SƏDRƏDDİN ATAKİŞİZADƏ – İNFEKSİONİST, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU

Sədrəddin Atakişizadə Abdulla oğlu
İxtisas: Həkim-infeksionist hepatoloq
Vəzifə: Yoluxucu xəstəliklərə nəzarət şöbəsinin müdiri, ATU dossenti
Şöbə: Yoluxucu xəstəliklərə nəzarət
Elmi dərəcəsi –Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

SƏDRƏDDİN ATAKİŞİZADƏNİN İXTİSASLADIĞI ƏSAS XƏSTƏLİKLƏR

Yoluxucu xəstəliklər, Virus hepatitləri, Bruselyoz, Toksoplazma, Mədə-bağırsaq pozğunluqları, disbakterioz

TƏHSİLİ:

Sədrəddin Atakişizadə 1986-1993 –cü illərdə  Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıb.

İŞ TƏCRÜBƏSİ:

1993-2015- Asp.Ass.dos. ATU-nin Yoluxucu xəstəliklər kafedrası. Bakı şəhəri
2003-2006-Direktor. Nəsimi r-n GEMİ. Bakı şəhəri.

ELMİ İŞ VƏ MƏQALƏLƏRİ HAQQINDA QISA MƏLUMAT

Xroniki C virus hepatitli xəstələrin antivirus preparatları ilə müalicəsi zamanı müşahidə edilən neyro-psixoloji pozğunluqlar
Prof. H.Sultanovun 80 illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları
HCV mənşəli qaraciyər serrozunun kliniki və epidemioloji xüsusiyyətləri
“Xəstəxana daxili infeksiyaların antibiotiklərə rezistentliyi, dezin-feksiya, antiseptika və streliza-siya” Problemlərinə həsr olun-muş beynəlxalq simpozium
Cərrahi əl antiseptikası – Təbib qəzeti
Əsrin epidemiya təhlükəsi Ebola qızdırması- nədir? –Təbib qəzeti
Qara ciyərin düşməni – Hepatit – Avis jurnalı

DOKTOR SƏDRƏDDİN ATAKİŞİZADƏ İLƏ
ƏLAQƏ TELEFONU:
+994 55 324 84 26, 050  324-84-26

FACEBOOK PROFİLE – DOKTOR SƏDRƏDDİN ATAKİŞİZADƏ 
Qorxulu hepatit yayan stamotoloji kabinetlər..
Sulu qelyan debi:narkotike meyllilik, yoxsa tehlükeli xestelik?
Difteriya, angina, infeksion mononukleoz [Mətn] / S. A. Atakişizadə ; ATU. – Bakı : Gənclik, 2015. – 144 s. : şək. ; 21 sm. – 100 nüs.

VİDEO  YOUTUBE – Sədrəddin Atakişizadə – Qaraciyər xəstəlikləri
VİDEO YOUTUBE -Sədrəddin Atakişizadə – Qaraciyər hepatitləri
VİDEO YOUTUBE – Hekim-infeksionist Sedreddin Atakişizade. Virus Hepatitlerinin elametleri. Serfeli sağalma üsulu.

Facebook Comments