Şadlinskilər. “Şadlinskilər” kitabı. Vaqif Şadlinski

 wikipediada Şadlinskilər barədə məqalə Azərbaycanın tarixində, ələlxüsus dövlətçilik tarixində dərin iz qoymuş elə nəsillər olmuşdur ki, onların keçdiyi yola aydınlıq  gətirilməsi mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada Rusiya TibbElmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyası kafedrasının müdiri, əməkdar elm xadimi, professor Vaqif Şadlinskinin yenicə işıq üzü görmüş “Şadlinskilər (Şəddadi, Şadı, Şadlılar)” kitabı olduqca dəyərlidir. Qeyd edək ki, “Şadlinskilər”

Read more