Yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. Dərslik. Fariz Camalov. E.Y.Şərifov, A.H.Əliyev. Bakı. 2019.

 Kitabda yoğun bağırsağın cərrahi xəstəliklərinin yayılma səviyyəsi, etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası ilə barəbər cərrahi müdaxilələrin texnikası, baş verə biləcək fəsadlar, rekonstruktiv əməliyyatlar və əməliyyatlardan sonrakı

Read more