Nefrologiya

Nefrologiya (yunan nefrozlarından “böyrək”, suxun, “tədqiqat” ilə birləşən) — böyrəklərlə bağlı olan tibb və pediatriya ixtisasıdır: normal böyrək funksiyası və böyrək xəstəliyinin öyrənilməsi, böyrəyin qorunması böyrək xəstəliyinin müalicəsi, diet və dərmanlardan böyrək əvəzetmə müalicəsinə qədər (dializ və böyrək nəqli) hər şeyi öyrənir. Nefrologiya da diabet və otoimmun xəstəlik kimi böyrəklərə təsir edən xəstəlik şəraitlərini öyrənilir və renal osteodistrofiya və hipertəzyiq kimi böyrək xəstəlikləri nəticəsində meydana gələn sistemik xəstəlikləri öyrənir. Nefrologiya sahəsində əlavə təlim keçmiş və sertifikatlaşdırılmış həkim nefroloq adlanır.

“Nefrologiya” termini ilk dəfə 1960-cı ildə istifadə edilmişdir.

Nefrologiya, böyrək xəstəliklərinin diaqnozu və müalicəsini, elektrolit pozuntuları və hipertəzyiq daxil olmaqla, diaqnoz və böyrək nəqli xəstələri də daxil olmaqla böyrək əvəzetmə müalicəsi tələb edənlərin qayğısına qalır. Böyrəyə təsir edən bir çox xəstəlik orqanın özü ilə məhdudlaşmayan sistemik xəstəliklərdir və xüsusi müalicə tələb edə bilər. Nümunə olaraq, sistemik vaskulitidlər (məsələn, ANCA vaskuliti) və otoimmun xəstəliklər (məsələn, lupus), həmçinin polikistik böyrək xəstəliyi kimi kongenital və ya genetik şərtlər kimi əldə edilmiş şərtləri əhatə edir.

Fariz babayev Nefroloq. RKUX-ın şöbə müdiri
Hemodializ

Xəstələr kəskin böyrək çatışmazlığı, xronik böyrək xəstəliyi, hematuriya, proteinuriya, böyrək daşları, hipertəzyiq və turşu, baza və ya elektrolitlərin pozğunluqları kimi müxtəlif səbəblərdən, nüvə analizindən sonra nefroloji mütəxəssislərinə istinad edilir.Nefroloq böyrək xəstəliyinin müalicəsində ixtisaslaşmış bir həkimdir. Nefrologiyada qabaqcıl bacarıqlı bir mütəxəssis olmaq üçün əlavə təlim tələb olunur. Nefroloqlar böyrək problemi olmayan insanlara da qayğı göstərə bilərlər və ümumi olaraq daxili tibbdə, transplant tibbdə, immunsupressiya rəhbərliyində, sıx baxım tibbində, klinik farmakologiyada, perioperativ tibbdə və ya pediatrik nefrologiyada işləyə bilərlər.

Nefroloqlar daha sonra dializ, böyrək transplantasiyası, xronik böyrək xəstəliyi, xərçənglə əlaqəli böyrək xəstəlikləri (onkonefrologiya), prosedural nefrologiya və ya digər qeyri-nefroloji sahələr üzrə ixtisaslaşa bilərlər.Tarixi və fiziki müayinə nefrologiyada diaqnostik işin mərkəzindədir.
Tarixi müayinədə adətən bu xəstəlik, ailə tarixi, ümumi tibbi tarix, diet, dərman istifadəsi, dərman istifadəsinə daxildir. Fiziki müayinə adətən həcm vəziyyəti, qan təzyiqi, ürək, ağciyər, periferik arteriya, dərman, qarın və qanadın qiymətləndirilməsini ehtiva edir.

Sidik müayinəsi sidikdə qanın (hematuriya), sidikdəki proteinin (proteinuri), sidik (pyuria) və ya xərçəng hüceyrələrindəki pus hüceyrələrinin ortaya çıxması ilə mümkün olan böyrək problemlərinin birbaşa qiymətləndirilməsinə imkan verir. 24 saatlıq bir sidik kolleksiyası, gündəlik protein zərərini , sidik çıxışını, kreatinin klirensini və ya böyrək tüpü ilə elektrolitlərin idarə edilməsini təyin etmək üçün istifadə edilə bilər.

Əsas qan testləri qan içində hemoqlobin, trombosit, soda, kalium, xlor, bikarbonat, kreatinin, kalsium, maqnezium və ya fosfat konsentrasiyasını yoxlamaq üçün istifadə edilə bilər. Bütün bunlar böyrək problemlərindən yarana bilər.
Serum kreatinin konsentrasiyası kreatinin klirensi və ya təxmin edilən glomerular filtrasiya dərəcəsi (GFR) adlanan böyrəyin funksiyasını qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Bəzi sistematik xəstəliklərin infeksiyaları (hepatit B, hepatit C), otoimmun şərtlər (sistemik lupus eritematosus, ANCA vaskulit), paraproteinemiyalar (amiloidoz, çox miyelom) və metabolik xəstəliklər (diabetes) , sistinoz) buna misaldır.

Böyrəklərin struktur anomaliyaları görüntüləmə testləri ilə müəyyən edilir. Bunlara tibbi ultrasonoqrafiya, ultrasəs, hesablanmış axial tomoqrafiya (CT), sintigrafiya (nüvə dərmanı), angioqrafiya və ya maqnetik rezonans görüntüləmə (MRİ) daxil ola bilər.

Müəyyən hallarda, daha az invaziv test müəyyən bir diaqnoz təmin edə bilməz. Qəti diaqnoz tələb olunduğu yerlərdə, böyrəyin biopsiyası (böyrək biopsiyası) edilə bilər. Bu, adətən, böyrək toxumasının kiçik bir nümunəsi əldə etmək üçün böyrəkdə əsas biopsiya iynəsinin lokal anestezik və ultrasəs və ya CT rəhbərliyi altında yerləşdirilməsini nəzərdə tutur.
Böyrək toxuması daha sonra mikroskop altında müayinə edilir və böyrək içərisində meydana gələn dəyişikliklərin birbaşa aydınlaşmasına imkan verir. Bundan əlavə, patologiyada proqnozlaşdırmanın bəzi səviyyəsinə imkan verən böyrəyə təsir göstərə bilər. Bəzi hallarda, böyrək biopsisi də müalicəyə cavab izləmək və erkən relapsın müəyyən edilməsi üçün istifadə olunacaq. Nefroloji müalicəsi zamanı dərmanlar, qan məhsulları, cərrahi müdaxilələr (uroloji, damar və ya cərrahiyyə prosedurları), böyrək müalicəsi (dializ və ya böyrək nəqli) və plazma mübadiləsini əhatə edə bilər. Böyrək problemləri həyat keyfiyyətinə və uzunluğuna əhəmiyyətli təsir göstərə bilər və buna görə də psixoloji dəstək, sağlamlıq təhsili və qabaqcıl qayğı planlaması nefrologiyada əsas rol oynayır.

Xronik böyrək xəstəliyi adətən böyrəklərə zəhərli maddələrin (radioloji kontrastı və qeyri-steroidal antiinflamatuar preparatlar kimi nefrotoksinlər), antihipertensivlərin, pəhriz və çəki dəyişdirilməsinin və sonuncu planlaşdırma üçün planlaşdırmanın səbəbli şərtləri (diabet kimi) mərhələ böyrək çatmazlığı ola bilər.
Böyrək funksiyasının pozulması bədənin üzərində sistemli təsir göstərir. Qırmızı qan hüceyrələrinin adekvat istehsalını təmin etmək üçün bir eritropoetin stimullaşdırıcı maddəsi tələb oluna bilər, aktivləşdirilmiş D vitamini əlavələri və fosfat bağlayıcıları böyrək çatışmazlığının sümük metabolizması üzərindəki təsirlərinə qarşı çıxmaq üçün tələb oluna bilər və qan həcmi və elektrolit pozuntusu düzəlişə ehtiyac ola bilər.

Vaskulit və ya transplantasiya rəddi kimi avtomatik immun və inflamatuar böyrək xəstəliyi immunosupressiya ilə müalicə edilə bilər. Tez-tez istifadə olunan maddələr prednison, mikofenolat, siklofosfamid, ciclosporin, takrolimus, everolimus, timoglobulin və sirolimusdur. Yeni, sözdə “bioloji dərmanlar” və ya monoklonal antikorlar da bu şərtlərdə istifadə edilir və rituximab, basiliximab və eculizumab daxildir. İntravenoz immunoglobulin və plazma mübadiləsi kimi tanınan bir proses də daxil olmaqla qan məhsulları istifadə edilə bilər.

Böyrəklər artıq bədənin tələblərini davam etdirə bilmədikdə, son mərhələdə böyrək çatışmazlığı meydana gəldiyi deyilir. Böyrək əvəzi müalicəsi olmadan, böyrək çatışmazlığı nəticəsində ölüm sona çatacaq. Dializ, bəzi böyrək funksiyasını həyatın uzadılması üçün süni bir üsuldur. Böyrək nəqli bədənin orqan donorundan daha sağlam bir böyrək içərisinə yerləşdirilməsi və immunosupressiya ilə bu orqanın immunoloji tolerantlığını artıraraq böyrək funksiyasını əvəz edir. Hal hazırda böyrək transplantasiyası son dövrdə böyrək çatışmamazlığı üçün ən təsirli müalicədir, baxmayaraq ki, dünya miqyasında mövcudluğu donor orqanlarının mövcudluğunun olmaması ilə məhdudlaşır. Dünyanın ilk nefroloji cəmiyyəti Fransız “Societe de Pathologie Renale” idi. Onun ilk prezidenti Jan Hamburger idi və ilk görüşü 1949-cu ilin fevralında Parisdə idi. 1959-cu ildə Hamburq da ‘Société de Néphrologie’yi, daha böyük bir cəmiyyətin davamı olaraq qurdu. Böyük Britaniyanın Renal Assosiasiyası 1950-ci ildə təsis edilib; nefrologların ikinci cəmiyyəti. Onun ilk prezidenti Artur Osman idi. Onun ilk görüşü 1950-ci il martın 30-da Londonda idi. Società di Nefrologia Italiana 1957-ci ildə təsis edilib və nefrologiya (və ya nefroloji) sözünü adına daxil etmək üçün ilk milli cəmiyyətdir.

“Nefrologiya” sözü 1-4 sentyabr 1960-cı ildə Evian və Cenevrədə “Premyer Congrès International de Néphrologie” adlı beynəlxalq konfransda, Beynəlxalq Nefroloji Cəmiyyətinin (ISN, Beynəlxalq Nefroloji Cəmiyyəti) ). İlk gün (1.9.60) Cenevrə, sonrakı üç (2-4.9.60) isə Evian şəhərində idi. ISN-in erkən tarixçəsi Robinson və Richet tərəfindən 2005-ci ildə və sonrakı tarixi Barsoum tərəfindən təsvir edilmişdir . 2011-ci ildə ISN dünyada böyrək baxımını inkişaf etdirən tibb işçilərini təmsil edən ən böyük qlobal cəmiyyətdir.

1964-cü ildə qurulan ABŞ-da, Milli Böyrək Vəqfi, böyrək xəstəliklərinə müalicə edən xəstələr və mütəxəssisləri təmsil edən milli bir təşkilatdır. 1966-cı ildə qurulan Amerikan Nefroloji Cəmiyyəti (ASN) böyrək xəstəliklərinin öyrənilməsinə həsr olunmuş dünyanın ən böyük peşəkar cəmiyyətidir. 1969-cu ildə qurulan American Nephrology Nurses Association (ANNA), böyrək xəstəlikləri olan xəstələr üçün müsbət fərq yaratmaq üçün nefroloji baxımından mükəmməlliyi və təqdirini artırır. Amerika Böyrək Xəstəlikləri Assosiasiyası (AAKP) CKD və dializ xəstələrinin sağlamlığı və rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş qeyri-kommersiya, xəstə mərkəzli qrupdur. 1977-ci ildə qurulan Milli Renal Administratorlar Birliyi (NRAA), müstəqil və cəmiyyətə əsaslanan dializ təmin edənləri təmsil edən və dəstəkləyən milli bir təşkilatdır. Amerika Böyrək Bürosu birbaşa ehtiyacı olan xəstələrə maliyyə dəstəyi təmin edir, həmçinin sağlamlıq təhsili və profilaktik tədbirlərdə iştirak edir. ASDIN (Amerika Diaqnostik və Müalicə Nefroloji Cəmiyyəti) müdaxilə nefrologlarının əsas təşkilatıdır. Digər təşkilatlar CIDA, VASA və s. Daxildir. Böyrək Dəstəkləmə Şəbəkəsi (RSN), xronik böyrək xəstəliyindən (CKD) təsirlənənlərə qeyri-tibbi xidmət göstərən qeyri-kommersiya, xəstəyə yönəldilmiş, xəstədir.

Birləşmiş Krallıqda Böyük Britaniyanın Milli Böyrək Federasiyası və Britaniya Böyrək Xəstəlikləri Assosiasiyası (BKPA) xəstələri təmsil edir və Böyrək Dərnəği böyrək həkimlərini təmsil edir və böyrək xəstəlikləri üzrə Milli Xidmət Çərçivəsi ilə yaxından işləyir.

saglamTV. Fariz babayev. Nefroloq. Böyrək çatışmazlığı nədir? Böyrək çatışmazlığının çarəsi.
Canlı yayın: A-dan Z-yə Azərbaycanda orqan köçürülməsi barədə bütün suallara cavab. Nuru Bayramov.
Boyreyini vermek. Bir boyreyin qiymeti…..

Facebook Comments