Çərkəz Cəfərov, Məhəmməd Kərimov. Ümumi Cərrahlıq. Dərslik.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 5 iyul 2016-cı il 41 saylı qərarı və Təhsil Nazirliyinin 1 aprel 2016-cı il tarixli 177 №-li əmri ilə stomatologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərslik kimi təsdiq edilmişdir.
“Təhsil” Bakl-2016.

Cərrah xəstəliklərin etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası və müalicəsi sahəsində böyük müvəffəqiyyətlər əldə edilməsinə baxmayaraq, cərrahiyyə bu gün də təbabətin ən aktual sahələrindən biri olaraq qalır. Ona görə də Tibb Universitetində təhsil alan gələcək həkimlərə cərrahlıq, eləcə də ümumi cərrahlıq sahəsində zəruri biliklərin verilməsi vacib məsələdir. Bu isə yalnız ümumi cərrahlığa aid zəruri biliklərin verilməsini təmin etməklə, gələcək həkim kadrların hazırlanmasına öz töhfəsini verəcəkdir.

Cərkəz Cəfərov – Professor. Torakal cərrah
Məhəmməd Kərimov – Damar cərrahı, professor

Facebook Comments