ANAR ƏMRAH UZMAN ÜRƏK-DAMAR CƏRRAHI, KARDİOCƏRRAH

Ürək-damar cərrahı, Respublika Müalicə Diaqnostika Mərkəzinin şöbə müdiri, uzman doktor  Anar Əmrah 1978-ci ildə doğulmuşdur. 1995-ci ildə Anar Əmrah Bakıda Kimya-Biologiya litseyini bitirmişdir.

UZMAN DR.ANAR ƏMRAHIN ALİ TİBB TƏHSİLİ:
1995 – 2001 Ankara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası Tibb təhsili
2005- 2011 Ankara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasi Ürək Damar Cərrahiyyəsi üzrə Uzmanlıq

UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAHIN İŞ TƏCRÜBƏSİ:
2002- 2003 – Anlkara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasi Təcili Tibbi Yardım
2003 – Samsun/Türkiyə Səhra Cərrahiyyəsi Təbabəti Kursu
2003- 2005 Bakı/Azərbaycan Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
2010 – 2011 – Ankara/Türkiyə Başkənt Universiteti Ürək nəqli və pediatrik Ürək cərrahiyyəsi
2011 – 2012 – Ankara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası Ürək Damar Cərrahiyyə Bölməsində
2012 – 2013 – Ankara/Türkiyə Kavakldərə Umud Xəstəxanası Ürək damar Cərrahı
2013 – 2018 –  Bakı/Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Baş Klinik Hospital Ürək Damar Şöbəsi Mərkəz Rəisi
2019 Bakı – Azərbaycan Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi Bakı Ürək Mərkəzi Ürək damar Cərrahiyyəsi Şöbəsinin Müdürü

UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAHIN İŞTİRAK ETDİYİ İXTİSASARTIRMA KURSLARI, TƏLİMLƏR VƏ ELMİ-PRAKTİK KONFRANSLAR
2006 –  “Kardiloji vı Kardiovaskülər cərrahiyyədə Antitrombotik Yaklaşımlar” Sempozyumu
2006 – NATO-nun təşkil etdiyi “Müasir cəmiyyətdə insanların terror aktlarından sonra yaşadıqları travmanın inteqrasiyası” mövzusunda seminar
2008 –  Bursa/Türkiyə “Aşağı atım fraksiyalı xəstələrdə Ürək Damar Cərrahiyyəsi” konferansı
2008 –  “4 cü Kardioloji və Kardiovaskular Cərahidə Yeniliklər” Kongresi
2009 – İtalya/Bergoma EACTS (Avropa Güğüs Kalp Cərrahiyyəsi Dərnəyi) təşkil etdiyi “Ürək Cərrahiyyəsi” Kursu
2011 – Leipsig/Almanya Leipsig Universiteti “Minimal İnvaziv Ürək cərrahiyyəsi” kursu
2012   Ankara/Türkiyyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası “Mikrocərrahiyyə Kursu”
2012 Vindzor/İngiltərə “Aorta Koronar Şuntlama Əməliyyatında Anastomoz, Çikrocərrahiyə” kursu
2012 –  Hollandiya “Minimal İnvaziv Ürək cərrahiyyəsi” kursu
2014 – Kişinyev/Moldaviya  Medkal Park Xəstəxanası “Döyünən Ürəkdə Aorta Koronar Şuntlama əməliyyatı” kursu.
2014  Vaşington/Amerika Cleveland xəstəxanası “Bypass Əməliyyatlarında yeniliklər”
2014 – Vaşington/Amerika Childrens National Medical Center “Anadangəlmə Ürək Qüsurlarında Yeniliklər”
2014  -İstanbul/Türkiye “Mehmet Akif Göğus Kalp Damar cərrahiyyəsi Xəstəxanasında Robot ilə Ürək Əməliyyatı”  kursu
2014 – İstanbul/Türkiye “Mehmet Akif Göğus Kalp Damar cərrahiyyəsi Xəstəxanasında Yenidoğan və Uşaqlarda Ürək Cərrahiyyəsi” kursu
2015  London/İngiltərə “Aort Anevrizması kursu”
2018 – Paris /Fransa “Yenidoğan və uşaqlarda ürək cərrahiyyəsi” kursu
2018 – Paris /Fransa “Aort qapaq təmiri” sammiti
2018  – Abu-Dabi/BƏƏ “Aorta Koronar Əməliyyatlarda yeniliklər və Robot ilə mitral qapaq əməliyatlarında yeniliklər”
2018 – Ankara/Türkiyə Memorial Xəstəxanası “Endovenoz Lazer ilə Varis əməliyyatları” kursu
2019  – İstanbul/Türkiyə Medipol “Meqa xəstəxanası Minimal İnvaziv Qapaq Təmiri” kursu
2019- Ankara/Türkiyə TOBB ETÜ xəstəxanasında “Minimal İnvaziv Ürək Cərtrahiyyəsi” kursu
2019 -Ankara/Türkiyə Özəl Etimed Xəstəxanası “Mitral Təmir” kursu
2019 – Afina/Yunanistan Higeya Hospital “Aort Cərrahiyyəsi” Kursu
2019 – Afina/Yunanistan Avropa Kardioloqlar Cəmiyətinin (ESC) “Ürək Çatışmamazlığında Müasir müalicə – Ürək Köçürülmçəsi və Süni Ürək cihazları” konferansı
2019 – İstanbul/Türkiyə “Trans Katataer Aort Qapaq Yerləşdirilməsi (TAVİ)” toplantısı
2019-  New York/ ABŞ “Aorta Koronar Şuntlama Əməliyyatlarında yeniliklər” konferansi
2019 –  New York / ABŞ Mount Sinai Xəstəxanasının “Ürək Mərkəzində Ürək Əməliyyatlarında Yeniliklər” mövzusunda praktiki toplantıda iştirak
2020 –  Ankara/Türkiyə Memorial Xəstəxanası “Süni Ürək Cihazlarında” Yeniliklər
2022 – Ankara/Turkiyə Ankara Universitet “Xəstəxnası “Minial İnvaziv Koronar Şuntlama Əməliyyatı” kursu
2022 – Abu Dhabi/Dubay Clevaland Xəstəxnası “Full Arteriya bypass və Yüksək riskli xəstələrdə Ürək əməliyyatı və reanimasiyada təqib” kursu

UZMAN DR. ANAR ƏMRAHIN MÜKAFATLARI:
Azərbaycan Respublikası “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli medal.

UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAHIN İCRA ETDİYİ ƏMƏLİYYATLAR:
Minimal İnvaziv qapaq əməliyyatı  
By pass 
Full Arteriyal By pass əməliyyatı 
Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı koronar arteriyalarda şuntlama əməliyyatı; 
Anadangəlmə ürək qüsurlarının cərrahi üsulla aradan qaldırılması; 
Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı koronar şuntlama əməliyyatı –ürəyi durdurmadan, çalışan ürəkdə əməliyyat; 
Ürək qapaqlarının təmiri və protezləşdirilməsi əməliyyatı; 
Kiçik kəsikdən minimal invaziv ürək əməliyyatları; 
Ürək dəstək cihazlarının (süni ürək) implantasiyası; 
Ritm problemlərinin cərrahi ablasiya üsulu ilə aradan qaldırılması; 
Periferik arteriya və venalarda cərrahi əməliyyatlar; 
Lazer və yapışdırma üsulu ilə varis problemlərinin aradan qaldırılması; 
Ağciyər və periferik damarlarda olan trombların əridilməsi əməliyyatı.

UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAHLA ƏLAQƏ:
İŞ YERİ – RESPUBLİKA MÜALİCƏ DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ
Tel: +994773544444
Tel: +994507154040
Mail: [email protected]


FACEBOOK SƏHİFƏSİ – UZMAN DOKTOR ANAR ƏMRAH, KARDİOCƏRRAH
YOUTUBE CHANNEL – ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH
ÜRƏK CƏRRAHI DOKTOR ANAR ƏMRAHIN ŞƏXSİ VEB İNTERNET SAYTI – ANAREMRAH.COM
FACEBOOK PROFİLE – ANAR ƏMRAH
AÜDCC-da FƏALİYYƏTİ – DR. ANAR ƏMRAH. KORONAR ARTERİYALARIN CƏRRAHİYYƏSİ İŞÇİ QRUPU. XƏBƏR LENTİ – Həkim xəbərdarlığı: Çox yayılmış bu xəstəlikdən ölmək istəmirsizsə… – Asan resep
XƏBƏR LENTİ -Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında daha bir unikal cərrahiyə əməliyyatı uğurla həyata keçirilib
XƏBƏR LENTİ –Azərbaycanda ilk dəfə süni ürək implantasiyası uğurla gerçəkləşdirildi
XƏBƏR LENTİ – Anar Əmrah: Xəstə özünü cərəyana qoşaraq yatmalıdır – MÜSAHİBƏ
XƏBƏR LENTİ – Ürək-damar cərrahı Anar Əmrah dünyamiqyaslı konfransda iştirak edib
XƏBƏR LENTİ – 44 GÜNLÜK 2-Cİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ -Vətən müharibəsində ömür cəbhəsinin əsgəri idilər. İKİ SAHİL QƏZETİNDƏ DOKTOR ANAR ƏMRAH HAQQINDA…
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycanlı hərbi həkimlər dünyada ilk dəfə unikal cərrahi əməliyyat aparıblar
XƏBƏR LENTİ – QOLUNA GİRƏN QƏLPƏ ÜRƏYİNDƏN ÇIXARILDI. VƏTƏN MÜHARİBƏSİ QAZİLƏRİ…
XƏBƏR LENTİ – Əəməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü polkovnik Abdulla Qurbani Silahlı Qüvvələrin Mərkəzi Hospitalında açıq ürək əməliyyatı olunub….2018-ci il..
XƏBƏR LENTİ – Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında yaralı əsgər üzərində unikal əməliyyat aparılıb
XƏBƏR LENTİ –Azərbaycanda ilk dəfə xəstəyə süni ürək köçürülüb….
XƏBƏR LENTİ – Xəstəyə süni ürək köçürülməsi onun həyatını xilas edib
XƏBƏR LENTİ –DOKTOR ANAR ƏMRAH: Gün ərzində ən azı 45 dəqiqə-1 saat gəzinti vacibdir
YOUTUBE VİDEO – 55 YAŞLI PASİENTƏ SÜNİ ÜRƏK KÖÇÜRƏN ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH
YOUTUBE VİDEO -RDM ÜRƏK-DAMAR CƏRRAHI ANAR ƏMRAH. ARB KANALI “Yashamaq Gozeldir” verilişində 03.12.2020
YOUTUBE VİDEO – BİR XƏSTƏNİN HEKAYƏSİ. RESPUBLİKA MÜALİCƏ DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ. KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAH
VİDEO YOUTUBE – ANONS ARB KANALI. ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ DOKTOR ANAR ƏMRAH İLƏ 
VİDEO YOUTUBE – AZTƏMİNATLI AİLƏLƏRDƏN OLAN ÜRƏK-QÜSURLU UŞAQLARA PULSUZ ÜRƏK ƏMƏLİYYATLARI İCRA EDİLİB. ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH
VİDEO YOUTUBE – ÜRƏK XƏSTƏLİKLƏRİ NİYƏ CAVANLAŞIB? ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAHLA SÖHBƏT. SPACE TV. XƏBƏRLƏR. 
VİDEO YOUTUBE – KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAH – Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında 85 ci açıq ürək əməliyyatı keçirilib
VİDEO YOUTUBE – HƏR 1000 DOĞULAN UŞAQDAN 8-İ ÜRƏK QÜSURU İLƏ DOĞULUR – ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAHLA MÜSAHİBƏ
VİDEO YOUTUBE – ÜRƏK SÖZƏ BAXMIR. KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAHLA MÜSAHİBƏ. SPACE TV. 
VİDEO YOUTUBE – SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN BAŞ KLİNİK HOSPİTALINDA ÜRƏK CƏRRAHİYYƏSİ, ÜRƏK QÜSURLARININ ARADAN QALDIRILMASI. KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAHLA MÜSAHİBƏ.
VİDEO YOUTUBE – DÜNYA ÜRƏK GÜNÜ İLƏ BAĞLI SPACE TV ANAR ƏMRAHLA VİDEO REPORTAJ. Op.Dr.Anar Emrah Space ana xeberde
VİDEO YOUTUBE – AZ TV XƏBƏRLƏR. COCUQ MƏRCANLI KƏNDİNDƏ YAŞAYAN SAKİNİN ÜZƏRİNDƏ ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH TƏRƏFİNDƏN HƏRBİ HOSPİTALDA ÜRƏK ƏMƏLİYYATI. .MƏRKƏZDƏ APARILAN DİGƏR ÜRƏK ƏMƏLİYYATLARI HAQQINDA SUJET
VİDEO YOUTUBE  – Dr. Anar Əmrah tərəfindən açıq ürək əməliyyatı olunmuş Hacı Böyükağa Həmidovun gözəl və mənalı şeiri
VİDEO YOUTUBE – KARDİOCƏRRAH ANAR ƏMRAH. Anar Emrah – Urek damarlarinin tixanligi butun hallardami emeliyyat olunmalidir
VİDEO YOUTUBE –ATV AKTUAL KARDİOCƏRRAH DOKTOR Anar Əmrah Musahibə
VİDEO YOUTUBE – AZƏRBAYCANDA NÖVBƏTİ DƏFƏ SÜNİ ÜRƏK ƏMƏLİYYATI. ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH. REAL TV. ….
VİDEO YOUTUBE – SÜNİ ÜRƏK NECƏ İŞLƏYİR? DR.ANAR ƏMRAH: BU CİHAZIN YERLƏŞDİRİLMƏSİ MÜRƏKKƏB BİR PROSESDİR…
VİDEO YOUTUBE – 2019-CU İL. Səhiyyə Nazirliyi Ölkəmizdə süni ürək əməliyyatı keçirildi 11.02.19 CBC. DOKTOR ANAR ƏMRAH. 
VİDEO YOUTUBE- В Азербайджане впервые имплантировали искусственное сердце ФОТО ВИДЕО
VİDEO YOUTUBE – ÜRƏK VƏ AĞCİYƏR ÇATIŞMAZLIĞI OLAN XƏSTƏYƏ SÜNİ ÜRƏK KÖÇÜRÜLÜB AZƏRBAYCANDA. RDM. ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAH. 
VİDEO YOUTUBE – ÜRƏK XƏSTƏLİKLƏRİ. ÜRƏK CƏRRAHI ANAR ƏMRAHLA ARB KANALINDA MÜSAHİBƏ
VİDEO YOUTUBE – О жителях прифронтовых селений проявляется особая забота
VİDEO YOUTUBE – Azərbaycanda daha bir Süni Ürək İmplantasiyası Həyata Keçirilib 11.02.19 ATV. 55 YAŞLI XƏSTƏ
VİDEO YOUTUBE  – AĞIR ÜRƏK PROBLEMİ OLAN, COCUQ MƏRCANLI KƏND SAKİNİ NATİQ FƏRƏMƏZOV TƏMƏNNASIZ ÜRƏK ƏMƏLİYYATI OLUNUB. 

MƏQALƏ – MƏNBƏ. ANAREMRAH.COM – ÜRƏK DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ NƏDİR?
MƏQALƏ – ÜRƏK DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ RİSK FAKTORLARI HANSILARDIR?
MƏQALƏ – İNFARKT NƏDİR VƏ NECƏ YARANIR?

Facebook Comments