Dr. Javid Baloghlanov.Urologist-Andrologist.Surgeon.

Dr. Javid Baloghlanov.Urologist-Andrologist.Surgeon.
Doctor of Philosophy in Medicine (PhD). Graduate of Faculty of Surgery in Peoples Friendship University of Russia. European Association of Urology member.

Dr. Javid Baloglanov regularly participated in refresher courses in leading clinics in Germany, Spain, France, Denmark, Turkey and the Russian Federation.

JAVIDA BALOGHLANOVS
MAIN ACTIVITIES :
Kidney stone disease
Uninterrupted endoscopic removal of urinary tract and bladder stones,
Open and endoscopic surgeries for hyperplasia (adenoma) of the prostate, varicocele, hydrocele, ureterocele, testicular torsion, inguinal hernia, phimosis, etc.
Surgical treatment of congenital diseases in children:
hypospadias,
anomalies of the external urethra and
cryptorchidism;
Pyelonephritis
Urethritis,
Prostatitis,
Orchit,
Epididymitis
Cystitis,
Urinary incontinence,
Balanoposthitis
infertility,
Asthenozoospermia,
Sexual dysfunction in men
Sexual weakness
Premature ejaculation
Conservative and surgical treatment of other urological and andrological diseases at a high level.

MEMBERSHIP:
European Association of Urology
CONTACT WITH DOCTOR JAVID BALOGLANOV:
+99450 2477715
Mail: [email protected]
FACEBOOK PAGE – Dr. Javid Baloghlanov.Urologist-Andrologist.Surgeon.
FACEBOOK PROFİLE –JAVİD BALOGHLANOV UROLOGİST-ANDROLOGİST  
İNSTAGRAM  PAGE – Doctor of Philosophy in Medicine (PhD). Graduate of Faculty of Surgery in Peoples Friendship University of Russia. European Association of Urology member.
YOUTUBE CNANNEL– JAVİD BALOGHLANOV – UROLOGİST, ANDROLOGİST SURGEON. 
Dr. Javid Baloghlanov
TELEMEDİCİNE PROJECTS – Telemedicine is a new branch of medicine that has used the capabilities of telecommunication technologies to give patients more access to medical professionals. Telemedicine allows doctors to evaluate, diagnose and treat patients at a distanceFACEBOOK VİDEO – Dr. Javid Baloghlanov.Urologist-Andrologist.Surgeon. Doctor of Philosophy in Medicine (PhD).
İNSTAGRAM VİDEO – DR. JAVİD BALOGHLANOV. Graduate of Faculty of Surgery in Peoples Friendship University of Russia. European Association of Urology member.
İNSTAGRAM VİDEO –Эндоскопическая контактная уретеролитотрипсия — это разрушение камней мочеточника путем подведения разрушающего инструмента (литотриптера) к камню через ниже расположенные мочевые пути.
İNSTAGRAM VİDEO  –Крипторхизм-это патология внутриутробного развития, когда яички, формирующиеся в брюшной полости, не опускаются в мошонку. Это одна из самых распространённых эндокринных проблем среди новорожденных мальчиков.
İNSTAGRAM VİDEO – UROLOQ CAVİD BALOĞLANOV: Uretrit  sidik kanalının(uretra) iltihabıdır. Ən geniş yayılmış uroloji xəstəliklərdən biri hesab olunur.
İNSTAGRAM VİDEO – DR. CAVİD BALOĞLANOV: VARİKOSEL- xaya və toxum ciyəsi venalarının genişlənməsidir. Varikosel xəstəliyinin bir sıra xoşagəlməz nəticələri olur.
İNSTAGRAM VİDEO – UROLOQ CAVİD BALOĞLANOV: Ginekomastiya- kişilərdə süd vəzilərinin qadın sayağı böyüməsidir. 
İNSTAGRAM VİDEO – UROLOQ CAVİD BALOĞLANOV:
Uşaqlarda xayaların xayalığa bir və ya ikitərəfli enməməsi  KRİPTORXİZM adlanır.
İNSTAGRAM VİDEO – DOKTOR CAVİD BALOĞLANOV ANADANGƏLMƏ HİDRONEFROZ BARƏDƏ. ƏMƏLİYYATXANADAN GÖRÜNTÜ
İNSTAGRAM VİDEO – DR.CAVİD BALOĞLANOV: Cinsi yolla keçən infeksiyalar- bir insandan o biri insana cinsi əlaqə zamanı keçə bilən xəstəliklərdir.
İNSTAGRAM VİDEO – DR.CAVİD BALOĞLANOV. COVID-19. Обновления
İNSTAGRAM VİDEO – Коротко о COVID-19. JAVİD BALOGHLANOV
İNSTAGRAM VİDEO – DR.JAVİD BALOGHLANOV: URS-litotripsiya- kəsiksiz,sidik yollarından keçərək, sidik axarı daşlarının parçalanması üçün istifadə olunan endoskopik əməliyyat üsuludur.
İNSTAGRAM VİDEO – DR. JAVİD BALOGHLANOV: Prostatit – prostat vəzinin iltihabi xəstəliyidir. Prostat vəzinin əsas funksiyası xüsusi tərkibli şirənin ifraz olunmasıdır.
İNSTAGRAM VİDEO – DR. CAVİD BALOĞLANOV: Prostat vəzisinin transuretral rezeksiyası (TURP)- prostatın xoşxassəli böyüməsi (hiperplaziyası) zamanı geniş istifadə olunan minimal invaziv (kəsiksiz) cərrahiyyə metodudur.
YOUTUBE VİDEO – Крипторхизм. Неопущение яичка в мошонку. Орхипексия. к.м.н. Джавид Балогланов
YOUTUBE VİDEO – Варикоцелэктомия. Операция при варикоцеле. к.м.н. Доктор Джавид Балогланов
YOUTUBE VİDEO – DR. CAVİD BALOĞLANOV. ANDROLOJİ PROBLEMLƏR. Uroloq-Androloq Cərrah İstanbul NS klinikası
YOUTUBE VİDEO – Доктор Джавид Балогланов о мужском бесплодии
YOUTUBE VİDEO – Sidik daşı xəstəliyi T.e.n. UROLOQ-ANDROLOQ Cavid Baloğlanov- uroloq- androloq .istanbul ns klinika
YOUTUBE VİDEO – Urologiya. Andrologiya. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Baloğlanov
YOUTUBE VİDEO – Qasıq yırtığı. Паховая грыжа. An inguinal hernia. Dr. Javid Baloghlanov
YOUTUBE VİDEO – Мочекаменная болезнь. Эндоскопическое дробление камней. к.м.н. Доктор Джавид Балогланов
YOUTUBE VİDEO – Böyrək daşlarının endoskopik yolla parçalanması Tibb üzrə Fəlsəfə Doktoru Cavid Baloğlanov
YOUTUBE VİDEO – VARİKOSEL əməliyyatı. Uroloq-androloq,Tibb üzrə Fəlsəfə Doktoru Cavid Baloğlanov
YOUTUBE VİDEO – Sonsuzluq. Kişi sonsuzluğu. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Baloğlanov
YOUTUBE VİDEO – Uretrit. Cinsi yolla keçən infeksiyalar. Doktor Cavid Baloğlanov
YOUTUBE VİDEO – Sidik daşı xəstəliyi. Böyrək daşlarının müalicəsi. T.e.n. Dr. Cavid Baloğlanov
YOUTUBE VİDEO – Cystitis. DOCTOR JAVİD BALOGHLANOV.
YOUTUBE VİDEO – VARICOSELESS DISEASE – DC.JAVİD BALOGHLANOV. UROLOGİST-ANDROLOGİST 

Facebook Comments