ƏFQAN CƏFƏROV TRAVMATOLOQ-ORTOPED

Əfqan Cəfərov – Cərrah , Ortoped-travmatoloq.

Cəfərov Əfqan Ayaz oğlu 6 yanvar 1975-ci ildə Lənkəran rayonu Şirinsu kəndində anadan olub.
Əfqan Cəfərov 1992 -ci ildə Boladı kənd orta məktəbini fərqlənməylə bitirdikdən sonra Türkiyənin Adana şəhərində yerləşən Çukurova Universiteti Tibb Fakultəsinə daxil olub. 2000-ci ildə tibb təhsilini başa çatdırdıqdan sonra eyni universitetin Tibb Fakultəsi Ortopediya və Travmatologiya kafedrasında ixtisas təhsilinə başlayıb.

Doktor Əfqan 2007-ci ildə “Tibia plato qırıqlarının cərrahi nəticələri” adlı tezisini müdafiə etdiktən sonra ixtisasını tamamlamışdır. Bu tezis ilk elmi işi olaraq dərc olunub.

Türkiyədə tanınmış ortoped və travmatoloqların qurduğu “Ortopedia qrupu”na qəbul edilərək 2007 – 2009-cu illərdə bu qrupun fəaliyyət göstərdiyi, Adanada yerləşən Xüsusi Ortopedia Xəstəxanasındə mütəxəssis doktor olaraq çalışıb.

Əfqan Cəfərov 2009-cu il iyul ayında “Ortopedia Azərbaycan MMC”ni qurub. Hal hazırda “Ortopedia qrubu”nun Azərbaycan təmsilçisi olaraq İş həyatına davam etməktədir.
Dr. Əfqan Cəfərov Ortopedia və travmatologiya ilə əlaqəli bütün xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsində ixtisaslaşmış olub, bundan başqa Onurğa xəstəlikləri və xarici fiksasiya sahələrində bir neçə elmi tədqiqatlarda iştirak etmiştir.

Dr. Əfqan Cəfərov Türkiyə və Avropanın mötəbər nəşrlərində elmi işləri dərc olunmuşdur. Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlərinin Assosiasiyası İctimai Birliyinin 2008 və 2009-cu illərdə Bakıda keçirdiyi elmi-praktiki konfranslarında travmatologiya və ortopediya müasir texnologiyalar haqqında məruzəçi olmuş və bu konfranslarda elmi problemlərin diskussiyalarında fəal iştirak etmişdir.

Əfqan Cəfərov  İki ilə yaxın Xüsusi Ortopedia Xəstəxanasında yaradılan Əl cərrahyyəsi və Mikrocərrahiyyə Şöbəsində çalışıb və bu mövzu ilə əlaqədar özünü təkmilləşdirərək bir çox cərrahi əməliyatlar həyata keçirib.

 2006-2007-ci illər arasında eyni zamanda 28 ölkede internet üzerindən təqib edilən Bayer/Record 1 çalışmasının (Bud çanaq oynağı artroplastisi əməliyatını keçirən xəstələrdə dərin ven trombozisi və pulmoner emboli qarşısının alınmasının medikal müalicəsində yeni dərmanın diyərləri ilə qarşılaştırılması ) əsas İştirakçılarından olmuştur.

Əfqan Cəfərov 2013-cü il sentyabr ayında Almaniya Federal Respublikasının Drezden şəhərində Karl Gustov Karus Universiteti tibb fakultəsi, Travmatologiya və Neyrocərrahiyyə kafedrasında təlim keçib.

Dr. Əfgan Cəfərov bir çox beynəlxalq konqres, simpozium və kurslara qatılaraq məsləkdəki təkmilləşdirməsini davam etdirmişdir.Türkiyədə və Avropada bir çox elmi jurnallarda iştirakçısı olduğu tədqiqatları dərc olunmuştur. “Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlərin Assosiasiyası” İctimai Birliyinin 2008-2016-cı illərdə Bakıda keçirilən elmi-praktiki konfranslarda travmatolgiya və otopediyada müasir texnologiyalar haqqında məruzəçi olaraq yer almış və bu konfranslarda mübahisəli məsələlərin diskussiyalarında aktiv olaraq iştirak etmişdir.
Əfqan Cəfərovun vaxtaşırı nüfuzlu yerli və xarici elmi dərgilərdə, ictimai qəzetlərdə və digər nəşriyyat orqanlarında elmi, maarifləndirici tibbi məqalələri dərc olunmuşdur.
Hər il beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak edir, elmi məruzlərlə çıxışlar edir.
Doktor Əfqan Cəfərov hal-hazırda Modern Hospital klinikasında həkim cərrah olaraq çalışır. Xəstəxanada ixtisaslaşmış olduğu Ortopediya və Travmatologiya aid bir çox müasir cərrahi əməliyyatları həyata keçirir, eyni zamanda bu sahədə xəstələrə dünya standartlarına uyğun şəkildə xidmət vermək üçün çalışmalarını davam etdirir.
Ölkəmizdə travmatologiya və ortopediya üzrə tanınmış mütəxəssis kimi doktor Əfqan Cəfərov Azərbaycanın taleyüklü məslələlərində öz vətəndaş mövqeyi ilə seçilən həkimlərdən biridir.
2020-ci ilin 27 Sentyabrında başlayan Vətən müharibəsində doktor Əfqan Cəfərov bir an belə düşünmədən könüllü şəkildə cəbhə bölgəsində ordumuza peşəkar həkim olaraq yardım göstərmək üçün müharibə bögəsində yollanmış və orada təşkil olunan hərbi hospitalda sonadək çalışmışdır. Vətən müharibəsində məhs onun kimi əməyi keçən çoxsaylı həkimlərimizin səyi, operativ cərrahi müdaxilələri nəticəsində yüzlərlə yaralı əsgərimizin həyatı xilas edilmişdir.
Hazırda doktor Əfqan Cəfərov travmatologiya və ortopediyada xəstələrin müalicəsi ilə yanaşı yeni nəsil həkimlərə tibbi bilik və bacarıqların öyrədilməsi, başqa sözlə pedaqoji fəaliyyət və habelə elmi tədqiqatların aparılması ilə məğuldur.

                                Doktor Əfqan Cəfərovun ELMİ TƏDQİQATLARI
                                Elmi işlər və məqalələrin siyahisi

 1. Ceferov E, Tan İ. Tibia üst eklemi ilgilendiren kırıkların cerrahi tedavi sonuçları. // Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi və Travmatoloji anabilim, 2007; Uzmanlıq tezi, cu.edu.tr/ tezler/6149.pdf

 2. Əfqan Cəfərov. Əlimizdəki sinir xəstəlikləri. // Konsilium, 2009 iyul ; 7: 40-42.

 3. Əfqan Cəfərov. // Konsilium, 2009 sentyabr ; 9: 32- 35.

 4. Cəfərov Ə, Tan İ. Tibia proksimal hissəsinin oynaq daxili sınıqlarının cərrahi müalicəsinin nəticəsi // AzTOA 6-cı beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2010, səh. 73-74

 5. Əfqan Cəfərov. Bud çanaq oynaq çıxığı. // Konsilium, 2010 yavar, 1: 28-30.

 6. Əfqan Cəfərov. Bud-çanaq oynağı protezi. // Konsilium, 2010 aprel; 4: 56-58.

 7. Əfqan Cəfərov. İdman təbabəti və sağlamlıq. // Konsilium, 2010 iyul ; 7: 28-30.

 8. Cəfərov ƏA, Tan İA, Əlizadə ÇA. Tibia plato sınıqlarında sabit bucaqlı kilitləyici lövhə ilə müalicə olunan xəstələrin retrospektiv nəticələrinin təhlili. // Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2015; 2: 92-100.

 9. А. Джафаров, И. Тан, М. Гюльшен, Ч. Али-Заде. Анализ результатов лечения переломов плато большеберцовой кости аппаратом Илизарова. // Гений Ортопедии, 2015; No 1, C. 17-22Cəfərov ƏA, Tan İA, Əlizadə ÇA. Tibia plato sınıqlarında açıq repozisiya və

 10. dəstək lövhəylə fiksasiya əməliyyatı olunan xəstələrin nəticələrinin retrospektiv analizi // Cərrahiyyə, 2015, № 3(43), səh.29-37

 11. Cəfərov ƏA, Tan İA, Əlizadə ÇA. Qamış sümüyü proksimal oynaqdaxili sınıqlarının cərrahi müalicəsində dəstək lövhə və sabit bucaqlı bağlayıcı lövhə ilə osteosintez edilən xəstələrin müalicəsinin nəticələrinin müqayisəli retrospektiv təhlili // Azərbaycan tibb jurnalı, 2015, № 3, səh.5-11

 12. Cəfərov ƏA. Tibia plato sınıqlarının İlizarov xarici fiksator aparatı ilə cərrahi müalicəsi nəticələrinin təhlili // Sağlamlıq, 2015, N4, s.61-66

 13. Cəfərov ƏA. Bud sümüyü boyun sınıqları müalicəsinin tarixi // Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı ,2017, yanvar-iyun,   № 1, səh.77-82

 14. Efgan Ceferov, Chingiz Alizade, Zafer Özer, Amirullah M. Mamedov, Ekmel Özbay. Femur Boyun Kırıklarında Yeni Delikli İmplantın Stress Dağılımının Sonlu Elemanlar Analizi İle İncelenmesi // Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017, 1393 – 1401

 15. Cəfərov Ə.A. Bud sümüyü boyun sınıqları müalicəsinin tarixi // Azərbaycan ortopedia və travmatologiya jurnalı, 2017, Yanvar-İyun, № 1, səh.77-82

 16. Cəfərov Ə.A, Zafer Özer, Əlizadə Ç.Ə., Məmmədov Ə.M. Bud sümüyü boynu sınığı: Dəlikli və dəliksiz yeni implant modellərinin sonlu elementlər üsulu ilə təhlili // Azərbaycan tibb jurnalı, 2017, № 3, səh.12-18

 17. Cəfərov Ə.A. Bud sümüyü boyun sınıqları müalicəsində istifadə olunan implantların təkamülü // Azərbaycan ortopedia və travmatologiya jurnalı, 2017, İyul-dekabr, № 2, səh. 49-54

 18. Afgan Jafarov, Chingiz Ali-Zadeh, Zafer Özer, Amirullah M. Mamedov, Ekmel Özbay. Stress Distribution of a New Type of Perforated Implants in Femur Neck Fracture: Finite Element Model // Journal of Physics: Conf. Ser. 1045 (2018) 012017

 19. Afgan Jafarov, Fatma Kubra Erbay Elibol, Chingiz Alizadeh, Mahir Gulsen, Emre Togrul,Teyfik Demir. Perforated H-beam implant can be used in femoral neck fracture // Proc IMechE Part H: J Engineering in Medicine 1–8

                 Çap edilmiş abstraktlar – Konferans materialları

 1. Toğrul, C. Özkan, M. Herdem, E. Ceferov. Enfekte kalça artroplastisinde iki aşamalı reimplantasyon. // XVIII Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi. Kongre kitabi, 2003, Cild 2, s.58

 2. Emre Toğrul, Cenk Özkan, Efgan Ceferov, İsmet Tan İ. Femur başı avasküler nekrozu tedavisinde otogreft transplantasyonu. // Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2005, vol.39(2), p.130-131

 3. Cenk Özkan, Mahir Gülşen, Yaman Sarpel, Efgan Ceferov, Enfekte total diz artroplastisi tedavisinde Ilizarov eksternal fiksatörü ile artrodez. // Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi”  2006, Poster no:3

 4. Ceferov E, Tan İ, Sarpel Y, Çeliktaş M, Özbarlas M. Tibia üst uç eklemi ilgilendiren kırıkların cerrahi tedavi sonuçları. // Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2007, vol.41(3), p.182

 5. Cəfərov Ə, Namazov T. Qazanılmış bud-çanaq oynağı displaziyasında cərrahi müalicənin erkən nəticələri. // AzTOA 7-cı beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2012, səh. 56-57

 6. Али-Заде Ч, Джафаров А, Берченко Г, Мамедов А, Али-Заде Ф. Доклинические исследования нового имплантата для остеосинтеза переломов шейки бедренной кости. // XVII съезд ортопедов-травматологов Украины. Киев, 2016, C. 324-325

                            Elmi konferanslarda  məruzələr

1.  Çocuklarda diz artroskopisi // Kuşadası, 13 Ekim 2006. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi
2. Femur başı osteonekrozunda Trap door tekniği //  Bakı, 12 iyul 2009, AzTOA-nın 5-ci beynəlxalq konfransı
3.  Çocuk femur boyun kırıkları //  Bakı, 13 iyul 2009, AzT OA-nın 5-ci beynəlxalq konfransı
4 .Tibia proksimal hissəsinin oynaq daxili sınıqlarının cərrahi müalicəsinin nəticəsi //  Bakı, 25 sentyabr 2010. AzTOA 6-cı beynəlxalq konfransı    5. Qazanılmış bud-çanaq oynağı displaziyasında cərrahi müalicənin erkən nəticələri //  Bakı, 6 may 2012 / AzTOA 7-cı beynəlxalq konfransı
6. Aşağı ətraf uzun sümük sınıqlarında kilitli itramedulyar millərlə cərrahi müalicənin nəticələri // Bakı, 17 may 2014. Azərbaycan travmatoloq və ortopedlərin I qurultayı
7. Anadangəlmə bud çanaq oynaq çıxığı: Profilaktika, müasir müalicə üsulları //  Bakı,16 oktyabr 2015. Tibb elmləri doktoru, professor Əliağa Məmməd oğlu Əlizadənin anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş elmi konferans
8. Femur proksimal kırıkları osteosintezi üçün düşünülen yeni delikli implant modellerin kemik dokusuna integralleme hadisesinin araşdırılması //  Antalya, 29 ekim 2015,  Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
8. Хирургическое лечения переломов плато большеберцовой кости

9. // Белосток (Польша), 8 апреля 2016. ‘Биология лечения переломов длинных костей’ Международный  практический симпозиум.
10. Современные методы лечения переломов плато большеберцовой кости
11. Киев, 7 октября 2016. XVII съезд ортопедов-травматологов Украины.
12. Qamış sümüyü proksimal oynaqdaxili sınıqlarında cərrahi müalicə üsulları //  Bakı, 13 noyabr 2016. Azərbaycan travmatoloq və ortopedlərin II qurultayı, Elmi-tədqiqat Travmatologiya və ortopediya İnsititunun 70 illik yubileyi
13. Сравнительные биомеханические исследования нового имплантата для остеосинтеза переломов шейки бедренной кости с 3 компрессирующими винтами // Москва, 29 июня 2017.  Первый Евразийский ортопедический форум, состоявшемся 29-30 июня 2017 г. в г. Москв
14. Stress distribution on novel femur prosthesis: a finite element analysis //  Baku, 29 september 2017.  5TH  International Symposium on Innovative Technologie  in Engineering and Science
15. Доклинические исследования нового имплантата для остеосинтеза переломов шейки бедренной кости // Ташкент, 20 октября 2017. IX съезда травматологов-ортопедов Узбекистана «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии»
16. Femur Boyun Kırıkları için tasarlanan Yeni İmplantın Delikli ve Deliksiz Modellerinin Sonlu Elemanlar Analizi // Antalya, 25 Ekim 2017. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
17. Index efficiency of an implant – new criterion of objective assessment of implants for osteosynthesis of femoral neck fracture // Montreal/Canada, 12 October 2018. 39th SICOT Orthopaedic World Congress
18. Femur Boyun Kırıkları İçin Tasarlanan Yeni Delikli İmplant ile Üçlü Vida Sisteminin Biyomekanik Karşılaştırılması // Antalya, 2 Kasım 2018. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.
19. Femur Boyun Kırıkları İçin Tasarlanan Delikli Çivinin Çekip Çıkarma Performansının Değerlendirilmesi // Antalya, 2 Kasım 2018. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.
20.  Femur boyun kırıkları osteosintezinde kullanılan implantlarda kemik doku hasarının hesaplanması ve çeşıtlı implantların karşılaştırılması için yeni indeks: İmplantın Etkinlik İndeksi (İEİ) // Antalya, 2 Kasım 2018. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

                         Elmi konferanslarda  Posterlər

1. Afgan Jafarov, Chingiz Ali-Zadeh, Zafer Özer, Amirullah M. Mamedov, Ekmel Özbay. Stress Distribution of a New Type Perforated Implants in Femur Neck Fractures: Finite Element Model // 3rd International Conference on Rheology and Modelling of Materials , Hungary, 2-6 october 2017
2. Afgan Jafarov, Gennadi Berçenko, Çingiz Alizadeh , Farhad Alizadeh, Mustafa Çeliktaş, Emre Toğrul. Femur proksimal bölge kırıkları osteosentezinde tasarlanan delikli implant modellerinde delik dahiline kemik doku oluşumu ve büyümesinin araştırılması (Hayvan Deneyi) // 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antaliya, 24-29 Ekim 2017. P102
3. Afgan Jafarov, Zafer Ozer, Chingiz Alizadeh,Amirullah M.Mamedov, Mustafa Celiktas, Mahir Gulsen. New Implant Model With Holes For The Osteosynthesis Of Femoral Neck Fractures: Finite Element Analysis // 19th  EFORT Congress, Barcelona /Spain ,30 May-1 Jun 2018, P 2985
39th SICOT Orthopaedic World Congress. (A winner of the 2018 SICOT Research Awards – Basic Science Award )
4. Afgan Jafarov, Fatma Kübra Erbay, Çingiz Alizadeh, Teyfik Demir, Mahir Gülşen, Emre Toğrul. Femur Boyun Kırıkları İçin Tasarlanan Delikli Çivinin Çekip Çıkarma Performansının Değerlendirilmesi // Antalya, 31 Ekim 2018. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. (Ortopedik Travma sözlü bildiri dalında BİRİNCİLİK ödülü)

                                           Mükafatlar:
1. Afgan Jafarov, Chingiz Ali-Zadeh, Zafer Özer, Amirullah M. Mamedov, Ekmel Özbay. Stress Distribution of a New Type Perforated Implants in Femur Neck Fractures: Finite Element Model // 3rd International Conference on Rheology and Modelling of Materials , Hungary, 2-6 october 2017 ( Best poster /Award )
2. 
Chingiz Alizadeh, Afgan Jafarov, Farhad Alizadeh, Mahir Gülsen, Emre Togrul. Index efficiency of an implant – new criterion of objective assessment of implants for   osteosynthesis of femoral neck fracture // Montreal/Canada, 2018. 39th SICOT Orthopaedic World Congress. (A winner of the 2018 SICOT Research Awards – Basic Science Award )
3. Afgan Jafarov, Fatma Kübra Erbay, Çingiz Alizadeh, Teyfik Demir, Mahir   Gülşen, Emre Toğrul. Femur Boyun Kırıkları İçin Tasarlanan Delikli Çivinin Çekip Çıkarma Performansının Değerlendirilmesi // Antalya, 31 Ekim 2018. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. (Ortopedik Travma sözlü bildiri dalında BİRİNCİLİK ödülü)

                                      PROFESSİONAL TƏLİMLƏR:
1. Karl Gustov Karus Universiteti tibb fakultəsi, Travmatologiya və Nevroşirurgiya kafedrası. Drezden / Almaniya federal respublikası,  sentyabr 2012 ( 3 həftə)\
2. Rothman İnstitutu, Oynaq artroplastikası üzrə fellowship proqramı. Filadelfiya , Pennsilvaniya  / ABŞ ,  25 mart – 25 aprel 2018

Doktor Əfqan Cəfərovla əlaqə telefonu:
050-307-76-66,
(050) 427 03 03;
(055) 220 7178,
(+99412) 949,
(+99412) 570-03-03,
(+99412) 570-20-20
E-mail: [email protected] / [email protected]

DOKTOR ƏFQAN CƏFƏROVUN ŞƏXSİ İNTERNET SAYTI
ƏFQAN CƏFƏROVUN İŞ YERİ: MODERN HOSPİTAL

VİDEO – saglamTV. Əfqan Cəfərov. Travmatoloq-ortoped. Modern Hospital. İdman yaralanmaları.

VİDEO – saglamTV. Əfqan Cəfərov. Travmatoloq-ortoped. Uşaqlarda sümük-oynaq xəstəlikləri. Bud-çanaq oynağı

VİDEO – Modern Hospital Ortoped-Travmatoloq Dr.Əfqan Cəfərov

VİDEO – Diz – oynağ problemləri – Əfqan Cəfərov (Modern Hospital)

VİDEO – saglamTV. Modern Hospital. Hilton oteli. Böyük kampanya. Ortopediya-travmatologiya

VİDEO – Əfqan Cəfərov. Diz oynağı protezi. Total knee replacement. Artroz xəstəliyi. Modern hospital

VİDEO – Modern Hospital – Əfqan Cəfərov-
Ortopediya və travmatologiyada ən çox müraciətlər

VİDEO – Osteoporoz xəstəliyi – Dr.Əfqan Cəfərov

VİDEO – İdman təbabəti, idman zədələnmələrinin müalicəsi –
Əfqan Cəfərov (Modern Hospital)

 

Facebook Comments