“Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti tələbələri”. İstanbula göndərilən azərbaycanlılar

“Azerbaycan Cumhuriyeti  Talebeleri”
İstanbula Gönderilenler. Cumhuriyyət dövründə Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlılar.

 • Abdül Abdülzade

 • Saadettin Hacıhasanoğlu

 • Muhammed Zeki Dursunzade

 • Muhammed Hanife Zeynallı

 • Ali Muhtar Hasanzade

 • Ali Kerimzade

 • Ali Yusuf Caferzade

 • Muhammed Halefbeyzade

 • Abdullah Tahirli

Mənbə:  Azerbaycan Cumhuriyeti Talebeleri

Adalet Tahirzade Oğuz tuğrul Tahirli  2016

İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş Azerbaycanlı Hekimlerimiz

2.Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında gelip Türkiye’de denklik sınavı alan  Tıp Doktorları

 • Mehmet Kengerli – Ağa Mirza Mirzalı

 • Hamit Ataman – Ahmet Ateş

 • Yusuf Salahlı

 • Feyyaz Kasımoğlu

 • Azer Aran

 • Sultan Hacıoğlu

 • İsfendiyar İskenderoğlu

 • Mikail Binnet

 • İbrahim Badal

 • Şemsi Süleymanlı

 • Bahadır Genceli

Əczaçılar:

1.Rukiye Arran (Şıhzamanlı)

2.Musa Ekinci

3.Bahadır Kazak

4.Ziya Çanakçı

5.Cafer Türkel

6.Yusuf Ulukan

7.İdris Yaybulak

8.Ali Riza Turan  (2.Savaş sonrası ‘denklik sınavı’ vermiştir)

Diş həkimləri

—  Maksut Yalçınkaya

—  Mecit Yalçınkaya

 Not: Erivan (İrəvan)  doğumludurlar

 Azerbaycan Doğumlu Öğretim Üyeleri

 –  Prof. Dr. Ali Bey Hüseyinzade  .  .  .  .  .  .  (Tıp)

        “”      “   Ahmet Ağaoğlu .  .  .  .   .   .   (Hukuk)

        “”      ”   Ahmet Caferoğlu .   .  .  .    (Edebiyat)

        “”      ”   İzzet Kantemir.   .  .  .  .  .  .  .  .  (Tıp)

        “”      “   Tevfik Karabağ .  .  .  .  .  .  .   (Ziraat)

        “”      “   Muharrem Ergin .  .  .  .   .  (Edebiyat)

        “”      ”   Ali Ekber Genceli .  .  .  .     (Edebiyat)

        “”      ”   Turan Örfi Gencevi .  .  .  .  (Edebiyat)

        “”      ”   Orhan Yenal .  .  .  .  .  .  .    (Ekonomi)

        “”      ”   Hamit Nutki Aytan .  .   .  .     (Hukuk)

        “”      ”   Mehmet Karabağ .  .  .  .  .  .    (Fizik)

        “”      “   Asım Yıldız  .  .  .  .  .  .  .  .  .     (Fizik)

        “”      “   Dilşad Yanar Sokollu .  .  .  .     (Fizik)

        “”      “   Nuri Saryal .  .  .  .  .  .   (Mühendislik)Mənbə:
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım
“A z e r b a y c a n T ü r k i y e
Tıpta Seyir Defteri” adlı mühazirəsi.
Bakı. 27 Oktyabr 2018-ci ildə keçirilən
5-ci Beynəlxalq Dodaq Damaq yarıqları Konfransı.

Müstəqillikdən sonra Türkiyəyə göndərilən ilk azərbaycanlı tələbələr  – Nadir fotolar
Bakıda V beynəlxalq dodaq və damaq yarığı konfransı

Facebook Comments