Əli bəy Hüseyinzadə

Əli bəy Hüseyinzadə. Türk mədəniyyətinin səssiz işığı. Mütəfəkkir, maarifçi, təbib, şair, rəssam, müsiqiçi.
Tükiyədə yaşamış , türk səhiyyəsinə, Türkiyə və Osmanlı tibbinə böyük töhvələr vermiş əslən azərbaycanlı böyük mütəfəkkir və ideoloq.

  • Salyan doğumludur Azerbaycan. (24.02.1864)

  • 2 yaşındayken anası, 6 yaşındayken atası vefat etmiştir

  • Tiflis’de 6 sınıflık Kafkas Rus – Müslüman Ruhani mektebi’nde ilk tahsilini,

  • Tiflis’de 1. Klasik Gimnazyumda Orta ve Lise tahsilini yapmıştır.

  • Bu devrede Arapça, Farsça, Rusça, Latince, Fransızca, Almanca ve İngilizce öğrenmeye çalışmıştır (1875 – 1885)

  • St.Petersburg Üniversitesi, Fizik-Matematik Fakültesini 1889 da bitirmiş, bu sürede aynı üniversitede geceleri Şarkiyat Eğitimi de alıp İstanbul’a gelmiştir.

  • İstanbul’da Asker-i Tıbbiye-i Şahane’yi bitirmiştir (1889 – 1895)

1889 – 1895  Askeri Tıbbiye-i Adliye-i Şahane
1895 – 1897  Deri ve Frengi Hastalıkları İhtisası
1897 – 1900  Osmanlı-Yunan savaşında Askeri Hekim
1900 – 1903  Prof. Dr. Celal Muhtar’ın yanında Doçent
1903 – 1910  – – – – – – – – – Azerbaycan – – – – – – – – – – – –
1911 – 1912  İst.Tıp Fak. Deri Hast. Kl. Muallim Muavini
1912 – 1914  Balkan Savaşı sonrası Tıp Fakültesi’ne dönüş
1914 – 1918  Birinci Dünya Savaşı, fakülte ve cephe hizmeti
1920  de “Türk Emraz-ı Cildiye ve Efrenciye Cemiyeti”   kurucu üyelerindendir.
Türk Dünyasının fikir hayatında önemli bir yere sahip olmuş
“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” felsefesini getirmiştir.
–  02. 05 1925  Seririyat-ı Cildiye ve Efrenciye Muallimi
–  14. 05 1926  Müderrisliğe (Profesör) yükseltilmiştir
–  1930 da yeniden kurulan “Deri ve Zührevi Hastalıklar Cemiyeti kurucuları arasındadır
–  24. 11 1931 de emekli olmuşsa da üniversitenin teklifi ile   31 Temmuz 1933 tarihine kadar Tıp Fakültesinde çalışmalarını sürdürmüştür
–  1895 – 1940 arasında çok sayıda Tıp kongresi, konferans ve toplantılarına katılmış, tıp çalışmalarından ve yeniliklerden uzak kalmamıştır
–  17.03.1940 yılında vefat etmiş,  İstanbul’da Karacaahmet Mezarlığına defnedilmiştir.-Hekimliği yanında Yazar, Ressam, Şair, Müzisyen, iyi bir maarif insanı ve teşkilatçı idi.

Mənbə: Prof. Dr. İbrahim Yıldırım  “A z e r b a y c a n T ü r k i y e.  Tıpta Seyir Defteri” adlı mühazirəsi.
Bakı. 27 Oktyabr 2018-ci ildə keçirilən
5-ci Beynəlxalq Dodaq Damaq yarıqları Konfransı.

 

Facebook Comments