Kязимов Эльхан Эльдар оглы Oнколог. Отделение:  Xимиотерапия-2

Kязимов Эльхан Эльдар оглы
Дата рождения:23.11.1984
Электронная почта: [email protected]
Моб. номер: +994 50 686 80 76
Специальность: Oнколог
Отделение:  Xимиотерапия-2

Образование:
2001-2007 — Азербайджанский Медицинский Университет, лечебно-профилактический факультет, Баку, Азербайджан

Научная деятельность:
Национальный Центр Онкологии,докторант

Работa:
2008 – 2016 – Национальный Центр Онкологии (НЦО), г. Баку, Азербайджан, онколог-химиотерапевт
2016– 2017 – врач-онколог в Центральной Клинической Больнице, г. Баку, Азербайджан
март 2017 — по настоящее время– зав. отделение  химиотерапии II, Национальный Центр Онкологии (НЦО), г. Баку, Азербайджан

Публикации:
Участие в мероприятиях:
2010 — курс химиотерапии в онкологии/гематологии, г. Анкара, Турция
2010– обучающий семинар по онкологии, Зальцбург,Австрия
2015- курс химиотерапии в онкологии/гематологии, MD Anderson Cancer Center, г.Хюстон,Техас,США
2016- курс химиотерапии в онкологии/гематологии, г. Вена, Австрия
Член  Ассоциации Онкологов  Азербайджана
Член ESMO, ASCO
Член Ассоциации Медицинских Онкологов Турции

Знание языков:
Азербайджанский — родной, русский, английский , турецкий

Name Surname : Elkhan  Kazimov
Date of birth:  23.11.1984
E-mail:  [email protected]
Phone number:  +994 50 6868 80 76
Speciality:  oncologist    , medical oncologist
Department: Chemotherapy-II
Education:  Azerbaijan Medical University, 2001-2007. Baku

Scientific activity:
Doctorant

Work experience:
2007-2008  National Center of Oncology, İnternship
2008-2016 National Center of Oncology,medical oncologist
2016-2017 Central Clinic, oncologist
2017- National Center of Oncology, Head of department,  Chemotherapy II

Publication:

Elmi işin adı

Çap olunmuş və ya əlyazma

Nəşriyyat, jurnal (nömrə,il) və ya müəllif şəhadətnaməsinin nömrəsi

Çap olunmuş vərəqlərin və ya səhifələrin sayı

Həmmüəlliflər

Герпетическая инфекция у больных, получающих химиотерапию

Məqalə

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 36-41.

6 səh.

M.Q.Məmmədov

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

Qeyri-Hockin limfomalı xəstələrdə standart proqnostik faktorların dəyərləndirilməsi

Tezis

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 81-82.

2 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

Современные возможности лечения лимфом низкой степени злокачественности

Tezis

Материалы VII съездa онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, с.459

1 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

Использование схемы Гемцитабин+Ломустин при лечении рецидивов и рефрактерных форм лимфомы Ходжкина

 Tezis

Материалы VII съездa онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, с.459

1 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

A rare case report: diffuse large B-cell lymphoma of the uterine cervix

Tezis

Материалы VII съездa онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, с.342

1 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

Bendamustine and rituximab (BR) are effective in the treament of relapsed or refractory mantle-cell lymphoma

Tezis

Материалы VII съездa онкологов и радиологов стран СНГ. 05-07.09.2012 г., Астана, с.452

1 səh.

Y.Əhmədov

A.Y.Əliyev

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

Hepatit B və C viruslarının Qeyri-Hockin limfomalarının əmələ gəlməsindəki rolu və müalicənin nəticələrinə təsiri

Tezis

Akademik R.N.Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 51-52.

2 səh.

T.Z.Tahirov

Kimyaterapiyadan sonra neytropeniya olan xəstələrdə göbələk infeksiylarına yoluxma riski

Tezis

Akademik R.N.Rəhimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 58-59.

2 səh.

T.Z.Tahirov

Результаты применения таргетного препарата Бевацизумаб у больных метастатическим HER2 -негативным раком молочной железы, резистентным к антрациклинам и таксанам

Tezis

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 66-67.

2 səh.

Y.Əhmədov

T.Z.Tahirov

İ.Hacıyeva

Первичные лимфомы центральной нервной системы

Məqalə

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2014, s. 18-24.

7 səh.

Y.Əhmədov

T.Z.Tahirov

İndolent limfomalarda  Ribomustinin effektivliyi

Məqalə

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2014, s. 68-70.

3 səh.

Y.Əhmədov

T.Z.Tahirov

Qeyri-Hockin limfomalarda Rituksimabla ilə dəstəkləyici müalicədə təcrübəmiz

Məqalə

Ümumilli lider Heydər Əliyevin

ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2014, s. 100-102.

3 səh.

Y.Əhmədov

T.Z.Tahirov

Azərbaycan Respublikasında  Limfomaların Statistik göstəriciləri

Məqalə

II Avrasiya Hematoloji Konqressin materialları. Antalya 13-16.10.2011, s.53

1 səh

T.Tahirov

İ.Musayev

F.Mərdanlı

A.Əliyev

Y.Əhmədov

R.Zeynalov

The studies of different regimes and combinations with bortezomib in the treatment of multiple myeloma

Tezis

Avrasiya Hematoloji Konqresin materialları. Antalya,

 7-10.10.2010. Səh.225

O.Fərəcov

A.Əliyev

Y.Əhmədov

T.Tahirov

E.Mansurov

Прогностические и предиктивные факторы рака молочной железы.

Məqalə

Журнал Здоровье Женщины № 9 (105) Kиев.2015. с.138-140.

3 səh

 А.Э.Абасов, А.З.Дербендова

Таргетная терапия рака яичников.

Məqalə

Азербайджанский журнал онкологии .  № 1, 2016, с.119-122.

4 səh

А.Э.Абасов, А.З.Дербендова,  И.А.Гаджиева

A rare case report: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) of the uterine cervix

Tezis

GAP-2017, TX,Houston.USA

Poster №142

Rahimzadeh S.

Süd vəzi xərçənginin ilkin metastaz ocaqları ilə şişin molekulyar bioloji xüsusiyyətləri arasında asılılığın təyini

Məqalə

Azərbaycan Onkologiya Jurnalı. №2,2016.səh.88-89

2 səh

A.Abasov

G.Nağdəliyeva

N.Talıbova

Некоторые особенности применененя Герцептина у пожилых больных

Тezis

Сборник материалов III конгресса онкологов Узбекистана,14-16 мая 2015.Ташкент. c169

1  səh

А.Э.Абасов И.А.Гаджиева

Scientific events:
Azerbaijan and foreign oncology conferences annually.
Member of  ASCO, ESMO
Member of  Azerbaijan Oncologists Association
Member of  Turkish Medical Oncologists Association
Languages:
English,
Turkish,
Russian,
Azerbaijanian


FACEBOOK PROFİLE – ELXAN KAZIMOV ONKOLOQ
XƏBƏR LENTİ — Bakıda “Beynəlxalq multidissiplinar xərçəng müalicəsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib
Milli Onkologiya Mərkəzinin kimyaterapevti Elxan Kazımovun xəstə təqdimatı əsasında “Yerli-yayılmış süd vəzi xərçəngi” mövzusunda məruzəsi dinlənilib
XƏBƏR LENTİ — Azərbaycanda onkoloji xidmətin yaradılmasının 80 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
XƏBƏR LENTİ – 1-Cİ TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN ONKOLOGİYA GÜNLƏRİ
XƏBƏR LENTİ — Azərbaycanda onkoloji xidmətin yaradılmasının 80 illiyidir — Beynəlxalq elmi konfrans keçirilib (FOTO)

WIKIMED.AZ-da — CƏMİL ƏLİYEV AKADEMİK. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİNİN BAŞ DİREKTORU
WIKIMED.AZ-da — ƏHLİMAN ƏMİRASLANOV AKADEMİK. ATU ONKOLOJİ KLİNİKASI
WIKIMED.AZ-da — İSA İSAYEV PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, MOM
WIKIMED.AZ-da — NİYAZİ ƏSGƏROV CƏRRAH-ONKOLOQ, ƏMƏKDAR HƏKİM. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
WIKIMED.AZ-da —ELXAN KAZIMOV ONKOLOQ. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ II KİMYATERAPİYA ŞÖBƏSİ
WIKIMED.AZ-da — ƏBULFƏZ SOLTANOV. TORAKAL CƏRRAH. DÖŞ QƏFƏSİ CƏRRAHİYYƏSİ
WIKIMED.AZ-da — NAZIM ƏZİZ OĞLU QULİYEV ONKOLOQ, BAŞ-BOYUN CƏRRAHI
WIKIMED.AZ-da —RAMIN MƏLİKOV UŞAQ CƏRRAHI, UŞAQ ONKOLOQU
WIKIMED.AZ-da — CAVİD QƏRİBOV ONKOLOQ-MAMOLOQ
WIKIMED.AZ-da — ELDAR QULİYEV İNVAZİV RADİOLOQ
WIKIMED.AZ-da — EMİL MUXTAROV UROLOQ-ANDROLOQ, ONKOLOQ
WIKIMED.AZ-da — GÜNAY ƏHMƏDOVA. ONKOLOQ-MAMMOLOQ, T.Ü.F.D.

Facebook Comments