FAİQ MUSTAFAOĞLU KARDİOLOQ, TİBB ELMLƏRİ NAMİZƏDİ, DOSENT DOKTOR, M.D, PH.D, FACC, FESC

Kardioloq, dosent Faiq Mustafaoğlu 1955-ci ildə Azərbaycanın Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində doğulmuşdur.
Faiq Mustafaoğlu 1973-cü ildə N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil olmuş və 1979-cu ildə bu fakültəni bitirmişdir.
1970-1980-ci illərdə Faiq Mustafaoğlu internatura kursunu keçmiş, 1980-1981-ci illərdə  Naftalan sanatoriyasında, daha sonra (1981-1984) Bilgəh kardioloji sanatoriyasında işləmişdir.
Faiq Mustafaoğlu 1984-cü ildə N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin Daxili xəstəliklər kafedrasında baş laborant olaraq işə başlamışdır.
1985-ci ildə Moskva Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda kardiologiya ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuş və 1988-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.
Həmin ildə Faiq Mustafaoğlu “Miokard infarktında aritmiyaların dinamikası və antiaritmik müalicənin effekti” adlı dissertasiyasını İ. M. Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyasında müdafiə edərək, tibb elmləri namizədi adını almışdır.
Faiq Mustafaoğlu 1988-1994-cü illərdə N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin Daxili xəstəliklər kafedrasında müəllim işləmişdir.
1994-1996-cı illərdə Faiq Mustafaoğlu Türkiyənin Ankara şəhərində Yüksək İxtisas xəstəxanasının kardiologiya şöbəsində kurs keçmişdir.
Burada invaziv kardiologiya ilə məşğul olmuş və elmi araşdırmalar aparmışdır.
Daha sonra Faiq Mustafaoğlu Ankara Gazi Universitetinin Tibb Fakültetində kardiologiya ixtisası üzrə imtahana girmiş və imtahanı müvəffəqiyyətlə verərək Türkiyə Cumhuriyyəti Sağlık Bakanlığının kardiologiya ixtisası üzrə Uzmanlık diplomunu almışdır.
1996-2006-cı illərdə Faiq Mustafaoğlu Yüzüncü Yıl Üniversitetinin Tibb Fakülteti Kardiologiya kafedrasında bölüm başqanı Dosent Doktor Öyretim Üyesi olaraq çalışmışdır.
Faiq Mustafaoğlu 2005-2006-cı illərdə Gazi Antepin Sani Konukoğlu xəstəxanasında invaziv kardiologiya ilə məşğul olmuşdur.
Faiq Mustafaoğlu 2006-cı idən 2020-ci ilədək Türkiyədə özəl sektorda işləmişdir.
2020-ci ildən İzmirin Çeşmə bölgəsində Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde işləməkdədir.
Faiq Mustafaoğlu Almaniyada, İspaniyada, Amerikada, Türkiyədə, Rusiyada təşkil olunan Beynəlxalq Kardioloji simpoziumlara məruzəçi olaraq qatılmışdır. Almaniyada, Türkiyədə, Rusiyada və Azərbaycanda yayınlanmış 60-dan çox elmi əsəri var.
Həmçinin, Türk Kardioloji Dərnəyinin web. sitəsində yayınlanan “Kardiyovasküler sözlük” (Latın-İngiliz-Rus-Türk-Azərbaycan-Qırğız-Türkmən dillərində, Ankara-2000) kitabının, Azərbaycan dilində ilk dəfə yazılan “Kliniki kardiologiya” (Bakı-2001, 512 səh.) və  “Kardiologiya” (Bakı-2010, 700 səh.) kitablarının da müəllifidir. Ayrıca, “Kliniki kardiologiya” kitabı Amerikada natıonal lıbrary of medıcıne tərəfindən qeydiyyata alınmış və nümunələri orada saxlanmaqdadır.
Türkiye Klinikleri  Kardioloji  Dergisi, Türk Girişimsel Kardioloji Dergisi və “Sağlamlıq” (Azərbaycan) jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.
Faiq Mustafaoğlu 2006-cı ildə Amerika Kardioloji Kolecinin diplomuna layiq görüldü və FACC ünvanını aldı. Həmin ilin mart ayında Atlantada (Amerika) keçirilən Dünya kardioloji simpoziumunda diplomun təqdimatı keçirildi.
2006-cı ildə “Avropanın Kardioloqu” diplomuna layiq görüldü və FESC ünvanını aldı. Həmin ilin sentyabr ayında Barselonada (İspaniya) keçirilən Dünya kardioloji simpoziumunda diplomun təqdimatı keçirildi.
Türkiyə, Avropa və Amerika Kardioloji Dərnəklərinin üzvüdür.
2012-ci ildə Azərbaycanın “Peşəkar həkim” milli mükafatına layiq görülüb.

DOKTOR FAİQ MUSTAFAOĞLUNUN ÜZVÜ OLDUĞU PEŞƏKAR ASOSSASİYALAR
AZƏRBAYCAN KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİ (AKC)
TÜR KARDİOLOJİ DERNEĞİ (TKD)
AVROPA KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİ (ESC)
AMERİKA KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİ

DOKTOR FAİQ MUSTAFAOĞLUNUN ADRESİ:.
Türkiyə Respublikası, İzmir şəhəri.
Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi


FACEBOOK PROFİLE – DOSENT DOKTOR, KARDİOLOQ FAİQ mUSTAFAOĞLU
XƏBƏR LENTİ – UZMAN KARDİOLOQ ÇEŞMEDE KADROLU OLARAQ GÖREVE BAŞLADI
XƏBƏR LENTİ – Uluslararası Özel Söke Hastanesi’ne Uluslararası Kardiyolog… (Söke şəhəri (son işyeri)
XƏBƏR LENTİ – DÜNYACA ÜNLÜ kARDİOLOJİ DOÇENTİ LEVELDE (ZONQULDAĞ ŞƏHƏRİ) 
XƏBƏR LENTİ – PEŞƏKAR HƏKİM 2012 mükafatçısı – Dr.Faik Mustafaoğlu
XƏBƏR LENTİ – KARDİYOLOG KADROLU OLARAK GÖRÜVÜ BAŞLADI (ÇEŞMƏ ŞƏHƏRİ, SON İŞ YERİ) 
XƏBƏR LENTİ – DOKTOR FAİQ MUSTAFAOĞLU – Uzman Kardiyolog, Çeşme’de kadrolu olarak göreve başladı (Çeşmə şəhəri (son işyeri)
XƏBƏR LENTİ – DOKTOR FAİQ MUSTAFAOĞLUNDAN HƏKİM TÖVSİYYESİ – ORUC TUTACAKLAR DİKKAT….
XƏBƏR LENTİ – DOKTOR FAİQ MUSTAFAOĞLU – ‘Sağlık için probiyotik ve prebiyotikler besinler kullanın’
XƏBƏR LENTİ – AZƏRBAYCAN KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİNİN 2-Cİ MİLLİ KONQRESSİ. DOKTOR FAİQ MUSTAFAOĞLU
XƏBƏR LENTİ – TÜRKİYƏDƏ ÇALIŞAN, AZƏRBAYCANDA İLK “KARDİOLOGİYA” dərsliyini yazan alim – SƏHİYYƏ TV 
XƏBƏR LENTİ – UZMAN KARİYOLOG ÇEŞMEDE KADROLU OLARAK GÖREVE BAŞLADI
XƏBƏR LENTİ – AZƏRBAYCAN KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİNİN 2-Cİ MİLLİ KONQRESSİNDƏ DOKTOR FAİQ MUSTAFAOĞLUNUN ÇIXIŞI
XƏBƏR LENTİ – DR. FAİQ MUSTAFAOĞLU: “BİR HƏKİM XƏSTƏSİ İLƏ BƏRABƏR ÖLÜB DİRİLMƏYİ HİSS ETMİRSƏ O HƏKİM DEYİL” 
XƏBƏR LENTİ – VAN TIP DERGİSİ: AORT DARLIĞI OLAN HASTALARDA AORT KAPAK PEPLASMANININ KLİNİK SONUÇLARI
XƏBƏR LENTİ – VAN TIP DERGİSİ: Obstruction of heart valve prostheses with thrombosis and pannus formation. DR.FAİQ MUSTAFAOGLU
XƏBƏR LENTİ – KARDİOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
XƏBƏR LENTİ – KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GURUBU
XƏBƏR LENTİ – TÜRK KARDİOLOJİ DERNEĞİ GİRİŞİMSEL ÜYELERİ

VİDEO YOUTUBE  – AZƏRBAYCAN KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİNİN 2-Cİ MİLLİ KONQRESSİNDƏ DOKTOR FAİQ MUSTAFAOĞLUNUN ÇIXIŞI
VİDEO YOUTUBE  – TÜRKİYƏDƏ ÇALIŞAN, AZƏRBAYCANDA İLK “KARDİOLOGİYA” dərsliyini yazan alim – SƏHİYYƏ TV 
VİDEO YOUTUBE – PEŞƏKAR HƏKİM 2012 MÜKAFATÇISI DOKTOR FAİQ MUSTAFAOĞLU

Facebook Comments