AKİF MEHRƏLİYEV. ANDROLOQ

DOKTOR AKİF MEHRƏLİYEVİN TƏHSİLİ HAQQINDA:

Androloq Akif Mehrəliyev 1972-1979-cu illərdə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirmişdir.
Ali tibb təhsilini bitirdikdən sonra həkimlik fəaliyyətinə başlamış.
Peşəkar səviyyəsini inkişaf etdirmək məqsədilə dəfələrlə Almaniyada, Drezden şəhərində, Amerikada və Rusiyada, Seçenov adına tibb universitetində ixtisasartırma kurslarında və elmi-praktik konfranslarda olub.
Bir çox Beynəlxalq androloqlar və seksopatoloqlar qurultaylarının iştirakçısıdır.

DOKTOR AKİF MEHRƏLİYEVİN İŞ TƏCRÜBƏSİ:
Androloq Akif Mehrəliyev əmək fəaliyyətinə Ümumittifaq “Naftalan” kurortunda başlayıb.
Androloji xidməti Naftalan kurortunda ilk olaraq, təşkil edib.
Akif Mehrəliyev 1993-1994-cü illərdə ordu sıralarında həkim kimi xidmət edib.
1994-cü ildən 2004-cü ilə kimi, “Ailə Planlaması”Respublika mərkəzində həkim-androloq işləyib.
Doktor Akif Mehrəliyev hal-hazırda Nərgiz klinikasında peşə fəaliyyətini davam etdirir
DOKTOR AKİF MEHRƏLİYEVİN ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİ:
Kişi sonsuzluğu,
Erektil disfunksiya (Cinsi zəiflik)
Xroniki prostatit,
Cinsi əlaqənin erkən bitməsi,
Cinsi yolla keçən xəstəliklər və s müalicəsini aparır

DOKTOR AKİF MEHRƏLİYEVLƏ ƏLAQƏ TELEFONU:
(+994) 50 220-24-81

DOKTOR AKİF MEHRƏLİYEVİN ŞƏXSİ FACEBOOK PROFİLİ


YOUTUBE VİDEO – KİŞİLƏRDƏ CİNSİ PROBLEMLƏR. XRONİKİ PROSTATİT. CİNSİ ZƏİFLİK. SONSUZLUQ. EREKTİL DİSFUNKSİYA.
ANDROLOQ AKİF MEHRƏLİYEV.  SİZİN SƏHHƏT VERİLİŞİNDƏ. LİDER TV.
YOTUBE VİDEO – ANDROLOQ AKİF MEHRƏLİYEV. KİŞİLƏRDƏ CİNSİ ZƏİFLİK – EREKTİL DİSFUNKSİYA. 
YOUTUBE VİDEO – ANDROLOQ AKİF MEHRƏLİYEV. XRONİKİ PROSTATİT. SƏBƏBLƏRİ VƏ MÜALİCƏSİ.
YOUTUBE VİDEO – CİNSİ ZƏİFLİK. ONUN PSİXOEMOSİONAL, HORMONAL-ENDOKRİNOLOJİ SƏBƏBLƏRİ. TİBBİ FAKTORLARI. MÜALİCƏSİ. ANDROLOQ AKİF MEHRƏLİYEV. HƏKİMSƏN VERİLİŞİ ATV KANALI.
YOUTUBE VİDEO – ANDROLOQ AKİF MEHRƏLİYEV. NƏRGİZ KLİNİKASI. ANDROLOJİ XƏSTƏLİKLƏR. ATV KANALI.
YOUTUBE VİDEO – ANDROLOQ AKİF MEHRƏLİYEV. SİZİN SƏHHƏT VERİLİŞİ. KİŞİLƏRDƏ CİNSİ İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏR. CİNSİ ZƏİFLİK. EREKTİL DİSFUNKSİYA.
YOUTUBE VİDEO – AKİF MEHRƏLİYEV. NƏRGİZ KLİNİKASININ ANDROLOQU. PROSTATİT. KİŞİLƏRDƏ ANDROLOJİ PROBLEMLƏR.
YOUTUBE VİDEO – DOKTOR AKİF MEHRƏLİYEV. ANDROLOQ. KİŞİLƏRDƏ CİNSİ ZƏİFLİK.  PROSTATİT. HƏKİM İŞİ VERİLİŞİ. XƏZƏR TELEVİZİYASI.
YOUTUBE VİDEO – ANDROLOQ AKİF MEHRƏLİYEV. Dr. Yunus Həsənov və Dr. Akif Mehrəliyev Nərgiz klinikası. HƏKİMSƏN VERİLİŞİ. ATV KANALI.
YOUTUBE VİDEO – PROSTAT VƏZİNİN XƏSTƏLİKLƏRİ. ANDROLOQ, DOKTOR AKİF MEHRƏLİYEV
YOUTUBE VİDEO – SİZİN SƏHHƏT VERİLİŞİ. LİDER TV. ANDROLOQ AKİF MEHRƏLİYEV. PROSTATİT XƏSTƏLİYİ. DİAQNOSTİKASI, SİMPTOMLARI VƏ MÜALİCƏSİ.
YOUTUBE VİDEO – Sizin səhhət verilişi. Doktor Akif Mehrəliyev, Androloq (Nərgiz klinikasi) (23.02.2019)
YOTUBE VİDEO – KİŞİ CİNSİ SİSTEM XƏSTƏLİKLƏRİ. Tibbi portal. ANDROLOGİYA. CİNSİ YOLLA KEÇƏN XƏSTƏLİKLƏR. ERKƏN BOŞALMA.
YOUTUBE VİDEO – ANDROLOQ AKİF MEHRƏLİYEV.ANDROLOQ. Kişilərin 25-40 faizində rast gəlinən PROSTATİTLƏR. PROSTAT XƏSTƏLİKLƏRİ.

Facebook Comments