GÜNAY ƏHMƏDOVA. ONKOLOQ-MAMMOLOQ, T.Ü.F.D.

Doktor Günay Əhmədova 1999-2005-ci ilərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə işi fakültəsində təhsil alıb.
Günay Əhmədova 2006-2008-ci illərdə Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrasında Klinik ordinatura keçib.
2008-2012-ci illərdə həmin kafedrada aspiranturada təhsil alıb, tibb üzrə fəlsəfə doktoru adını qazanıb.
Doktor Günay Əhmədova Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikasında mammoloq-onkoloq olaraq çalışır.

DOKTOR GÜNAY ƏHMƏDOVANIN
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
2005-2006-cı illərdə Günay Əhmədova T.Abbasov adına Bakı şəhər Onkoloji Dispanserində həkim-interna kimi çalışıb.
Günay Əhmədova 2012-ci ildən hazırki dövrədək ATU Onkoloji klinikasında cərrah, onkoloq-mammoloq işləyir.

DR. GÜNAY ƏHMƏDOVANIN ELMİ İŞ VƏ MƏQALƏLƏRİ:
1) Sümük şişlərinin diaqnostikasında sümük metabolizmi markerlərinin əhəmiyyəti
Xəlilova V.Z. Əfəndiyev A.M. Əhmədova G.A.. Sağlamlıq Jurnalı, Bakı, 2016, №3, s. 56-59
2) Sümük şişlərində İL-6 və qələvi fosfataza arasında əlaqənin öyrənilməsi. Xəlilova V.Z. Əfəndiyev A.M. Əhmədova G.A. Orucov A.H. Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, Bakı, 2016, №1, s. 26-29
3) Интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли – альфа в сыворотке крови пациентов с опухолями костей. Халилова В.З. Эфендиев А.М. Ахмедова Г.А. Ибрагимов Э.Э. Лikи Украïни плюс, 2016, №3, cтр. 75-78.
4) Osteogen və Yuinq sarkoması olan xəstələrdə sümük metabolizminin bəzi göstəricilərinin tədqiqi. Əhmədova G.A. Kərimova İ.A.. Professor İ.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2009, s.104-105
5) Müxtəlif lokalizasiyalı bədxassəli şişlərdə VEGF miqdarının tədqiqinin diaqnostik əhəmiyyəti. Əhmədova G.A. – Professor E.İ.İbrahimovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010, s.7

6) Bədxassəli sümük şişlərinin müasir diaqnostika üsulları. Əhmədova G.A.. Sağlamlıq , 2010, №4, s. 174-179
7) Bədxassəli sümük şişlərində sümük metabolizminin biokimyəvi markerlərinin tədqiqi. Əhmədova G.A.. ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2010, s.25-26.
8) Bədxassəli sümük şişləri olan xəstələrin qan serumunda qələvi fosfatazanın aktivliyinin və oksiprolinin qatılığının tədqiqi. Əhmədova G.A. Əzizova Ü.H.. Материалы съезда онкологов и радиологов стран СНГ. Душанбе, 2010, с.920
9) VEGF və BDNF-in bədxassəli sümük şişlərinin angiogenezindəki rolu. Əhmədova G.A.. Professor T.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2011, s.121
10) Level of Vascular Endothelial Growth Factor, Calcium and Phosphorus in Blood Serum in Different Types of Bone Tumors. Əhmədova G.A. Narimanova G.V.. Curierul Medical (Moldova), 2011, v. 320, No2, p 6-11
11) Диагностический алгоритм использования серологическиx маркеров остеосинтеза и остеолизиса у больных с первичными местнораспространными опухолями костей. Əhmədova G.A.. Ümumilli lider H.Ə.Əliyevin 88 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2011, s. 21-22
12) Sümük şişlərinin diaqnostikasında VEGF, VEGF-R1 və CEA-nın əhəmiyyəti. Qasımov N.V. Əhmədova G.A. Ümumilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2012, səh 84-85
13) Значение VEGF и BDNF в диагностике и дифференциальной диагностике злокачественных опухолей костей. Амирасланов А.Т. Əhmədova G.A.. Фармация Казахстана, 2011, т. 121, №6, с. 35-38.
14) Birincili və metastatik sümük şişlərinin erkən diaqnostikasında VEGF, VEGF-R1 və CEA-nın əhəmiyyəti. Əhmədova G.A. Quliyev M.R. Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalı, 2012, №1, s. 95-98
15) Bədxassəli sümük şişlərinin erkən diaqnostikasında VEGF reseptorlarının rolu. Orucov A.H. Əhmədova G.A. Nərimanova G.V. Dayaq-hərəkət aparatının xəsarətləri və xəstəliklərinin müalicəsi. Travmatologiya və ortopediyada müasir texnologiyalar. Ağırlaşmaların müalicə və profilaktikası mövzusunda 7-ci beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları. Bakı, 2012, s. 179-180
16) Bədxasssəli sümük şişlərinin erkən və diferensial diaqnostikasında damar endotelinin böyümə amili reseptorlarının rolu. Əhmədova G.A.. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2012 , №2, s. 42-46
17) Birincili sümük şişlərinin və kəskin osteomielitin differensial diaqnostikasında damar endotelinin böyümə amilinin əhəmiyyəti. Qasımov N.V. Əhmədova G.A. Nərimanova G.V.
Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı, 2012, s. 260-261
18) Birincili bədxassəli sümük şişlərinin və kəskin osteomielitin diferensial diaqnostikası. Əmiraslanov Ə.T. Qasımov N.V.. AMEA-nın xəbərləri, 2012, №2, s. 23-27
19) Bədxassəli sümük şişləri olan xəstələrdə kimya-terapiyanın nəticələri. Əmiraslanov Ə.T. Əhmədova G.A. Qasımov N.V.. Azərbaycan Tibb Jurnalı, №1, 2015, səh. 36-41
20) Bədxassəli şişləri olan xəstələrdə kimya-terapiyanın nəticələri. Əmiraslanov Ə.T. Əhmədova G.A. Qasımov N.V.. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı 2015. Səh. 36-41

İŞ YERİ:
ATU-nun Onkoloji klinikasiCƏRRAH, ONKOLOQ-MAMMOLOQ
TİBB ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU
GÜNAY ƏHMƏDOVA İLƏ
ƏLAQƏ TELEFONU:
050-549-67-77

FACEBOOK SƏHİFƏSİ – MASTOPATİYA. DOKTOR GÜNAY ƏHMƏDOVANIN FACEBOOK SƏHİFƏSİ
İNSTAGRAM PAGE – DOKTOR GÜNAY ƏHMƏDOVA ONKOLOQ-MAMMOLOQ, TİBB ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, ATU ONKOLOJİ KLİNİKASI
FACEBOOK PROFİLE – DOKTOR GÜNAY ƏHMƏDOVA ONKOLOQ-MAMMOLOQ
YOUTUBE CHANNEL – DR. GÜNAY ƏHMƏDOVANIN YOUTUBE KANALI
XƏBƏR LENTİ – Onkoloq Günay Əhmədova: “İmmuniteti gücləndirmək üçün sehrli dərman yoxdur”
XƏBƏR LENTİ – Canlı yayında süd vəzi xərçəngin müzakirəsi – cərrah-onkoloq, mammoloq Günay Əhmədova suallara cavab verdi (VİDEO)
XƏBƏR LENTİ – DOKTOR GÜNAY ƏHMƏDOVA BUNA AYDINLIQ GƏTİRİR: Xərçəng xəstələri koronavirusdan necə qorunmalıdır?
MƏQALƏ – Günay ƏHMƏDOVA, onkoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru. AKADEMİK ZƏKANIN İŞIĞINDA
MƏQALƏ – Tibb aləmində miomanın bu günə qədər ən dəqiq və geniş yayılmış müalicəsi cərrahi müdaxilə sayılır. DOKTOR GÜNAY ƏHMƏDOVA
MƏQALƏ – Onkoloji xəstələr oruc tuta bilərmi? Günay Əhmədova
cərrah-onkoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru
MÜSAHİBƏ – Hazırkı dövrdə onkoloji xəstələrin düzgün qidalanması və immun sistemini gücləndirməsi olduqca vacibdir


İNSTAGRAM VİDEO – DR. GÜNAY ƏHMƏDOVA: SÜD VƏZİLƏRİNDƏ 30-DAN ÇOX XƏSTƏLİK VAR. ONLARDAN YALNIZ BİRİ XƏRÇƏNGDİR….
İNSTAGRAM VİDEO – HANSI HALLARDA LAZER EPİLYASİYASINI ELƏMƏK TƏHLÜKƏLİ OLA BİLƏR? DR. GÜNAY ƏHMƏDOVA BUNA AYDINLIQ GƏTİRİR…
İNSTAGRAM VİDEO – DOKTOR GÜNAY ƏHMƏDOVA ANTİPERSPİRANTLAR BARƏDƏ….
İNSTAGRAM VİDEO – SÜD VƏZİ XƏSTƏLİKLƏRİNƏ SƏBƏB OLAN FAKTORLAR BARƏDƏ TİBB ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, CƏRRAH, ONKOLOQ-MAMMOLOQ GÜNAY ƏHMƏDOVA MƏLUMAT VERİR
FACEBOOK VİDEO – SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİNDƏN ƏZİYYƏT ÇƏKƏN PASİENTİN ƏMƏLİYYATI – ƏMƏLİYYATXANADAN REPORTAJ. DOKTOR GÜNAY ƏHMƏDOVA
YOUTUBE VİDEO – XƏRÇƏNGDƏN QORUYAN 3 NÖV MÜAYİNƏ. DR. GÜNAY ƏHMƏDOVA 
YOUTUBE VİDEO – MAMMOLOQ-ONKOLOQ GÜNAY ƏHMƏDOVA
YOUTUBE VİDEO – Xərçən xəstələrinə bu sözləri deməyin! – DİQQƏT
YOUTUBE VİDEO – DR. GÜNAY ƏHMƏDOVA. DƏHŞƏTLİ ƏSƏB Xərçəng yaradır? – Mütləq izləyin
YOUTUBE VİDEO – Qadının döşündən qan gəlirsə… – Axardaxili Papilloma
YOUTUBE VİDEO -DR.GÜNAY ƏHMƏDOVA: Döş xərçəngini BU CÜR müalicə edirlər! – İZLƏYİN
YOUTUBE VİDEO – Qadın Xəstəliklərinin Dərmanı – Soğan Suyunun Möcüzəsi
YOUTUBE VİDEO – Xərçəngdən qoruyan 5 QİDA – Həkim bütün sirrləri açdı. DR. GÜNAY ƏHMƏDOVA
YOUTUBE VİDEO – Döşü çox böyük olan qadınlar – Görün nə edirlərmiş…
YOUTUBE VİDEO – Büstqalter bu xəstəlikləri yaradır! – Ancaq qadınlar baxsın
YOUTUBE VİDEO – Qoltuqaltına bunu etməyin! – Xərçəng yaradır
YOUTUBE VİDEO – Qan analizi xərçəng olduğunuzu göstərirmi? – Mammoloq Günay Əhmədova
YOUTUBE VİDEO – TV MUSAVAT. Süd vəzisi xərçəngi – cərrah-onkoloq, mammoloq Günay Əhmədova CANLIda
YOUTUBE VİDEO – ATV KANALI HƏKİMSƏN VERİLİŞİ. Günay Əhmıdova, cərrah, onkoloq-mammoloq, Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
YOUTUBE VİDEO – Gec evlənmək xərçəng yaradır? – Həkimdən şok açıqlama
YOUTUBE VİDEO – DÖŞ GİLƏSİ BELƏDİRSƏ? MÜTLƏQ BAXIN. DR. GÜNAY ƏHMƏDOVA.
YOUTUBE VİDEO – Nəslində xərçəng xəstəsi olanlar – DİQQƏT!
YOUTUBE VİDEO – DİQQƏT! Döşünüzdə Bunu Hiss Edirsinizsə…-XƏRÇƏNGİN ƏLAMƏTİ
YOUTUBE VİDEO – Döş giləsi içəri batıbsa – BU testi edin!
YOUTUBE VİDEO – Sağlam olmağın pulsuz üsulu – Hər gün BUNU edin
YOUTUBE VİDEO – Süd Vəzi Xərçəngi SAĞALA BİLİR – Vacib İzləyin!
YOUTUBE VİDEO – DR. GÜNAY ƏHMƏDOVA.  Döş giləsi böyükdürsə – Yalnız Qadınlar baxsın
YOUTUBE VİDEO – Qadınlar BU vitaminləri içsə… – 10 yaş cavan görünəcəksiz
YOUTUBE VİDEO – Kişilərdə BÖYÜK DÖŞLƏR – Ginekomastiya Nədir?

Facebook Comments