NİYAZİ EMİNOV ÜMUMİ CƏRRAH

Niyazi Eminov Qərbi Azərbaycanda-Amasiyada doğulub.
1988-ci ildə deportasiyadan sonra Azərbaycanın Gəncə şəhərində məskunlaşıblar.
Orta təhsilini Gəncədə 9 saylı tam Orta Məktəbdə alıb.
Niyazi Eminov 1997-2003-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin  II Müalicə-profilaktika fakültəsində təhsil almış və həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2003-2005-ci illərdə Niyazi Eminov Azərbaycan Tibb Universitetinin  III Cərrahi Xəstəliklər kafedrasında Cərrahiyyə ixtisası üzrə Klinik Ordinatura təhsili almışdır.
2006-cı ildə “STS” imtahınını, 2007-ci ildə “TUS” imtahanını müvəffəqiyyətlə verərək Türkiyə Respublikasında  Uzmanlıq (rezidentura) təhsili almağa haqq qazanmışdır.
Niyazi Eminov 2007-2013-cü illərdə İstanbul Universiteti, Cerrahpaşa Tibb Fakültəsi, Ümumi Cərrahiyyə kafedrasında Ümumi Cərrahiyyə ixtisası üzrə Uzmanlıq təhsili almışdır.
2013-2014-ci illərdə doktor Niyazi Eminov HB Güvən Klinikasında,
2015-ci ildə Avrasiya Hospitalda,
2016-cı ildə DTX-nin Hərbi Hospitalında ümumi cərrah vəzifəsində çalışmışdır.
Doktor Niyazi Eminov 2017-ci ildən etibarən isə HB Güvən Klinikasında ümumi cərrah vəzifəsində çalışmaqdadır.

DR. NİYAZİ EMİNOVUN CƏRRAHİYYƏDƏ
İXTİSASLAŞDIĞI SƏHƏLƏR
Endokrin cərrahiyyə.
Süd vəzisi cərrahiyyəsi.
Qida borusu cərrahiyyəsi.
Açıq və laparoskopik qarın boşluğu orqanlarının cərrahiyyəsi.
Laparoskopik reflyuks cərrahiyyəsi.
 Laparoskopik yırtıq cərrahiyyəsəsi.
Proktoloji cərrahiyyə.
Onkoloji cərrahiyyə
Qaraciyər-öd yolları-mədəaltı vəzi cərrahiyyəsi

TƏHSİLİ
1997-2003-cü ildə Niyazi Eminov Azərbaycan Tibb Universitetinin II Müalicə-profilaktika fakültəsində təhsil almış və həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2003-2005-ci il Azərbaycan Tibb Universitetinin III Cərrahi Xəstəliklər kafedrasında Cərrahiyyə ixtisası üzrə Klinik Ordinatura təhsili almışdır.
2006-cı il “STS” imtahınını, 2007-ci ildə “TUS” imtahanını müvəffəqiyyətlə verərək Türkiyə Respublikasında Uzmanlıq (rezidentura) təhsili almağa haqq qazanmışdır.
2007-2013-cü il İstanbul Universiteti, Cerrahpaşa Tibb Fakültəsi, Ümumi Cərrahiyyə kafedrasında Ümumi Cərrahiyyə ixtisası üzrə Uzmanlıq təhsili almışdır.
2019-cu ildə Türkiyə Respublikası, İstanbul Koç Universiteti Amerikan xəstəxanasında Qaraciyər-öd yolları-mədəaltı vəzi cərrahiyəsi üzrə təhsil almışdır.

DƏRC OLUNMUŞ MƏQALƏ VƏ TEZİSLƏRİ:
Eminov N., Teksoz S., Arikan A.E., Soylu S., Vehid H.E., Ayan F., Ozcan M., Bukey Y., “Effect of Obesity on Total Thyroidectomy: Cerrahpasa Experience”, Hellenic Journal of Surgery, 2015, 87:3, 229-233.
Eminov N.U., Ayan F.M., “Bədən kütlə indeksinin total tiroidektomiyanın erkən dövr ağırlaşmalarına təsiri”, Cərrahiyyə, 2015, № 4 (44), s. 77-83.
Eminov N.U., Ayan F.M., “Total tiroidektomiya əməliyyatı olmuş xəstələrdə perioperativ və

postoperativ parametrlərin bədən kütlə indeksindən asılılığı”, Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nəaliyyətləri, 2015, № 4, s. 234-239.
Eminov N.U., Ayan F.M., “Müxtəlif bədən kütlə indeksli total tiroidektomiya əməliyyatı olmuş xəstələrin yaş, cinsiyyət və antropometrik ölçülər baxımından xüsusiyyətləri”, Sağlamlıq, 2016, № 1, s. 67-72.
Eminov N.U., “Tiroidektomiya əməliyyatının ağırlaşmalarına müasir yanaşma”, Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nəaliyyətləri, 2016, № 1, s. 35-43.
Eminov N.U., “Xoşxassəli qalxanabənzər vəz patologiyalarının cərrahi müalicəsində optimal üsullar”, Cərrahiyyə, 2016, № 4, s. 99-107.
Eminov N., “Nüks dev insizyonel herni onarımı sonrası gelişen Ogilvie sendromu olgusu (poster sunumu)”, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Nisan 2016.
Eminov N., Celalova V., “İntraoperatif saptanan tip 1 Mirizzi sendromunda laparoskopik retrograd kolesistektomi (video sunum)”, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Nisan 2016.
Eminov N., Celalova V., “Taşlı remnant safra kesesi – laparoskopik tamamlayıcı kolesistektomi (video sunum)”, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Nisan 2016.
Eminov N.U., Ayan F.M, “Piylənmənin total tiroidektomiya əməliyyatı olmuş xəstələrdə perioperativ və postoperativ parametrlərə təsiri”, III Beynəlxalq Tibb Konqresi, Bakı, Azərbaycan, 1-2 Noyabr 2016, s. 133.
Eminov N.U., Ayan F.M, “Piylənmənin total tiroidektomiya əməliyyatının erkən dövr ağırlaşmalarına təsiri”, “Səhiyyənin təşkilində tibb elmi” Ümumukrayna elmi-praktiki konfransının materialları, Poltava, Ukrayna, 9 Noyabr 2016, s. 83.

ÜZVÜ OLDUĞU TƏŞKİLATLAR:
Azərbaycan Cərrah və Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti (ACQA)
Türk Cerrahi Derneği (TCD)
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD)
Türkiye Endokrin Cerrahisi Derneği (ECD)
Türkiye Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)
Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği (THPBCD).

DR. NİYAZİ EMİNOVUN
İŞ TƏCRÜBƏSİ:
HB Güvən klinikası ( 2013-2014 )
Avrasiya Hospital ( 2015-2016)
DTX-nin Hərbi Hospitalı ( 2016-2017)
Ümumi cərrah vəzifəsində çalışmışdır.
2017-ci ildən indiyədək HB Güvən Klinikası
Ümumi cərrah vəzifəsində Uzman doktor olaraq çalışmaqdadır.

HAZIRKİ İŞ YERİ:
HB GÜVƏN KLİNİKASI
DOKTOR NİYAZİ EMİNOVLA
ƏLAQƏ TEL: 051-420-80-40


FACEBOOK SƏHİFƏSİ – OP.DR. NİYAZİ EMİNOV. ÜMUMİ CƏRRAHİYYƏ UZMANI
YOUTUBE KANALI – ÜMUMİ CƏRRAHİYYƏ UZMANI NİYAZİ EMİNOV
ŞƏXSİ FACEBOOK PROFİLİ – NİYAZİ EMİNOV
XƏBƏR LENTİ – VİDEO . TƏHSİL NAZİRLİYİNİN XARİCDƏ TƏHSİL PROGRAMI MƏZUNLARI. NİYAZİ EMİNOV.
XƏBƏR LENTİ – HB Güven klinikasında Türkiyədən gələn uzman həkim bütün növ cərrahi əməliyyatları həyata keçirəcək – FOTO
XƏBƏR LENTİ – NAXÇIVANDA SAĞLAMLIQ AKSİYASI. TÜRKİYƏDƏ TƏHSİL ALMIŞ HƏKİMLƏRLƏ

VİDEO FACEBOOK – SÜD VERƏN ANADA MASTİT. Qranulematoz mastit. İltihabi süd vəzi xərçəngi
VİDEO FACEBOOK – DOKTOR NİYAZİ EMİNOV. Öd daşı xəstəliyinin müayinə və müalicəsində müasir yanaşma.
VİDEO FACEBOOK – YOĞUN BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİNDƏN SONRA QARACİYƏRİNƏ METASTAZ VERƏN XƏSTƏ ÜZƏRİNDƏ UĞURLU ƏMƏLİYYAT. NİYAZİ EMİNOV OP.DR. ÜMUMİ CƏRRAHİYYƏ UZMANI
VİDEO FACEBOOK – Fibrokistik dəyişiklik (mastopatiya) və süd vəzinin fibroadenomaları.. DOKTOR NİYAZİ EMİNOV
VİDEO – FACEBOOK – MƏDƏALTI VƏZİ XƏRÇƏNGİ İLƏ ƏLAQƏDAR ƏMƏLİYYAT OLUNAN XƏSTƏ… DR. NİYAZİ EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – Qaraciyərin xoşxassəli törəmələri (kistalar, hemangiomalar və s.), Uzman Dr Niyazi EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – Öd daşı xəstəliyinin müayinə və müalicəsinə müasir yanaşma, Uzman Dr Niyazi EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – Mədəaltı vəzin cərrahi xəstəlikləri. Uzman Dr Niyazi EMİNOV.
YOUTUBE VİDEO – QARACİYƏR KİSTALARI. Qaraciyərin xoşxassəli törəmələri (kistalar, hemangiomalar və s.), Uzman Dr Niyazi EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – Laparoscopic Adhesiolysis+Cholecystectomy+Right Hemicolectomy, MD Niyazi EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – QIL (TÜK) DÖNMƏSİ-BÜZDÜMÜN DERMOİD KİSTASI-PİLONİDAL SİNUS, UZM DR NİYAZİ EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – Öd daşı xəstəliyi, Uzman Dr. Niyazi EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – Reflyuks xəstəliyi, Uzman Dr. Niyazi EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – Kəskin pankreatitlər, Uzman Dr. Niyazi EMİNOV MƏDƏALTI VƏZİ XƏSTƏLİYİ.
YOUTUBE VİDEO – Qarın ön divarı yırtıqları (qrıjaları), Uzman Dr. Niyazi EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – XRONİKİ QƏBİZLİK. SƏBƏBLƏRİ VƏ MÜALİCƏSİ. UZMAN DOKTOR NİYAZİ EMİNOV
YOUTUBE VİDEO – Uzm.Dr.Niyazi Eminov, Laparoskopik TAPP sol çəp qasıq yırtığı (indirect inguinal hernia) plastikası.
YOUTUBE VİDEO – Uzm.Dr.Niyazi Eminov-Tibb dunyası verilişi-mövzu-Yoğun və düz bağırsaq polipləri
YOUTUBE VİDEO – On iki bağırsağın və mədə xorası xəstəliyi – Uzman doktor Niyazi Eminov
YOUTUBE VİDEO – Uzm. Dr. Niyazi Eminov (Ümumi cərrah)
YOUTUBE VİDEO – Uzm. Dr. Niyazi Eminov-Qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri
YOUTUBE VİDEO – Təhsil TV: Dövlət Proqramı məzunları – Niyazi Eminov
YOUTUBE VİDEO – Proktoloji xəstəliklər. DÜZ BAĞIRSAQ XƏSTƏLİKLƏRİ. DOKTOR NİYAZİ EMİNOV.
YOUTUBE VİDEO – QICQIRMA. REFLÜKS. Uzm.Dr.Niyazi Eminov, Xəzər TV, Ex professo verilişi, Mövzu: Reflyuks xəstəliyi
YOUTUBE VİDEO – HB Güven klinikin ümumi cərrahı Uzm.Dr.Niyazi Eminov-Laparoskopik Xolesistektomiya əməliyyat  ÖD DAŞI XƏSTƏLİYİ.
YOUTUBE VİDEO – Ümumi cərrah Uzm. Dr. Niyazi Eminov seminarından tam çıxışı. KƏSKİN PANKREATİTİN AĞIRLAŞMALARINA MÜASİR YANAŞMA
YOUTUBE VİDEO – Uzm.Dr. Niyazi Eminov-Qadın dünyası verlişində-Mövzu – Öd daşı xəstəliyi yaş artıqca artır. Qadınlarda daha çox rast gəlinir.
YOUTUBE VİDEO – Vias Medical Assistance: Uzman ümumi cərrah Niyazi Eminov. Ümumi cərrahiyyə
YOUTUBE VİDEO –  Öddaşı xəstəliyi. 10 FAİZ İNSANDA RAST GƏLİNİR. DR. NİYAZİ EMİNOV
YOUTUBE VİDEO –  ZOB XƏSTƏLİKLƏRİ. Uzm.Dr. Niyazi Eminov-Qadın dünyası verlişində – Mövzu -Qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri
YOUTUBE VİDEO – Uzm.Dr.Niyazi Eminov, Laparoskopik ventral (postoperasion) hernia plastikası.
YOUTUBE VİDEO – Uzm.Dr.Niyazi Eminov, Total laparoskopik artımlarla birlikdə uşaqlığın ekstripasiyası (TLH+BSO)
Youtube video – Uzm.Dr.Niyazi Eminov, Laparoskopik Xolesistektomiya – Kəskin Xolesistit. ENDOSKOPİK GÖRÜNTÜ

       

Facebook Comments