RAMİL HƏŞİMLİ DOSENT, TİBB ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, OTORİNOLARİNQOLOQ, SƏS HƏKİMİ

PhD. Dr. Ramil  Həşimli Avropa Foniatrlar İttifaqı, The Voice Foundation və Yaxın Avrasiya Afrika Qulaq-burun-boğaz cəmiyyətinin üzvü, Avropa Foniatrlar İttifaqı, Avropa Foniatriya Akademiyası və Dünya Səs Günü  Azərbaycan milli koordinatorudur. Hal-hazırda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır. Ə.Əliyev adına ADHTİ “Gənc alimlər şurasının” üzvüdür. Ə.Əliyev adına ADHTİ Qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri kafedrasının dosenti, həmin kafedrada «Səs laboratoriyasının» və «VoiceDr Səs klinikasının» (LOR Hospital) rəhbəridir.

Əsas elmi və tibbi fəaliyyəti qırtlağın kəskin və xroniki xəstəlikləri, səs professionallarında rast gəlinən xəstəliklərin etiopatogenezi, müasir müayinə və müalicə üsullarının araşdırılmasına həsr olunmuşdur.

2015-ci ildə ABŞ Pittsburgh Universiteti Tibb İnstitutu Səs mərkəzi və Klivlend Klinikası Otolarinqologiya və ünsiyyət pozulmaları kafedrası Qulaq-burun-boğaz institutunda “Səs xəstəliklərinin müayinə və müalicə” proqramları üzrə kurs keçmişdir.

Ramil Həşimlinin apardığı tədqiqatların nəticələri ilə 30-a yaxın beynəlxalq konfransda məruzəçi kimi çıxış etmişdir. Müxtəlif dövrlərdə Türkiyənin Yeditepe Universiteti, İstanbul Universiteti Cərrah Paşa Tıp Fakultəsi, Ankara Nümune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Moskva Diplomdansonrakı Tibbi Təhsli Akademiyası otorinolarinqologiya kafedralarında təkmilləşdirmə kurslarında iştirak etmişdir.

RAMİL HƏŞİMLİNİN TƏHSİLİ 

1995-2001 Azərbaycan Tibb Universiteti, Pediatriya fakültəsi. Həkim-Pediatr.
2001-2003 Sankt-Peterburq Dövlət Pediatriya Tibb Akademiyası Otorinolarinqologiya kafedrası. Klinik ordinatura.
2003-2006 Sankt-Peterburq Dövlət Pediatriya Tibb Akademiyası Otorinolarinqologiya kafedrası.
Əyani aspirantura.

Mövzu: “Uşaqlarda anadangəlmə və qazanılma qırtlaq ifliclərinin cərrahi müalicəsi” Müdafiə: 19.06.2006 S.M.Kirov adına Sankt-Peterburq Hərbi-Tibb Akademiyası ixtisaslaşmış elmi şurası.
Azərbaycan AAK tərəfindən işin təkrari attestasiyası – 2009.

Kurslar
BEYNƏLXALQ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ KURSLARI:

 • «Səs Pozulmaları proqramı» Pittsburgh Universiteti Tibb İnstitutu Səs mərkəzi, 2015

 • «Beynəlxalq klinik müşahidə proqramı» Klivlend Klinikası Otolarinqologiya və ünsiyyət pozulmaları kafedrası Qulaq- burun-boğaz institutu, 2015

 • «Qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri» Moskva Diplomdansonrakı Tibbi Təhsli Akademiyası Otorinolarinqologiya kafedrası, 2010

 • «Səs pozukluklarında tanı ve tedavi» Türkiyə Cümhuriyyeti Yeditepe Universiteti Otorinolarinqoloji bölümü Ses merkezi, 2008

RAMİL HƏŞİMLİNİN İŞTİRAK ETDİYİ
BEYNƏLXALQ TƏLİMLƏR:

 • «Laringeal Botox Toxin Uygulamalrı», 31.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya 2009

 • «Meslek profesyonel ses problemlerinde ses terapisi», 31.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya 2009

 • «Tek Taraflı Vokal Fold Paralizisi Tedavisinde Cerrahi Seçenekler», 31.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya 2009

 • «Инновационные эндоскопические технологии в диагностике заболеваний гортани у взрослых и детей», Санкт- Петербург, 2011

 • «Temel Foniatri Kursu», 35.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya 2013

 • «Stroboscopy Course», 10th Congress of the European Laryngological Society, Antalya 2014

 • «Laryngeal EMG Course», 10th Congress of the European Laryngological Society, Antalya 2014

 • «Injection Laryngoplasty Course», 10th Congress of the European Laryngological Society, Antalya 2014

 • «Lax Vox Səs Terapisi Kursu», 37.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya 2015

 • «Klinik Vokalogiya kursu»,  Ankara 2016

SEMİNARLARDA İŞTİRAK

1.R.Hashimli, N.Huseynov, A.Efendiyev Arytenoid giant congenital epidermal cysts. “31.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 28 October,- 01 Novomber 2009 Antalya Turkey poster

 1. R. Hashimli Surgery of chronic diseases of the larynx – our experience. Russian Scientific- Practical Conference “Applied and fundamental science – Russian Otorhinolaryngology” 21-22 April 2010 Saint-Petersburg Russia oral presentation

 2. R. Hashimli, N.Huseynov, A.Efendiyev Surgical treatment of anterior glottic stenosis in adult patients . “32.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 27-31 October 2010, Antalya Turkey oral presentation

 3. A.Efendiyev, N.Huseynov, R. Hashimli Hearing changes in mild head traumas “32.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 27-31 October 2010, Antalya Turkey poster

 4. R. Hashimli Neurinoma of the larynx. XVIII Congress of Russian otolaryngologists 26-28 april 2011 Saint-Petersburg Russia oral presentation

 5. R. Hashimli, N.Huseynov, A.Efendiyev, V.Panahian Endoscopic surgery is a rare benign laryngeal tumors. “33.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 26-30 October 2011,Antalya Turkey oral presentation

 6. A.Efendiyev, N.Huseynov, R. Hashimli, V. Panahian, Y. Haciyev Hearing disorders in patients with type 2 diabetes mellitus “33.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 26-30 October 2011,Antalya Turkey poster

 7. R. Hashimli, N.Huseynov, A.Efendiyev Bilateral recurrent laryngeal granulomas. “10th İnternational otorhinolaryngology head and neck surgery congress” 26-28 April 2012 Ankara Turkey poster

 8. A.Efendiyev, N.Huseynov, R. Hashimli Hearing status in patients with acute head trauma. “10th İnternational otorhinolaryngology head and neck surgery congress” 26-28 April 2012 Ankara Turkey poster

 9. H. Oguz, S. Ozcan, M. Safak, R. Hashimli and others Defining the human voice – l: the voice specialist’s perspective “9th Congress European Laryngological Society” 14-16 June 2012 Helsinki Finland

 10. R. Hashimli, N.Huseynov, A.Efendiyev, A.Aliyev Ectopic thyroid gland in the 8 years old girl “34.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 10-14 October 2012,Antalya Turkey poster

 11. A.Efendiyev, N.Huseynov, R. Hashimli Antioxidants treatment of vascular originacute sensorineural hearing loss “34.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 10-14 October 2012,Antalya Turkey poster

 12. M. Guliyev, N. Huseynov, R. Hashimli, A. Efendiyev, Complex treatment methods patients with chronic adenoiditis “9.Turkish Rhinology Congress” 2013, Antalya Turkey poster

 13. R. Hashimli, N.Huseynov, A.Efendiyev, S. Salimli, K. Aleskerova Laryngeal tuberculosis. “35.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 02- 06 Novomber 2013,Antalya Turkey oral presentation

 14. A.Efendiyev, N.Huseynov, R. Hashimli Clinical efficacy of intratympanic steroid therapy of sudden hearing loss in patients with diabetes mellitus “35.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 02-06 Novomber 2013,Antalya Turkey poster

 15. R. Hashimli, N.Huseynov, K. Suleymanov The role of voice laboratory in the treatment of laryngeal disorders “European Laringological sociaty 10th congress” 09-12 april 2014 Antalya Turkey poster

 16. R. Hashimli, N. Huseynov, K. Suleymanov Vocal cord varices in singers and its treatment. “XXVII Congress of the Union of the European Phoniatricians PHONIATRICS – AN INTERDISCIPLINARY SPECIALTY” 02-06 October 2014, Moscow Russia oral presentation

 17. R.Hashimli Laryngomalasis (Pediatrical Airway Diseases -discussion on facts). “36.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 05- 09 Novomber 2014,Antalya Turkey oral presentation

 18. R.Hashimli, N.Huseynov, A. Efendiyev, K. Suleymanov Classification of Rainke edema according to the laringostroboscopy examination data “36.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 05-09 Novomber 2014,Antalya Turkey poster

\• 20. R.Həşimli Tibbi Deontologiya “Ə.Əliyev adına ADHTİ Gənc Alimlər Şurasının konfransı” 2012, Bakı, şifahi mühazirə

 • 21. A.Efendiyev, N.Huseynov, R. Hashimli Coadministration of opioid peptides with steroid treatment in sudden hearing loss patients with diabetes mellitus “36.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 05-09 Novomber 2014,Antalya Turkey poster

 • 22.R. Hashimli Surgical treatment of vocal cord varices IV Congress of Otorhinolaryngology UZBEKISTAN “MODERN TRENDS IN Otorhinolaryngology” 12-13 May 2015, Tashkent Uzbekistan, oral presentation

 • 23. R. Hashimli, N. Huseynov, K. Suleymanov Benign vocal cord lesions in Azerbaijan mugham singers and their treatment. “The Voice Foundation 44th Symposium, IAP 12th Symposium CARE OF THE PROFESSIONAL VOICE” 26-31 May 2015, Philadelphia PA US

 • 24. R.Hashimli, N.Huseynov, V. Kebirli, A. Efendiyev The effects of septoplasty on the acoustic parameters of the voice “37.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 28-31 Oktober 2015, Antalya Turkey, poster

 • 25. A.Efendiyev, N.Huseynov, R. Hashimli Clinical efficacy of intratympanic steroid therapy of head trauma sudden hearing loss “37.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 28- 31 Oktober 2015, Antalya Turkey, poster

 • 26. R.Hashimli “Otorhinolaryngology in Turkish World”. “37.Turkish National Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress” 28-31 Oktober 2015, Antalya Turkey, oral presentation

 • 27. N. Huseynov, R. Hashimli, K. Suleymanov Laryngomalacia in infants. “2 International Medical Congress for students and young doctors” 06-07 November 2015, Baku, poster

 1. R.Hashimli, N.Huseynov Patient database – How can simplify our life – from Excel 97 to  «APDP-VoI (Academic patient data program – Voice)» “World Phonocon 2017 “17-19 Februar 2017, Delhi India, oral presentation

 2. R.Hashimli, N.Huseynov Patient database – Voice disorders among Azerbaijan mugham singers “World Phonocon 2017 “17-19 Februar 2017, Delhi India, poster presentation

Rami Həşimli tərəfindən
İcra olunan prosedurlar

Əsas elmi və tibbi fəaliyyəti qırtlağın kəskin və xroniki xəstəlikləri, səs professionallarında rast gəlinən xəstəliklərin etiopatogenezi, müasir müayinə və müalicə üsullarının araşdırılmasına həsr olunub.

XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİ:

Bütün növ qulaq-burun-boğaz və səs xəstəliklərinin cərrahi və terapevtik müalicəsi.

RAMİL HƏŞİMLİNİN İŞ TƏCRÜBƏSİ:

2001-2006 Sankt-Peterburq Dövlət Pediatriya Tibb Akademiyası Otorinolarinqologiya kafedrası
2007-2009   N.Tusi adına Klinika Qulaq-burun-boğaz həkimi
Ramil Həşimli 2008 may –  Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Otorinolarinqologiya kafedrasının assistenti olmuşdur..
2015 dekabr – VoiceDr Səs klinikası (Lor Hospital Səs mərkəzi)
Hal-hazırda həmçinin iş yeri  Can Klinikdir.
ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİ:
Səs teli əməliyyatları
Səs müayinəsi
Professional səs
Səs terapiyası
Səs fiziologiyası
Səs xəstəlikləri
Doktor Ramil Həşimli ilə əlaqə telefonu: (+994) 50 201-26-29
DOKTOR RAMİL HƏŞİMLİNİN ŞƏXSİ İNTERNET SAYTI – WEB SƏHİFƏ
DOKTOR RAMİL HƏŞİMOVUN ŞƏXSİ FACEBOOK PROFİLİ
DOKTOR RAMİL HƏŞİMLİNİN YOUTUBE KANALI – SƏS HƏKİMİ

VİDEO – Ramil Həşimli və Fidan Hacıyeva. LiderTV Xeyri Var verlişi 11.12.2018
VİDEO – PhD. Dr.Ramil Həşimli
VİDEO –  Səs Mərkəzi Dr. Ramil Həşimli (Tibb dunyasi İTV)
VİDEO – PhD.Dr. Ramil Həşimli “Həkim işi” verlişi-Səs teli iflciləri (06.01.2017)
VİDEO – RADİO VERİLİŞİ – OyanASAN 20.04.2017 Dr. Ramil Həşimli
VİDEO – Səs xəstəliklərinin müayinə və müalicə prinsipləri. Dr. Ramil Həşimlinin mühazirəsi
VİDEO – Dos.Dr. Ramil Hashimli. Hekimsen ATV – 15.04.2019. Mövzu:Qırtlaq ifliclərinin müalicəsi
SƏS HƏKİMİ YOUTUBE KANALI

         

Facebook Comments