MƏQALƏ. COVİD-19 pandemiyası dövründə silahlı münaqişə və terrorizmə məruz qalan ölkədə virusa yoluxmuş hamilə qadınların epidemioloji xarakteristikası XƏYALƏ.M.TƏHMƏZİ. Elmi-tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya institutu, Bakı

COVİD-19 pandemiyası dövründə silahlı münaqişə və terrorizmə məruz qalan ölkədə virusa yoluxmuş hamilə qadınların epidemioloji xarakteristikası X.M.Təhməzi Elmi-tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya institutu, Bakı Açar sözlər:

Read more

ANADANGƏLMƏ İNKİŞAF QÜSURLARI VƏ ONLARIN RİSK AMİLLƏRİ Qarayeva Könül Qalib qızı. KITAB. Bakı-2017. 144 səhifə

KİTABIN RƏYÇİLƏRİ: Azərbaycan Tibb Universitetinin 2-ci “Mamalıq və Ginekologiya” kafedrasının müdiri, tibb elmləri doktoru, professor Hicran.F.Bağırova. Əziz Əliyev adınına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun “Mamalıq

Read more