ANADANGƏLMƏ İNKİŞAF QÜSURLARI VƏ ONLARIN RİSK AMİLLƏRİ Qarayeva Könül Qalib qızı. KITAB. Bakı-2017. 144 səhifə

KİTABIN RƏYÇİLƏRİ: Azərbaycan Tibb Universitetinin 2-ci “Mamalıq və Ginekologiya” kafedrasının müdiri, tibb elmləri doktoru, professor Hicran.F.Bağırova. Əziz Əliyev adınına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun “Mamalıq

Read more

Yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. Dərslik. Fariz Camalov. E.Y.Şərifov, A.H.Əliyev. Bakı. 2019.

 Kitabda yoğun bağırsağın cərrahi xəstəliklərinin yayılma səviyyəsi, etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası ilə barəbər cərrahi müdaxilələrin texnikası, baş verə biləcək fəsadlar, rekonstruktiv əməliyyatlar və əməliyyatlardan sonrakı

Read more