İCBARİ TİBBİ SIĞORTA İLƏ İLK QARACİYƏR TRANSPLANTASİYASI HƏYATA KEÇİRİLİB. 2023-CÜ İL OKTYABR

İcbari tibbi sığorta ilə ilk qaraciyər transplantasiyası həyata keçirilib. Mərkəzi Klinikada icra olunan əməliyyatda Gülyar Məmmədovaya həyat yoldaşının qaraciyərinin sağ payı köçürülüb. Əməliyyatı Tariyel Nadirov və Zaur Xəlilov icra ediblər.

Facebook Comments