ANAR ƏMRAH UZMAN ÜRƏK-DAMAR CƏRRAHI, KARDİOCƏRRAH

Ürək-damar cərrahı, Respublika Müalicə Diaqnostika Mərkəzinin şöbə müdiri, uzman doktor  Anar Əmrah 1978-ci ildə doğulmuşdur. 1995-ci ildə Anar Əmrah Bakıda Kimya-Biologiya litseyini bitirmişdir.

UZMAN DR.ANAR ƏMRAHIN ALİ TİBB TƏHSİLİ:
1995 – 2001 Ankara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası Tibb təhsili
2005- 2011 Ankara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasi Ürək Damar Cərrahiyyəsi üzrə Uzmanlıq

UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAHIN İŞ TƏCRÜBƏSİ:
2002- 2003 – Anlkara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasi Təcili Tibbi Yardım
2003 – Samsun/Türkiyə Səhra Cərrahiyyəsi Təbabəti Kursu
2003- 2005 Bakı/Azərbaycan Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
2010 – 2011 – Ankara/Türkiyə Başkənt Universiteti Ürək nəqli və pediatrik Ürək cərrahiyyəsi
2011 – 2012 – Ankara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası Ürək Damar Cərrahiyyə Bölməsində
2012 – 2013 – Ankara/Türkiyə Kavakldərə Umud Xəstəxanası Ürək damar Cərrahı
2013 – 2018 –  Bakı/Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Baş Klinik Hospital Ürək Damar Şöbəsi Mərkəz Rəisi
2019 Bakı – Azərbaycan Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi Bakı Ürək Mərkəzi Ürək damar Cərrahiyyəsi Şöbəsinin Müdürü

UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAHIN İŞTİRAK ETDİYİ İXTİSASARTIRMA KURSLARI, TƏLİMLƏR VƏ ELMİ-PRAKTİK KONFRANSLAR
2006 –  “Kardiloji vı Kardiovaskülər cərrahiyyədə Antitrombotik Yaklaşımlar” Sempozyumu
2006 – NATO-nun təşkil etdiyi “Müasir cəmiyyətdə insanların terror aktlarından sonra yaşadıqları travmanın inteqrasiyası” mövzusunda seminar
2008 –  Bursa/Türkiyə “Aşağı atım fraksiyalı xəstələrdə Ürək Damar Cərrahiyyəsi” konferansı
2008 –  “4 cü Kardioloji və Kardiovaskular Cərahidə Yeniliklər” Kongresi
2009 – İtalya/Bergoma EACTS (Avropa Güğüs Kalp Cərrahiyyəsi Dərnəyi) təşkil etdiyi “Ürək Cərrahiyyəsi” Kursu
2011 – Leipsig/Almanya Leipsig Universiteti “Minimal İnvaziv Ürək cərrahiyyəsi” kursu
2012   Ankara/Türkiyyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası “Mikrocərrahiyyə Kursu”
2012 Vindzor/İngiltərə “Aorta Koronar Şuntlama Əməliyyatında Anastomoz, Çikrocərrahiyə” kursu
2012 –  Hollandiya “Minimal İnvaziv Ürək cərrahiyyəsi” kursu
2014 – Kişinyev/Moldaviya  Medkal Park Xəstəxanası “Döyünən Ürəkdə Aorta Koronar Şuntlama əməliyyatı” kursu.
2014  Vaşington/Amerika Cleveland xəstəxanası “Bypass Əməliyyatlarında yeniliklər”
2014 – Vaşington/Amerika Childrens National Medical Center “Anadangəlmə Ürək Qüsurlarında Yeniliklər”
2014  -İstanbul/Türkiye “Mehmet Akif Göğus Kalp Damar cərrahiyyəsi Xəstəxanasında Robot ilə Ürək Əməliyyatı”  kursu
2014 – İstanbul/Türkiye “Mehmet Akif Göğus Kalp Damar cərrahiyyəsi Xəstəxanasında Yenidoğan və Uşaqlarda Ürək Cərrahiyyəsi” kursu
2015  London/İngiltərə “Aort Anevrizması kursu”
2018 – Paris /Fransa “Yenidoğan və uşaqlarda ürək cərrahiyyəsi” kursu
2018 – Paris /Fransa “Aort qapaq təmiri” sammiti
2018  – Abu-Dabi/BƏƏ “Aorta Koronar Əməliyyatlarda yeniliklər və Robot ilə mitral qapaq əməliyatlarında yeniliklər”
2018 – Ankara/Türkiyə Memorial Xəstəxanası “Endovenoz Lazer ilə Varis əməliyyatları” kursu
2019  – İstanbul/Türkiyə Medipol “Meqa xəstəxanası Minimal İnvaziv Qapaq Təmiri” kursu
2019- Ankara/Türkiyə TOBB ETÜ xəstəxanasında “Minimal İnvaziv Ürək Cərtrahiyyəsi” kursu
2019 -Ankara/Türkiyə Özəl Etimed Xəstəxanası “Mitral Təmir” kursu
2019 – Afina/Yunanistan Higeya Hospital “Aort Cərrahiyyəsi” Kursu
2019 – Afina/Yunanistan Avropa Kardioloqlar Cəmiyətinin (ESC) “Ürək Çatışmamazlığında Müasir müalicə – Ürək Köçürülmçəsi və Süni Ürək cihazları” konferansı
2019 – İstanbul/Türkiyə “Trans Katataer Aort Qapaq Yerləşdirilməsi (TAVİ)” toplantısı
2019-  New York/ ABŞ “Aorta Koronar Şuntlama Əməliyyatlarında yeniliklər” konferansi
2019 –  New York / ABŞ Mount Sinai Xəstəxanasının “Ürək Mərkəzində Ürək Əməliyyatlarında Yeniliklər” mövzusunda praktiki toplantıda iştirak
2020 –  Ankara/Türkiyə Memorial Xəstəxanası “Süni Ürək Cihazlarında” Yeniliklər
2022 – Ankara/Turkiyə Ankara Universitet “Xəstəxnası “Minial İnvaziv Koronar Şuntlama Əməliyyatı” kursu
2022 – Abu Dhabi/Dubay Clevaland Xəstəxnası “Full Arteriya bypass və Yüksək riskli xəstələrdə Ürək əməliyyatı və reanimasiyada təqib” kursu

UZMAN DR. ANAR ƏMRAHIN MÜKAFATLARI:
Azərbaycan Respublikası “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli medal.
Azərbaycan ordusunun yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə  və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanlmasında xüsusi xidmətlərinə, qarşılarında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkənfərqləndiklərinə görə cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalın Ürək Damar Şöbə rəisi Tibb Xidməti polkovnik leytenantı  Ürək Cərrahı ƏMRAH Anar Eldar oğlu “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAHIN İCRA ETDİYİ ƏMƏLİYYATLAR:
Minimal İnvaziv qapaq əməliyyatı  
By pass 
Full Arteriyal By pass əməliyyatı 
Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı koronar arteriyalarda şuntlama əməliyyatı; 
Anadangəlmə ürək qüsurlarının cərrahi üsulla aradan qaldırılması; 
Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı koronar şuntlama əməliyyatı –ürəyi durdurmadan, çalışan ürəkdə əməliyyat; 
Ürək qapaqlarının təmiri və protezləşdirilməsi əməliyyatı; 
Kiçik kəsikdən minimal invaziv ürək əməliyyatları; 
Ürək dəstək cihazlarının (süni ürək) implantasiyası; 
Ritm problemlərinin cərrahi ablasiya üsulu ilə aradan qaldırılması; 
Periferik arteriya və venalarda cərrahi əməliyyatlar; 
Lazer və yapışdırma üsulu ilə varis problemlərinin aradan qaldırılması; 
Ağciyər və periferik damarlarda olan trombların əridilməsi əməliyyatı.

UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAHLA ƏLAQƏ:
İŞ YERİ – RESPUBLİKA MÜALİCƏ DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ
Tel: +994773544444
Tel: +994507154040
Mail: [email protected]


FACEBOOK SƏHİFƏSİ – UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAH, KARDİOCƏRRAH
YOUTUBE CHANNEL – ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH
ÜRƏK CƏRRAHI DOKTOR ANAR ƏMRAHIN ŞƏXSİ VEB İNTERNET SAYTI – ANAREMRAH.COM
FACEBOOK PROFİLE – ANAR ƏMRAH
AÜDCC-da FƏALİYYƏTİ – DR. ANAR ƏMRAH. KORONAR ARTERİYALARIN CƏRRAHİYYƏSİ İŞÇİ QRUPU. XƏBƏR LENTİ – Həkim xəbərdarlığı: Çox yayılmış bu xəstəlikdən ölmək istəmirsizsə… – Asan resep
XƏBƏR LENTİ -Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında daha bir unikal cərrahiyə əməliyyatı uğurla həyata keçirilib
XƏBƏR LENTİ –Azərbaycanda ilk dəfə süni ürək implantasiyası uğurla gerçəkləşdirildi
XƏBƏR LENTİ – Anar Əmrah: Xəstə özünü cərəyana qoşaraq yatmalıdır – MÜSAHİBƏ
XƏBƏR LENTİ – Ürək-damar cərrahı Anar Əmrah dünyamiqyaslı konfransda iştirak edib
XƏBƏR LENTİ – 44 GÜNLÜK 2-Cİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ -Vətən müharibəsində ömür cəbhəsinin əsgəri idilər. İKİ SAHİL QƏZETİNDƏ DOKTOR ANAR ƏMRAH HAQQINDA…
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycanlı hərbi həkimlər dünyada ilk dəfə unikal cərrahi əməliyyat aparıblar
XƏBƏR LENTİ – QOLUNA GİRƏN QƏLPƏ ÜRƏYİNDƏN ÇIXARILDI. VƏTƏN MÜHARİBƏSİ QAZİLƏRİ…
XƏBƏR LENTİ – Əəməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü polkovnik Abdulla Qurbani Silahlı Qüvvələrin Mərkəzi Hospitalında açıq ürək əməliyyatı olunub….2018-ci il..
XƏBƏR LENTİ – Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında yaralı əsgər üzərində unikal əməliyyat aparılıb
XƏBƏR LENTİ –Azərbaycanda ilk dəfə xəstəyə süni ürək köçürülüb….
XƏBƏR LENTİ – Xəstəyə süni ürək köçürülməsi onun həyatını xilas edib
XƏBƏR LENTİ –DOKTOR ANAR ƏMRAH: Gün ərzində ən azı 45 dəqiqə-1 saat gəzinti vacibdir
YOUTUBE VİDEO – 55 YAŞLI PASİENTƏ SÜNİ ÜRƏK KÖÇÜRƏN ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH
YOUTUBE VİDEO -RDM ÜRƏK-DAMAR CƏRRAHI ANAR ƏMRAH. ARB KANALI “Yashamaq Gozeldir” verilişində 03.12.2020
YOUTUBE VİDEO – BİR XƏSTƏNİN HEKAYƏSİ. RESPUBLİKA MÜALİCƏ DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ. KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAH
VİDEO YOUTUBE – ANONS ARB KANALI. ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ DOKTOR ANAR ƏMRAH İLƏ 
VİDEO YOUTUBE – AZTƏMİNATLI AİLƏLƏRDƏN OLAN ÜRƏK-QÜSURLU UŞAQLARA PULSUZ ÜRƏK ƏMƏLİYYATLARI İCRA EDİLİB. ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH
VİDEO YOUTUBE – ÜRƏK XƏSTƏLİKLƏRİ NİYƏ CAVANLAŞIB? ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAHLA SÖHBƏT. SPACE TV. XƏBƏRLƏR. 
VİDEO YOUTUBE – KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAH – Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında 85 ci açıq ürək əməliyyatı keçirilib
VİDEO YOUTUBE – HƏR 1000 DOĞULAN UŞAQDAN 8-İ ÜRƏK QÜSURU İLƏ DOĞULUR – ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAHLA MÜSAHİBƏ
VİDEO YOUTUBE – ÜRƏK SÖZƏ BAXMIR. KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAHLA MÜSAHİBƏ. SPACE TV. 
VİDEO YOUTUBE – SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN BAŞ KLİNİK HOSPİTALINDA ÜRƏK CƏRRAHİYYƏSİ, ÜRƏK QÜSURLARININ ARADAN QALDIRILMASI. KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAHLA MÜSAHİBƏ.
VİDEO YOUTUBE – DÜNYA ÜRƏK GÜNÜ İLƏ BAĞLI SPACE TV ANAR ƏMRAHLA VİDEO REPORTAJ. Op.Dr.Anar Emrah Space ana xeberde
VİDEO YOUTUBE – AZ TV XƏBƏRLƏR. COCUQ MƏRCANLI KƏNDİNDƏ YAŞAYAN SAKİNİN ÜZƏRİNDƏ ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH TƏRƏFİNDƏN HƏRBİ HOSPİTALDA ÜRƏK ƏMƏLİYYATI. .MƏRKƏZDƏ APARILAN DİGƏR ÜRƏK ƏMƏLİYYATLARI HAQQINDA SUJET
VİDEO YOUTUBE  – Dr. Anar Əmrah tərəfindən açıq ürək əməliyyatı olunmuş Hacı Böyükağa Həmidovun gözəl və mənalı şeiri
VİDEO YOUTUBE – KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAH. Anar Emrah – Urek damarlarinin tixanligi butun hallardami emeliyyat olunmalidir
VİDEO YOUTUBE –ATV AKTUAL KARDİOCƏRRAH DOKTOR Anar Əmrah Musahibə
VİDEO YOUTUBE – AZƏRBAYCANDA NÖVBƏTİ DƏFƏ SÜNİ ÜRƏK ƏMƏLİYYATI. ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH. REAL TV. ….
VİDEO YOUTUBE – SÜNİ ÜRƏK NECƏ İŞLƏYİR? DR.ANAR ƏMRAH: BU CİHAZIN YERLƏŞDİRİLMƏSİ MÜRƏKKƏB BİR PROSESDİR…
VİDEO YOUTUBE – 2019-CU İL. Səhiyyə Nazirliyi Ölkəmizdə süni ürək əməliyyatı keçirildi 11.02.19 CBC. DOKTOR ANAR ƏMRAH. 
VİDEO YOUTUBE- В Азербайджане впервые имплантировали искусственное сердце ФОТО ВИДЕО
VİDEO YOUTUBE – ÜRƏK VƏ AĞCİYƏR ÇATIŞMAZLIĞI OLAN XƏSTƏYƏ SÜNİ ÜRƏK KÖÇÜRÜLÜB AZƏRBAYCANDA. RDM. ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH. 
VİDEO YOUTUBE – ÜRƏK XƏSTƏLİKLƏRİ. ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAHLA ARB KANALINDA MÜSAHİBƏ
VİDEO YOUTUBE – О жителях прифронтовых селений проявляется особая забота
VİDEO YOUTUBE – Azərbaycanda daha bir Süni Ürək İmplantasiyası Həyata Keçirilib 11.02.19 ATV. 55 YAŞLI XƏSTƏ
VİDEO YOUTUBE  – AĞIR ÜRƏK PROBLEMİ OLAN, COCUQ MƏRCANLI KƏND SAKİNİ NATİQ FƏRƏMƏZOV TƏMƏNNASIZ ÜRƏK ƏMƏLİYYATI OLUNUB. 

MƏQALƏ – MƏNBƏ. ANAREMRAH.COM – ÜRƏK DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ NƏDİR?
MƏQALƏ – ÜRƏK DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ RİSK FAKTORLARI HANSILARDIR?
MƏQALƏ – İNFARKT NƏDİR VƏ NECƏ YARANIR?

Facebook Comments