Müstəqillikdən sonra Türkiyəyə göndərilən ilk azərbaycanlı tələbələr (Nadir fotolar)

Müstəqillikdən sonra (1991. 18 Oktyabr. ) Türkiyəyə göndərilən ilk azərbaycanlı tələbələr.  Azerbaycan’dan Türkiye’ye  Tıp Öğrencileri
İstanbul üniversitesi Tıp Fakülteleri
— Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
— İstanbul Tıp Fakültesi
19 Kasım 1992 de İstanbul’a indiler
— 5 Talebe Cerrahpaşa Tıp Fakültesine
— 5 Talebe İstanbul Tıp Fakültesi
ara sınıflarına yerleştirildi

Vaqif Qələndər
Kamran Musayev
Vasif İsmayıl
Cəfər Nəsirov


Türkiyədə təhsilini tamamlayıb Azərbaycana qayıdan ilk tələbələr. İlk 10 tələbələr:

— Vaqif Qələndər     (Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi)

— Kamran Musayev      (Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi)

— Eldar Aliyev                   (Çocuk Hastalıkları)

— Rasim Bayramov             (Radioloji)

— Vasıf İsmailov               (Üroloji)

— Kemale Musayeva       (Kadın Hastalıkları ve Doğum)

— Cafer Nasırov               (Ortopedi ve Travmatoloji)

— Ali Zamin Ahmedov     (Göz Hastalıkları)

— Yakup Kazımov             (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları)

— 4. Ve 5.  Gruplar
20 şer öğrenci olarak getirildiler
— Her grup bir kaç öğrenci fazlasıyla yedeklendi

— İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerine getirdiğimiz
Toplam 97 öğrenci
92 Tıp, 3 Diş Hekimliği, 2 Eczacı

2017 -2018 yılı başında
Türkiye Üniversitelerinde okuyan
Yabancı Öğrenci sayısı:  125.138 idi

 —  Suriye    . . . . . . . . . . . . .  20.701

 —  Azerbaycan . . . . . . . . . .  17.088

 —  Türkmenistan . . . . . . . .  12.247

 —  İran  .  .  . .  .  .  .  .  .  . . .    6.814

 —  Afganistan  . . . . . . . . . .    5.826

 —  Diğer ülkeler

       2019 – 2020 için beklenti  180 000 ila 200 000 civarındadır
Mənbə: Prof. Dr. İbrahim Yıldırım
“A z e r b a y c a n T ü r k i y e
Tıpta Seyir Defteri” adlı mühazirəsi.
Bakı. 27 Oktyabr 2018-ci ildə keçirilən
5-ci Beynəlxalq Dodaq Damaq yarıqları Konfransı

 

Facebook Comments