TARYEL ÖMƏROV. ÜMUMİ-LAPAROSKOPİK-BARİATRİK CƏRRAH

İxtisas: Laparoskopik Bariatrik-Metabolik Cərrah

TARYEL ÖMƏROVUN TƏHSİLİ

1986-1997

A.Məmmədov adına Diyallı kənd orta məktəbi

1997-2003

Azərbaycan Tibb İnstitutu, 1-ci Müalicə-Profilaktika fakultəsi

DOKTOR TARYEL ÖMƏROVUN İŞTİRAK ETDİYİ KURSLAR

2002

Ümumi və mini invaziv cərrahiyyə, Ankara

2005

tÜmumi- Laparoskopik cərrahiyyə,Hindistan

2006

Cərrahiyyə,Tayland Bankok

2007

Cərrahi xidmətin təşkili, Cənubi Koreya -Seul

2012

“Abdominal Cerrahide Görüntüleme Uygulamaları Kursu”, 18.Ulusal Cerrahi Kongresi,23 Mayıs,İzmir

2012

XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Robotic Surgery Course”,Maslak Acıbadem Hospital,22 November.

2012

XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Endorectal Ultrasonography(EAUS)Course”,Surcigal Endoscopy Unit,İstanbul Faculty of Medicine,22 November.

2012

XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Video Based Hernia Repair Course:Open and Laparoscopic Approach”,22 November.

2013

12.Medical-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,14-17 Kasım Antalya.

2013

European Accreditaition Council for Continuning Medical Education(EACCME)to provide the folloving CME activity for medical specialists,28.-31.08.,İstanbul-Turkey

2014

“Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu”,İ.Ü.Sürekli Tıp Eğitim Araşdırma ve Uygulama Merkezi(İSTEM),Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği(ELCD),İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi-nin düzenlediği ve Azerbaycan Tıp Üniversitesinin online katılımı ile 30-31 Mayıs

2015

“Bariatric-Metabolic Gastric Plication”,İFSO 20th World Congress,26-29 August,Vienna-Austria

2015

“One Anastomosis Gastric Bypass Course“,20th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders,26-29 August,Vienna-Austria

2015

“Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi 1.Kış Okulu”,Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları ,Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler,15-16 Ocak

2015

“Endoskopik Yöntemler Kursu”,1-4 Ekim,Antalya-Turkiye

2015

“Malabsorptiv Yöntemler Kursu, 4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi,1-4 Ekim,Antalya

2015

“Restriktiv Yöntemler Kursu”,4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi,1-4 Ekim,Antalya

TARYEL ÖMƏROVUN İŞLƏDİYİ VƏZİFƏLƏR VƏ İŞ YERLƏRİ

2008

ATU I cərrahi xəstəliklər kafedrası, müəllim

2013

Modern hospital, baş həkim.

2014

Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiasiyası, təsisçi və sədr

TARYEL ÖMƏROVUN ÇIXIŞ VƏ İŞTİRAK ETDİYİ KONQRESLƏR

2005

Qastroenteroloji praktikada hepatoprotektorların effektiv təbiqinə dair Klinik Simpozium, Bakı

2006

IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı

2006

Kardivaskulyar Cərrahlar Assosiasiyasının I konfransı, Bakı

2007

Pediatrik praktikada antibiotikoterapiyanın tətbiqinin müasir aspektləri, Bakı

2007

Urogenital traktın virus və baktreial mənşəli xəstəliklərinin müasir müalicəsi, Bakı. Rusiya Tibb Akademiyasının Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun dermatovenero-logiya kafedrasının müdiri Prof. Lipova Elena Valerevna

2007

Türk Kardiovaskulyar Cərrahi dərnəyi-Turk Dünyası Kardioloji Birliyi orta Bakı konfransı, Bakı

2007

Azərbaycan Androloq-Uroloqlarının I simpoziumu, Bakı

2008

Azərbaycan-Gürcüstan Dermato-Veneroloqlarının ortaq Bakı konfransı,Bakı

2008

tXI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı

2009

Qaraciyər cərrahiyyəsi və Transplantasiyası simpoziumu, Bakı

2009

Ulusal gastroenteroloji haftası

2009

İ.M. Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans

2010

Plastik cərrahiyyədə üz dərisində müxtəlif etiologiyalı qırışların kompleks müalicəsində Hialuron turşusunun tətbiqi, Bakı. İsveç karolinski Universitet xəstəxanasının professoru; İsveç Tibb-Estetik Assosiasiyasının sədri İngrid Ariger.

2010

17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara

2010

Qastroenteroloji traktın yuxarı şöbələrinin turşudam aslı xəstəliklərinin patogenezinə müasir baxış, Bakı. Ukrayna Tibb Akademiyası Şupik adına universitete xəstə-xanası Prof. G.A.Anoxina

2010

II Российская научно-практическая конференция “Здоровье человека в XXI веке”, Казань.

2010

Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологи и антимик-робной химиотерапии, Европейское общество по клинической микробиологии и инфекционным болезням “Антимикробной терапии”, Казань

2011

Vərəm və Ağciyər xəstəlikləri üzrə keçirilən V Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, Bakı. ASN-USAID.

2011

Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Konqresi, İstanbul

13-16 oktaybr 2011

12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku

2011

Orqan transplantasiyası və Beyin ölümü forumu. Bakı. SOCAR-OTBD

5 may 2012

tUrologiya və Andrologiyanın nailiyyətləri, Qəbələ

15 may 2012

H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı, Bakı

23-27 may 2012

18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir

22-24 noyabr 2012

tXVI Annual Meeting of the European Society of Surgery, Istanbul, Turkey

20-21 aprel 2013

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ/” АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ”. BAKU

17-21 aprel 2013

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons-2013, SAGES-Baltimore

20-23 aprel 2013

Transplantasyon Anestezisinde Güncel Gelişmeler(ARUD), Baku

2013

IFSO 2013 – 18th World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders

12-15 sentyabr 2013

13th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku

15-17 sentyabr 2014

14th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku

16-20 aprel 2014

19 Ulusal Cerrahi Konqresi

2014

IFSO World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders. Belçika.

2014

Azərbaycan Urologiya ve Andrologiya Assosiasiyalarının VIII Simpoziumu,Qəbələ 31may-1 iyun,Azərbaycan

2014

“Obezite Cerrahisi 1. Kış Okulu”

2015

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2015

Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Konqresi, İstanbul

22-26 aprel 2015

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Konqresi, Belek-Antalya

2015

IFSO chapter – World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders.VYANA

1-4 oktyabr 2015

tIV National-I Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolik Disorders, Antalya

28 mart 2016

tAzərbaycan-Türkiyə Baiatrik-Metobolik Cərrahi günləri, Bakı

13-17 aprel 2016

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya

20-23 aprel 2016

Московский Международный Бариатрический Конгресс, Москва

Çap olunmuş elmi məqalələri

1. Султанов Г.А., Рагимов В.С., Омаров Т.И., Ахмедов А.М., Абдуллаев Е.С. Диагностика и коррекция нарушений гемостаза при остром панкреатите. Экспериментальная и клиническая медицина. Грузия 2009-№ 9, стр-111-115.

2. Султанов Г.А., Рагимов В.С., Омаров Т.И., Ахмедов А.М., Абдуллаев Е.С. Эффективность различных режимов гепаринотерапии и антиоксидантов у больных деструктивным панкреатитом. Вестник интенсивной терапии. Москва 2009-№2. стр-128-130.

3. Rəhimov V.S., Ömərov T.İ, Sultanov H.A., Əhmədov Ə.M. Kəskin pankreatitlərin müalicəsində lipofundin və heparinin tətbiqi. Azerbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri.Bakı-2010. səh-128-130.

4. Омаров Т.И., Султанов Г.А., Рагимов В.С. Роль Д – димера и Фибринопептида А в диагностике нарушений система гемостаза. Клиническая хирургия.Украйна №1-2012. стр-39-41.

5. Ömərov T.İ Destruktiv pankreatitli xəstələrdə əməliyyatdan əvvəl və sonrakı dövrlərdə hemostaz sistemi göstəricilərinin müqayisəli xarakteristikası. Cərrahiyyə-2012. Bakı. səh-74-82

6. Ömərov T.İ Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı uzaq nəticələrin qiymətləndirilməsində hemostaz sistemi gostəricilərinin rolu. Azərbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri. Bakı. №2-2012. səh 105-112.

7. Ömərov T. İ “The Comparative Characteristics of the Hemostatic System Indices in the Assessment of Late Complications of Acute Destructive Pancreatitis”, “World Journal of Medical Sciences” jurnalı 2013, səh 96-102

8. N.Y. Bayramov, T.I. Omarov, N.A. Zeynalov, V.A. Pashazadeh and K.D. Aslanova
“Laparoscopic Choledochoduodenostomy forTreatment of Benign Common Bile Duct Strictures”,” World Journal of Medical Sciences” jurnalı 2013,8 (4), səh 396-400.

Çap olunmuş tezislər konqress gündəliyindən.

1. Ömərov T.İ Rəhimov V.S., Sultanov H.A. Pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi dəyişikiliklərinin kliniki-patogenetik variantları. Professor I.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı- 2009

2. Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Bayramov N.Y., Ömərov T.İ Destruktiv pankreatitde antioksidant ve heparinoterapinin koaqulyasyon sisteme etkisi. Türkiye. tezis 14-18 ekim 26 ulusal qastroenteroloji konqre. Ankara-2009.

3. Ömərov T.İ Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Bayramov N.Y Desstruktiv pankreatitli hastalarda hemokoaqulyasyon pozukluğunun korreksiyonlarında birge kullanımın effektivliyi. 27-29 mayıs ulusal cerrhi konqre 2010. Ankara.

4. Rəhimov V.S., Sultanov H.A., Ömərov T.İ Pankreatitli xəstələrdə hemostazın koaqulyasion göstəricilərinin və parakoaqulyasion testlərinin vəziyyətinin xarakteristikası. Tezis ATU -nin yaranmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı-2010. səh-81-83.

5. N.Asgerov., N.G.Quliyeva., A.A.Abdullayev, T.İ Ömərov Hepatopankreatoduodenal alan orqanları, mide, çember ve bağırsaq kanserlerinin yayğın şekillerinin tanısal laparoskopisi.27-30 nisan ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi konqresi. İstanbul-2011. səh-82. P-85.

6. Sultanov H.A., Ömərov T.İ., Rəhimov V.S. Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı D-dimer və Fibrinopeptid-A-nın dinamikasına əsasən hemostaz sistemi pozgunluqlarının diaqnostikası. XII beynelxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresi 13-16 oktyabr 2011. Bakı. səh-192-193

7. Sultanov H.A., Rəhimov V.S., Ömərov T.İ Akut Destrüktif Pankreatitler zamanı ağırlaşmaların değerlendirilmesinde D-dimer ve Fibrinopeptid-A-nın rolü. İzmir-2012.18-ci ulusal cərrahi konqresi.

8. T.İ.Ömərov Kəskin destruktiv pankretitlər zamanı ağırlaşmaların dəyərləndirilməsində hemostaz sisteminin rolu. H.Sultanov 80 illik yubiley konfransı-2012. Bakı. səh-12-13.

9. Ömərov T.İ., Sultanov H.A., Rəhimov V.S Kəskin pankreatitli xəstələrdə hemostaz sistemi göstəricilərinin korreksiyasında antikoaqulyant və antioksidant terapiyanın birlikdə tətbiqinin müqayisəli xarakteristikası. Patoloji proseslər və onların korreksiya yolları. Bakı-2012.səh-80-81

10.Ömərov T.İ.,Prevention of complications of acute destructive pancreatitis based on the dynamics of fibrinopeptide – A and D-dimerin.Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, SAGES-Baltimore, 2013.e-poster

11. Ömərov T.İ.,Fibrinopeptide-A и D-dimer роль в профилактике осложнений острого деструктивного панкреатита.ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ”.2013.20-21 АПРЕЛЯ Baky. стр-168-169

12.Omarov T.İ., XIII beynelxalq avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresi 12-15 sentyabr 2013. Bakı.

TARYEL ÖMƏROVUN ÜZV OLDUĞU CƏMİYYƏTLƏR

Azərbaycan Cərrah və Qastroenterologlar cəmiyyəti(ACQA)

Azərbaycan Kardiovaskulyar Cərrahlar assosiasiyası(ACSA)

Azərbaycan Cərrahlar cəmiyyəti (ACC)

Türkiyə Qastroenteroloqlar Dərnəyi(TGD)

Türkiyə Cərrahi Dərnəyi(TCD)

Turk Endoskopik Laporoskopik Cərrahi Dərnəyi(TELCD)

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgery (SAGES) Türk Obezite Cərrahi Dərnəyi (TOSS)

Türk obezite Cərrahi Dərnəyi (TOSS)

European Society of Surgery (EES)

International Society of Surgery (ISS)

International Federation for The Surgery of Obesity & Meatbolic Disorders (IFSO)

Taryel Ömərovla əlaqə telefonu:
055/070 790 01 09


XƏBƏR LENTİ – Bakıda V Beynəlxalq Bariatrik-Metabolik Cərrahiyyə Konfransı keçirilir YENİLƏNİB
Video –Taryel Ömərov. Taryel Omerov. Modern Hospital. Baş hekim. Bariatrik-metabolik cerrah.
Video-Modern Hospital – Phd.Op.DR.Taryel Ömərov.Mədə kiçiltmə əməliyyatı, mədə həcminin dəyərləndirilməsi 
video – Mədə kiçiltmə əməliyyatlarının faydaları və fəsadlari – Dr.Taryel Ömərov
Video – Dr Taryel Ömərov Bariatrik-metabolik cərrahiyyə, mədə kiçiltmə, mədə şuntlama(qastrik bupass)
Video – Öd kisəsi əməliyyatı Op.Dr.Taryel Omarov
Video – Mədə kiçiltmə əməliyyatı Phd.Op.Dr Taryel Omarov
Video -Bu qasıq yırtıqları (qrija) əməliyyat olunmalıdır – MÜTLƏQ
Video – Mədə kiçiltmə (Bariatrik cərrahiyyə) kimlərə göstərişdir. Ph.D. Taryel Omerov
Video – Bariatrik cərrahiyədən (mədə kiçiltmə)sonra xəstələr nələrə diqqət etməlidirlər.Ph.D. Taryel Ömərov
Video – Piylənmə. Boya görə çəkiniz nə qədər olmalıdır? – Yoxlayın
Video – saglamTV. Modern Hospital. Hilton oteli. Böyük kampanya. Ortopediya-travmatologiya.

Facebook Comments