alehan, E Aypar, V Behbudov, M Gümüştaş, D Duman, S Özer, S Özkutlu.. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
– Sol Pulmoner Artere Bası Yapan Bronkojenik Kist ve Parsiyel Anormal Venoz Dönüş. D Duman, M Gümüştaş, H H Aykan, K Sel, V Behbudov, E Aypar, S Özkutlu.Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
– Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Hipertrofik KardiyomiyopatiGelişen Osteopetrozisli olgu sunumu. D Duman, E Aypar, H H Aykan, V Behbudov, K Sel, M Gümüştaş..Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
– Sağ Ventrikül İçine Prolapsus Gösteren Belirgin CHİARİ NETWORK. D Duman, E Aypar, M Gümüştaş, V Behbudov, K Sel, H H Aykan, S Özkutlu.. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
– Doğumsal Kuadrikuspit Aort Kapağı. M Gümüştaş, V Behbudov, H H Aykan, E Aypar, S Özkutlu..Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1
– Çocuklarda Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardide Kriyoablasyonun Etkinlik ve Güvünirliği. Karagöz T, Aykan HH, Behbudov V, Ertugrul İ, Yıldırım I, Özer S.. Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

DOKTOR VƏLİ BEHBUDOVUN ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
2010 ildən – hal-hazırda – Mərkəzi Klinika – Həkim-pediatr, kardioloq

DR.VƏLİ BEHBUDOVUN ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİ
Doktor Vəli Behbudov uşaqlarda rast gəlinən kardioloji profilli patologiyaların müalicəsini həyata keçirir.
İCRA ETDİYİ PROSEDURLAR:
Veqeto-damar distoniyalı uşaqların müalicəsi;
Miokardiodistrofiyalı və karditli uşaqların müalicəsi;
Anadangəlmə ürək xəstəlikli uşaqların müalicəsi (konservativ müalicə);
Reaktiv və revmatoid artritli və s. uşaqların müalicəsi.

DOKTOR VƏLİ BEHBUDOVUN İŞ YERİ:
MƏRKƏZİ KLİNİKA
ƏLAQƏ TEL:
Qəbula yazılmaq:
050-229-40-10 ,
050-212-24-54
Ətraflı məlumat:
050-448-28-11
ŞƏXSİ FACEBOOK PROFİLİ – UŞAQ KARDİOLOQU VƏLİ BEHBUDOV
İNSTAGRAM PAGE –  DOKTOR VƏLİ BEHBUDOV. Pediatrik Kardioloq,İnvaziv Cərrah(qapalı ürək əməliyyatları)
FACEBOOK PAGE – PEDİAT-KARDİOLOQ VƏLİ BEHBUDOV
MƏQALƏ – ÜRƏKDƏ KÜY NƏDİR?
XƏBƏR LENTİ – KONFRANS – UŞAQLARDA ANADANGƏLMƏ ÜRƏK QÜSURLARININ MÜALİƏSİNDƏ MÜASİR YANAŞMALAR
XƏBƏR LENTİ – DÜNYA ÜRƏK GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ PRAKTİK KONFRANS KEÇİRİLİB.

VİDEO YOUTUBE – UŞAQLARDA ANADANGƏLMƏ VƏ QAZANILMIŞ ÜRƏK QÜSURLARI. PEDİATRİK KARDİOLOQ VƏLİ BEHBUDOV. MƏRKƏZİ KLİNİKA. AZ TV. AİLƏ HƏKİMİ VERİLİŞİ
VİDEO YOUTUBE – KARDİOLOJİ MÜAYİNƏ. UŞAQLARDA ÜRƏK QÜSURLARININ AŞKARA ÇIXARILMASI. ƏLAMƏTLƏR. DOKTOR VƏLİ BEHBUDOV.
VİDEO  YOUTUBE  – DOKTOR VƏLİ BEHBUDOV: UŞAQLARDA ÜRƏK QÜSURLARININ MÜAYİNƏSİ ERKƏN DÖVRDƏ APARILMALIDIR….
VİDEO YOUTUBE – PEDİATR, İNVAZİV KARDİOLOQ VƏLİ BEHBUDOV UŞAQLARDA QAPALI, İNVAZİV ÜSULLA KEÇİRİLƏN ÜRƏK ƏMƏLİYYATLARI BARƏDƏ. XƏZƏR TV. HƏKİM İŞİ VERİLİŞİ
VİDEO YOUTUBE  – AZTV. AİLƏ HƏKİMİ VERİLİŞİNDƏ. Pediatr-reanimatoloq Dr.Ezim Nagdeliyev ve Pediatr-kardioloq Dr.Veli Behbudov, Merkezi Klinika
VİDEO YOUTUBE  –HƏKİM İŞİ 07.12.2017. ANADANGƏLMƏ ÜRƏK QÜSURLARI. DOKTOR VƏLİ BEHBUDOV. ÖZÜNÜ ÜZDƏ BİRUZƏ VERMƏYƏN ÜRƏK QÜSURLARI DA VAR….


Facebook Comments