FƏRHAD VERDİYEV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED

PHD.Uzman, travmatoloq-ortoped, Fərhad Verdiyev.

TƏHSİLİ
Fərhad Verdiyev Bakıda 1990-2000-ci illər 46 No-li orta məktəbdə təhsil alıb.
2000-2006-cı illər Azərbaycan Tibb Üniversiteti, Müalicə Fakültəsi, Bakı,Azərbaycan (fərqlənmə diplomu ilə bitirib)
2007-2012-ci illərdə Fərhad Verdiyev Türkiyənin İzmir şəhərində yerləşən  Ege Universiteti Tibb Fakultəsi, Ortopediya ve Travmatologiya kafedrası,uzmanlıq təhsili (rezidentura) təhsili alıb.
2011-ci il aprel-may ayında Fərhad Verdiyev Cleveland, OH, ABŞ-da yerləşən Cleveland Clinic Ortopediya ve Revmatologiya İnstitutu, Ortopediya Kafedrasında ixtisasartırma təhsili alıb.
2012-ci il fevral-mart aylarında Fərhad Verdiyev ABŞ-ın Nyu York şəhərində Hospital For Special Surgeries-də ixtisasartırmada olmuşdur.

DOKTOR FƏRHAD VERDİYEVİN İŞTİRAK ETDİYİ
KURSLAR:
1. 15-18 yanvar 2009-cu il “İntramedüller Çivileme Kursu’’ İzmir, Türkiyə
2. 18-19 aprel 2009-cu il “AO Pediatrik Trauma Course” İzmir, Türkiyə
3. 2 may 2009-cu il “V1. Monolateral Eksternal Fiksator Kursu” Konya, Türkiyə
4. 22-24 may 2009-cu il “Ilizarov Kursu” Adana, Türkiyə
5. 21-24 may, 2010-cu il “1st Advanced Intramedullary Nailing Course” Kuşadası, Türkiyə
6. 01-03 aprel 2010-cu il “Temel Diz Artroskopisi Kursu” Antalya, Türkiyə
7. 21-26 iyun 2010-cu il “AO Basic Trauma Course” İzmir, Türkiyə
8. 13-16 yanvar 2011-ci il “İleri İntramedüller Çivileme Kursu” Ceşme, Türkiyə
9. 21-25 yanvar 2011-ci il “AO Trauma Course-Advances in Operative Fracture Management” Ankara, Türkiyə
10. 18-21 dekabr 2013-cü “V. Pelvis-Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı” Antalya, Türkiyə
11. 11-12 yanvar 2013-cü il “Bakı artroplastika kursu” Bakı, Azərbaycan
12.11 Dekabr, 2015-ci il “Masterclass-Meet the Expert Primary Hip&Knee” Zimmer Biomed Institute Course Bakı, Azərbaycan

İŞTİRAK ETDİYİ SEMİNARLAR
– “19-cu Uluslararası Tıp öğrencileri ve genç doktorlar kongresi”, 6-9 May, 2004. İstanbul, Türkiyə
– “1-ci Ulusal klinik pratikte kök hücre ve gen tedavisi” kongresi, 7-9 May, 2004. İstanbul, Türkiyə
– “53. Итоговая Студенческая Научная Конференция с международным участием”, 25-28 Апреля 2005, Москва, Россия
– “Treatment of pediatric injury and diseases of the musculo-skeletal system” Beynalhalq konfrans, 10-12 Aprel, 2006, Bakı. Azərbaycan Travmatologlar ve Ortopedlər Assosasiyası və Şimali Amerika Pediatr- ortpedlər Assosasıyası ilə birgə keçirilmiş konfransda iştirak və çıxış etmişdir
– ’’8.Uluslararası Türk Omurga Kongresı’’23-26 Oktyabr, 2008, İzmir, Türkiyə
– “7th Turkish–Greek Intra-University Orthopaedic Meeting” 7-9 May, 2009,Izmir, Türkiyə
– “Azerbaycan Respublikası Travmatoloq ve Ortopedlərin Assosiasiyasının 5-ci Beynalxalq Konfransı” 19-20 İyun,2009,Bakı,Azerbaycan
– ’’Ege üniversitesi İskelet Sistemi Tümörleri Konseyi 20.yıl Sempoziumu’’21 May, 2010, Izmir, Türkiyə
– ‘’10.Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri’’ 4-5 Fevral, 2011, Izmir, Türkiyə
– “American Academy of Orthopaedic Surgeons 2012 Annual Meeting”, 7-11 Fevral, 2012, San Francisco, Californiya
– “American Association of Hip and Knee Surgeons specialty Day Meeting” 11 Fervral, 2012 , San Francisco, Californiya
– “Azərbaycan Respublikası Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun Türkiyə Cumhuriyəti Ege Universiteti Tibb Fakultəsi Ortopediya və Travmatologiya kafedrası ilə birgə elmi-praktik konfransı” 14-17 Noyabr, 2012, Bakı, Azərbaycan
– “Osteosyntese İnternational 2013”14-17 Fevral, 2013, Ceşme, Türkiyə
– “XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi“ 29 Ekim – 3 Kasım 2013 Antalya,Türkiyə
– 2. Şifa Ortopedi Günleri” 14-15 Mart 2014, İzmir, Türkiyə.
– “Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlərin 1.Qurultayı “ 17-18 May 2014, Bakı, Azərbaycan
– “XXIIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi“ 12-16 Noyabr 2014 Antalya,Türkiyə
– “Международная научно-практическая конференция «Ревизионное эндопротезирование крупных суставов: современное состояние и перспективы решения
проблемы» 12-13 Mарта 2015, Буковель , Украина.
– “16th EFORT congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology”, Praqa, Çexiya Respublikası, 27-29 May ,2015
– 25 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi“ 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya,Türkiyə

ELMİ MƏQALƏLƏRİ:
Elmi fəaliyyəti:
1. Femur proksimal iyi huylu tümor ve tümöre benzer lezyonlarının rekonstrüktif cerrahi tedavisi //Acta Orthopaedica et Traumatologica Tutcica cilt 49,Suppl.1,Ekim 2013 (həmmüəliflər V.Verdiyev, M. M. Rasulov, M.Yusifov)
2. Uşaq və yeniyetmələrdə sümük kistalarının cərrahi müalicəsi // Azərbaycan Tibb Jurnalı No 1,2015,s 93-99
3. Кисты костей у детей и подростков (обзор литературы) // Ортопедия, травматология и протезирование № 2,2014 , c.135-140
4. Application of distraction osteogenesis in managing bone cysts // İtalian J Orthop Traumatol., June 2014, Volume 15, Issue 2, pp 103-109 (co-authorVerdiyev V.)
5. Epifizar lokalizasiyalı anevrizmal sümük kistası // Azərbaycan Ortopediya ve Travmatologiya Jurnalı, №2, 2013, Bakı,s 69-71
6. İyi huylu kemik tümörlerinde ve displazilerde eksternal fiksatör uygulaması.//Acta Orthopaedica et Traumatologica Tutcica cilt 47,Suppl.1,Ekim 2013 (həmmüəliflər V.Verdiyev, M.Yusifov)
7. Sümük kistalarının cərrahi mualicəsində keramik hidrooksiapatitin tədbiqinin nəticələri və perspektivləri // Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı №3,2013 s.188-192(həmmüəliflər Ə.M.Quliyev, V.Q.Verdiyev)
8. Наш опыт применения чрезкостного остеосинтеза при лечении костных кист //Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста». – Курган, 2013,с 43-44(соавт. Вердиев В.Г., Кулиев А.М.)
9. Uzun sümüklərin şiş və şişəbənzər xəstəliklərinin cərrahi müalicəsində keramik hidrooksiapatitin tətbiqi // Azerbaycan Ortopediya ve Travmatologiya Jurnalı, 2, 2012, s 4-11(həmmüəliflər V.Q.Verdiyev, M.R.Yusifov, M.M.Rasulov)
10. Is usage of elastic stable intramedullary nailing for tibial fractures in children still an effective method? Injury vol.44 supl 2 s33, (co-author. K.Aktuglu, N.Ozkayin, G.Karahan)
11. Expandable intramedullary nailing for femoral fractures:our experience in the treatment of complacations. Injury vol.44 supl 2 s22 (co-author. K.Aktuglu, N.Ozkayin, G.Karahan)
12. Advantages of distraction osteogenesis in the management of bone cysts with pathological fractures. Abstract book of27th ASAMI International and BR Congress6-9 June 2012 Thessaloniki – Greece. (co-authorVerdiyev V.)
13. Изучение интеграции гидрооксиапатита и других биоматериалов при хирургическом лечении дисплазий и доброкачественных опухолей длинных трубчатых костей конечностей. Материалы 8 съезда травматологов-ортопедов Узбекистана «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии» Узбекистан, Ташкент, 15-16 июнь 2012г. стр. 118-119. (соавт. М.Р.Юсифов, М.М.Расулов,В.Г.Вердиев.)
14. Sümük kistalarının cərrahi müalicəsi.. Azerbaycan Ortopediya ve Travmatologiya Jurnalı, 4-сü 2011, Bakı.(həmmüəliflər D.Sabah, V.Q.Verdiyev, B.Keceçi, M.R.Yusifov)
15. Тактика оперативного лечения кист костей у детей методом дистракционного остеогенеза. Материалы 2 Евразийского конгресса и 2 съезда (конгресса) травматологов-ортопедов Кыргызстана, посвященного 75-летию профессора С.К.Кожокматова. Медицина Кыргызстана, Научно-практический журнал 4/2011, стр. 190-191.( соавт. Вердиев В.Г.,М.М.Расулов, М.Р.Юсифов).
16. Сохранные операции при первичных опухолях и опухолеподобных заболеваниях костей с применением чрезкостного остеосинтеза–материалы 6 съездa онкологов и радиологов СНГ,26 сентября-1 октября 2006,Баку,Азербайджан(соавт. В.Г. Вердиев, А.Г.Садыхов, М.М. Расулов, М.Р. Юсифов)
17. Sümük kistalarının kompression-distraksion osteogenez üsulu ilə müalicəsi – ETTOİ-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlərin Assosasiyasının Beynalxalq nümayəndəlirin iştiraki ilə keçirilən konfransının materialları. (həmmüəliflər Verdiyev V.Q., Sadıqov Ə.Q., Rəsulov M.M., Yusifov M.R., Mircavadova A.Q.).
18. Treatment of long bone cysts by method of distraction osteogenesis.Abstract book of 1st joint meeting ATOA and POSNA, Baku, 2006
19. Значение показателей системного иммунитета в прогнозировании осложнений язвенной болезни желудкаю.Genç Təbib Alimlərin 5-ci

MÜALİCƏ ETDİYİ XƏSTƏLİKLƏR:

Xoşxassəli sümük şişləri və displaziyaları
Bel ağrıları ve onurğa xəstəlikləri
Əl cərrahiyyəsi
Travmalar və müxtəlif mənşəli sınıqlar
Anadangəlmə və qazanılmış xəstəlik və qüsurlar
Oynaq xəstəliklərinin müalicəsi və protezləşdirilməsi (bud- çanaq, diz, çiyin)

İŞ TƏCRÜBƏSİ:

 2013 -cü ildən Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya institutu, sümük patologiyasi şöbəsi, kiçik elmi işçi
2017-ci ildən hazırki dövrədək doktor Fərhad Verdiyev  ZƏFƏRAN hospitalda çalışır
DOKTOR FƏRHAD VERDİYEVLƏ ƏLAQƏ TELEFONU:
051-897-00-00

TRAVMATOLOQ-ORTOPED FƏRHAD VERDİYEVİN ŞƏXSİ FACEBOOK SƏHİFƏSİ
DOKTOR FƏRHAD VERDİYEVİN ŞƏXSİ FACEBOOK PROFİLİ


VİDEO – Xoşxassali sümük şişləri-eqzostoz,osteoxonrdoma. Uzman Dr.Farhad Verdiyev(mob 0518970000)
VİDEO – Artrozlarda oynaqdaxili inyeksiya – Zəfəran hospital. TRAVMATOLOQ-ORTOPED FƏRHAD VERDİYEV.
VİDEO – DOKTOR FƏRHAD VERDİEV. ARTROZ XƏSTƏLİYİ BARƏDƏ
VİDEO – Diz oynağının artrozu Phd.Uzman Dr.Farhad Verdiyev Travmatoloq-ortoped Zeferan hospital
VİDEO – Dr.Farhad Verdiyev əllərdə keyimə,uyuşma, hissiyat pozulması və güvvətsizlik haqqında.

Facebook Comments