Ginekologiya. Qadın xəstəlikləri, hamiləlik və doğuş

Ginekologiya müstəqil bir elm kimi IX əsrdən etibarən inkişaf etməyə başlamışdır. Ginekologiya elminin məqsədi qadın sağlamlığını qorumaq və ona yardım göstərməkdən ibarətdir. Qadın xəstəlikləri dedikdə yalnız qadınlarda baş verən xəstəliklər nəzərdə tutulur.

Ginekologiya -(yun. gyne – qadın vəlogos – elm) Klinik təbabətin qadın cinsiyyət sisteminin fiziologiyasıxəstəliklərinivə bu xəstəliklərin profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsini öyrənən sahəsidir.

Qadın cinsiyyət orqanlarının baxılması ilə bağlı tarixidə qadağan olunma uzun müddət ginekologiya elminin inkşafını ləngidir ləngidir. Jak-Pyer Maygrier tərəfindən 1822-ci ildə çəkilmiş bu rəsm əsəri həkimin qadının qarşısında diz çöküb “kompromis” prosedurunu göstərir, lakin onun cinsiyyət orqanını görə bilmir. Müasir Ginekologiyada artıq bundan istifadə edilmir.
Ginekologiya müstəqil bir elm kimi IX əsrdən etibarən inkişaf etməyə başlamışdır. Ginekologiya elminin məqsədi qadın sağlamlığını qorumaq və ona yardım göstərməkdən ibarətdir. Qadın xəstəlikləri dedikdə yalnız qadınlarda baş verən xəstəliklər nəzərdə tutulur. Bu xəstəliklər uşaqlıqda, uşaqlıq artımlarında, yumurtalıqlarda, uşaqlıq boynunda əmələ gələn xəstəliklərdir. Qadın xəstəliklərinin müalicəsi ginekoloqlar tərəfindən aparılır.

Həkim-ginekoloq qadın həyatının müxtəlif dövrlərində (uşaqlıqyeniyetmə və yetkin dövrlərdə) qadın sağlamlığının qorunması məsələləri ilə məşğul olur. Mama-ginekoloq isə hamiləlik və doğuş dövrlərinə nəzarət edir.Ginekoloq qadın cinsiyyət orqanlarının kəskin və xroniki infeksion-iltihabi xəstəlikləri (kalpitendometrit və.s.) uşaqlıq boynu eroziyası, xoşxassəli şiş törəmələri kimi xəstəliklərin müalicə və profilaktikası ilə məşğul olur. Sonsuzluq və ailə planlaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım edir. Ginekologiyada funksional (USM, endoskopik və rentgen müayinələr) və laborator(bakteriolojiimmunoloji və hormonal müayinələr) diaqnostika üsulları geniş tətbiq olunur. Müalicə üsulunun seçimi və müalicənin ambulator, yaxud stasionar şəraitdə aparılması barədə qərar verilməsi hər bir klinik halın özünəməxsus xüsusiyyətlərindən asılı olur.

Qadın xəstəlikləri

Aybaşı pozulmaları

alqodismenoreya

Amenoreya

yalançı amenoreya

qonad disgenezi

hipermenstural sindrom

Yumurtalıqların xəstəlikləri

sklerokisto yumurtalıq sindromu

yumurtalığı kistası

polikistoz yumurtalıq

yumurtalıqların xərçəngi və s.

uşaqlığın xəstəlikləri

ikiləşmiş uşaqlıq patologiyaları

uşaqlıq yolunun sallanması

hipolastik uşaqlıq

ektopiya

uşaqlığın tetratoması

beçəxor

uşaqlığın iltihabi xəstəlikləri

uşaqlığın müxtəlif şişləri və s.

uşaqlıq yolunun müxtəlif xəstəlikləri

uşaqlıq boynunun müxtlif xəstəlikləri

müxtəlif qanaxmalar

hormonal çatışmazlıqlar və s
Bir sıra ginekoloqlar təkcə qadın xəstəlikləri ilə, bir çoxları isə ümumilikdə qadın xəstəlikləri və doğuşla bağlı ginekologiyanın hər cür fəaliyyətlə məşğul olur. Bu da həmin ginekoloqun ixtisaslaşması və savadı, təcrübəsi ilə əlaqədar olur.

 Ginekoloqun işi bütövlükdə aşağıdakı fəaliyyətləri əhatə edir:
Cərrah Mama Ginekoloq:
Hamiləlik Təqibi
Riskli (yüksək təzyiq, şəkər xəstəlikləri və s.) hamiləliklərin təqibi
İkili, üçlü və dördlü tarama testləri
Prenatest
Uşaqlıq boynunun çatışmamazlığı əməliyyatı (serklaj)
Amniosentez
Normal doğuş
Ağrısız normal doğuş
Keysəriyyə əməliyyatı
Laparoskopik uşaqlığın çıxarılması,
Laparoskopik yumurtaliq kistlərinin, miomların çıxarılması
Laparoskopik hamiləlik boru əməliyyatları
Vaqinal yolla uşaqlığın artımlarla birlikdə çıxarılması
Vaqinal plastika
Açıq üsul ilə (abdominal) uşaqlığın artımlarla birlikdə çıxarılması
Açıq üsul ilə (abdominal) yumurtalıq kistlərinin, miyomların çıxarılması
Açıq üsul ilə (abdominal) hamiləlik boru əməliyyatları
Histeroskopik miyomların, poliplərin çıxarılması
Histeroskopik uşaqlıq anomaliyalarının (septum sinexiya) düzəldilməsi
Uşaqlıq ağzı patologiyalarının müalicəsi
Polikistozun, endometriozun və uşaqlıq qanaxmalarının müalicələri
Vaqinal plastika
Açıq üsul ilə (abdominal) uşaqlığın artımlarla birlikdə çıxarılması
Açıq üsul ilə (abdominal) yumurtalıq kistlərinin, miyomların çıxarılması
Açıq üsul ilə (abdominal) hamiləlik boru əməliyyatları
Histeroskopik uşaqlıq anomaliyalarının (septum sinexiya) düzəldilməsi
Uşaqlıq ağzı patologiyalarının müalicəsi
.Polikistozun, endometriozun və uşaqlıq qanaxmalarının müalicələri
Qızlarda hormonal pozğunluq
aybaşı disfunksiyaları
kolposkopiya
sallanmalar
sidik saxlamamanın cərrahi müalicəsi
boru müayinəsi
HSQ
hamiləlik təqibi
təbii doğuş və kesar əməliyyatı
ginekoloji xəstəliklər
onların konservativ və cərrahi müalicəsi
I ve II sonsuzluq
Hamiləliyin aparılması(təbii və yüksək risk qruplu)
Doğuş (fizioloji ve cərrahi)
Diaqnostik qaşınma
Histerosalpinqoqrafiya
Ginekoloji xəstəliklərin diaqnostika ve müalicəsi
Mamalıq
Hamiləliyin təqibi
Riskli (yüksək təzyiq, şəkər xəstəlikləri və s.) hamiləliklərin təqibi
İkili, üçlü və dördlü tarama testləri
Uşaqlıq boynunun çatışmamazlığı əməliyyatı (serklaj)
Normal doğuş
Ağrısız normal doğuş
Keysəriyyə əməliyyatı
Sonsuzluq müalicəsi üzrə prosedurların siyahısı və ovulyasiyanın induksiyası
Boruların yoxlanılması (HSG)
Aşılama
Süni mayalanma. Ekstrakorporal mayalanma

Mahirə İsmayılova
Ginekologiyaya aid həkimlərlə birgə hazırlanan baxımlı videolar

Facebook Comments