İNAR SEİDOV TRAVMATOLOQ-ORTOPED, T.Ü.F.D

DR.İNAR SEİDOVUN TƏHSİLİ:
Doktor İnar Seidov Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində təhsil almıdır.
Daha sonra – 2000-2005: «Johann Wolfgang von Goehte» adına Universiteti, Tibb fakultesi,Frankfurt am Main, Almaniya.
2009-2012 Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin travmatologiya ortopediya kafedrasının aspirantı, Moskva şəhəri, Rusiya Federasiyası.
2012-ci ildə İnar Seidov  “Bud-canaq oynagın endoprotezləşməsində proksimal təsbitinin bud komponentlərinin kliniki və anatomiki bəraəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
2013 tibb üzrə fəlsəfə doktoru, assistent
14.11.2013 ildən etibarən Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun travmatologiya ortopediya kafedrasının assistenti 2010-2013 ilə gədər Russiya Federasiyasın Moskva şəhərində “ООО Клиника №1”, xəstəxanasında travmatologiya ortopediya şöbəsinin şöbə müdiri vəzifəsində fəaliyət qöstərmişdir.

DOKTOR İNAR SEİDOVUN İŞTİRAK ETDİYİ İXTİSASARTIRMA KURSLARI VƏ KONFRANSLAR:
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru İnar Seidov Tibb Universitetini bitirdikdən sonra, Almaniya, Rusiya, İsveçrə, Çexiya, Fransa, İtaliyavə Türkiyənin aparıcı universitet xəstəxanalarında travmatologiya-ortopediya üzrə təkmilləşmə kursları keçmişdir.
2007attended the 16thFresh Cadaver Basic Knee Arthroscopy Course, held April 5-7, 2007 in Antalya, Turkey“.
2007 Bakı. 16-17 aprel 2007-ci ildə“BÖYÜK OYNAQLARIN PROTEZLƏŞDİRİLMƏSİ” MÖVZUSUNDA KURS-SEMİNARDA İŞTİRAK ETMİŞƏM
2007 Azərbaycan Respublikası Elmi-Tədqiqat Travmatologiya vəOrtepediya İnstitutun 60 illik yubileyinəhəsr olunmuş Azərbaycan Travmatoloq vəOrtopedlərin beynalxalq nümayəndələrin iştirakı iləelmi-praktik konfrası.
2007 международная коференция “Актуальные вопросы и современные технологии в травматологии и нейрохирургии”, г. Москва
2008 Международный симпозиум по новейшим технологиям в лечении травм и заболеваний суставов, ARTHRO-Москва-2008
2008 научно практическая конференция «Компьютерная навигация в ортопедии и травматологии». Современные методы лечения. Москва 2008
2009 мiжнародного семiнару «3АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ» Харкiв, 30 сiчня року
2009 Zimmer Istitute Medical Education Course, « Zimmer Hip and Knee Reconstrustive Masterclass», Moscow, Russia
2010 обучение по методическому курсу «Чрескожная вертебропластика в онкологии», Москва 2010
2010 MEDIZINTECHNISCHER INFORMATIONSKONGRESS DER FIRMA INTERCUSS, MOSKAU 2010
2010 erfolgreiche Teilnahme am Seminar Einfuehrung in die nichtlineare Finite Element Methode am Beispiel der Berechnung von Hueftprothesen unter Belastung durch Einbeinstand, Modellbildung mit ANSA, Berechnunug mit ABAGUS, Darstellungstechnuk mit META, Bewertung der Ergebnisse mit Kurzbericht. LASSO Computer aided Engineering. Leinfelden-Echterdingen. Deutschland.
2010 wissenschaftliche Zusammenarbeit mit COPFBIONIC. Luedwigsburg. Deutschland.
2010 научнопрактическийсеминар«СпособылеченияHalluxValgus». Москва
2010 Beynəlxalq konfrans «Dayaq-hərəkət apparatının xəstəlikləri vəxəstəliklərin müalicəsi. Travmatologiya vəortopediyada müasir texnologiyalar. Ağırlaşmaların müalicəsi vəprofilaktikası». Bakı. Azərbaycan.
2010 wissenschaftliche Zusammenarbeit mit COPFBIONIC. Luedwigsburg. Deutschland.
22010 Zimmer İnstitute Medical Education Courses –1. «Primary Knee and Primary Hip» held at Ospedale La Fratta Cortona, Dr. Caldora and 2. «Revision Knee» held at Casa di Cura Villa Ulivella Firenze, Dr. Baldini.010 «Knee Expert Training Navigation». Anatomical İnstitute. Vienna/Austria
2011 SİCOT 2011 XXV Triennial World Congress Prague, Czech Republic1. poster –our clinical experience with a short stem Proxima (DePuy/USA)2. oral presentation –Comparison of functional and radiological outcomes after computer assisted versus conventional total knee arthroplasty: a matched-control retrospective study3. poster–conceptofrevisionTKA
2011 клинический курс «ПЕРВИЧНОЕ СЛОЖНОЕ КОЛЕНО», Самара. Россия
2011 Научно практическая конференция «Основные проблемы эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов». Санкт Петербург. Россия
2011 Нижегородской симпозиум ортопедов «Эволюция хирургии крупных суставов». Нижний Новгород. Россия.
2011 Научно практическая конференция «Эволюция классических компонентов в эндопротезировании ТБС». Москва. Россия.
2011 12thEFFORT Congress Copenhagen, Denmark. Presentation –Our clinical experience with a proximal loading stem Corail (DePuy.USA)
2011 AzTOA 7-ci beynəlxalq konfransı. Bakı, Azərbaycan
2012семинар по нейрохирургии «Малоинвазивные методики оперативного вмешательства в нейрохирургии позвоночника» Клиника ОАО Медицина. Москва. Россия
2013 «Hip&Knee Arthroplasty» Course. Madrid
2013 «Partial Knee Instructional» Course. Hamburg. Germany.
2013 AzTOA kurs “ONURGANIN PROBLEMLƏRİ”. Bakı.Azərbaycan
013 Konfrans “BÖYÜK OYNAQLARIN ENDOPROTEZLƏŞMƏSİ VƏ BUD-ÇANAQ OYNAĞININ DİSPLAZİYASININ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ”. Bakı. Azərbaycan
2013 «Bakı Artroplastika kursu». Bakı. Azərbaycan
2013 Azərbaycan Travmatoloq vəOrtopedlərin I QURULTAYI, Bakı.Cıxış
2014 “Joint preservation of the hip” course. Bakı. Azərbaycan
2014 «Artroskopiya, qığırdağ cərrahiyyəsi vəidman travmaları»kursu. Bakı.
2015 «academic knee workshop for young specialists». Buxtehude. Germany
2015 Elmi-praktik konfrans “Travmatologiya vəortopediyanın aktual problemləri”. Sumqayıt. Cıxış

2015 İnternational Knee and Hip Meeting, Buxtehude. Germany.
2015 Zimmer Biomet İnstitute Course: «Masterclass. Meet the Expert Hip&Knee». Baku. Azerbaijan
2015 Əziz Əliyev adına ADHTİ 80 illik yubileyinəhəsr olunmuş konfrans. Cıxış –“İri oynaqların endoprotezləşdirilməsi”.
2016 «4thMASTER COURSEfor KNEE&HİP Arthroplasty»at Meril Academy, Vapi, Gujarat.
2016 Azərbaycan Travmatoloq vəOrtopedlərin II QURULTAYI, Bakı
2016 AzTOA 8-ci konfrans “Dayaq-hərəkət sisteminin xəsarətlərinin müasir standartlarla müalicəsi”. Bakı.
2017 Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 120 illik yubileyinəhəsr olunmuş ELMİ-PRAKTİK KONFRANS. Gəncə. Cıxış –“İri oynağların müasir cərrahi müalicəüsulları”
2017 AzTOA 9-cı konfransı “Travmatologiya vəOrtopediyada müasir müalicəüsulları vəinnovasiyon texnologiyaların tətbiqi”. Bakı.
2017 27. Ulusal Ortopedi vəTravmatoloji Konqresi. Antalya. Türkiyə.
2018 EPOS REGİONAL CORE CURRICULUM COURSES. BAKU-AZERBAİJAN.
2018 1. TÜRK DÜNYASI ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ. Bakı.
2018 AzTOA X-cı konfransı. Bakı.
2018 international course “challenges of hip and knee arthroplasty”.Baku

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
14.11.2013 ildən etibarən Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət HəkimləriTəkmilləşdirmə İnstitutun Travmatologiya-Ortopediya kafedrasının assistenti
2010-2013 iləgədər Russiya Federasiyasın Moskva şəhərində“ООО Клиника No1”, xəstəxanasında travmatologiya ortopediya şöbəsinin şöbəmüdiri vəzifəsindəfəaliyət qöstərmişdir
Daha sonra Baku City Hospitalda çalışmışdır
HaL-Hazırda National Prime Hospitalda çalışır

ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİ
İri oynağların birincili və reviziyon endoprotezləşməsi,
Artroskopik cərrahiyyə,
Ayaq cərrahiyyəsi,
Canağ sümüklərinosteosintezi,
Bütün muasir travmaroloji əməliyyatları.
O cümlədən:
-Ayağ cerrahiyəsi
-İri ve kiçik oynağlarin endoprotezləşməsi
-Hallux valgus
-Oynağdaxili inyeksiyalar
-Ayağ cerrahiyesi (pence cerrahiyesi),yastiayağliq,ayağ deformasiyalarin cerrahiyesi.Hallux valgus (valgus deformasiyasi),daban mahmizi.
-iri ve kiçik oynağlarin endoprotezləşməsi(oynğlarin travmasi və xəstəlikləri,osteoartroz,artroz,artrit)
-Travmalar ve onlarin fəssadlari
-Paravertebral blokadalar
-Oynağ daxili inyeksiyalar

DOKTOR İNAR SEİDOVUN ÜZVÜ OLDUĞU PEŞƏKAR ASSOSASİYALAR:
Azərbaycan Travmatoloqiya və Ortopediya assosiasiyanın (AzTOA) üzvü
Amerikanın Ortoped Cərrahlar Akademiyasının (AAOS) üzvü.
Almaniya Federativ Respublikasın Ortopediya və Ortopedik Cərrahiyyə Cəmiyyətinin (DGOOC) üzvü.
Beynəlxalq Travmatologiya və Ortopediya Cəmiyyətin (Sicot) üzvü

DOKTOR İNAR SEİDOVUN İŞ YERİ:
NATİONAL PRİME HOSPİTAL

DOKTOR İNAR SEİDOVLA ƏLAQƏ:
Mobil +994519112117
Email:  [email protected]
ŞƏXSİ YOUTUBE KANALI – Инар Сеидов. İNAR SEİDOV TRAVMATOLOQ-ORTOPED.
FACEBOOK SƏHİFƏSİ. FACEBOOK PAGE – PhD Op Dr. Inar Seidov Orthopedist-Traumatologist
ŞƏXSİ FACEBOOK PROFİLİ – İNAR SEİDOV
İNSTAGRAM SƏHİFƏSİ. İNSTAGRAM PAGE – PhD Op Dr Inar SEIDOV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED. T.Ü.F.D. İNAR SEYİDOV.
XƏBƏR LENTİ – Герои нашего времени. Братья-врачи Сеидовы, которые безвозмездно спасают жизни наших солдат – ФОТО
XƏBƏR LENTİ – За таких ребят готовы были работать круглосуточно. Интервью с врачом Инаром Сеидовым, отправившимся на фронт
XƏBƏR LENTİ – Cəbhəyə yollanmış həkim İnar Seyidov: “O əsgərlər üçün gecə-gündüz işləməyə hazır idik!”
XƏBƏR LENTİ – “Yaralı əsgərlər döyüş bölgəsinə qaçırdılar, bəzilərini güclə saxlayırdıq” – Həkim-cərrah İNAR SEİDOV
XƏBƏR LENTİ – İkinci Qarabağ müharibəsində həkim kimi iştirak etmiş travmatoloq-ortoped, tibb elmləri namizədi, Beynəlxalq Travmatologiya və Ortopediya Cəmiyyətin (SICOT) üzvü İnar Seyidovla müsahibə
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycanlı travmatoloq İNAR SEİDOV Milli Türk Ortopediya və Travmatologiya Konqresində iştirak edib
XƏBƏR LENTİ –  MUHARİBƏ HƏKİMİ DR.İNAR SEİDOV: “Yaralı əsgər deyirdi ki, komandirimə yardım göstərin, mən gözləyə bilərəm” YOUTUBE VIDEO – TRAVMATOLOQ-ORTOPED INAR SEYIDOV ARTROZLAR, onların cərrahi müalicəsi və OSTEOPAROZ haqqında. Sağlam yaşamaq verilişində. İctimai Televiziya. (24.11.2020)
YOUTUBE VİDEO – SOL BUD-ÇANAQ OYNAĞININ ARTROPLASTİKA ƏMƏLİYYATI. ƏMƏLİYYATXANADAN REPORTAJ. İNAR SEYİDOV TRAVMATOLOQ-ORTOPED. NATİONAL PRİME HOSPİTAL
YOUTUBE VİDEO – DOKTOR İNAR SEYİDOV: 44 GÜNLÜK MÜHARİBƏDƏ GÜNLƏR ELƏ KEÇİRDİ Kİ, BİZ ƏMƏLİYYATXANADAN ÇIXA BİLMİRDİK….Bizimləsən verilişi. ATV Kanalı
YOUTUBE VİDEO – ARTROPLASTİKA ƏMƏLİYYATLARI. TRAVMATOLOQ-ORTOPED İNAR SEYİDOV.
YOUTUBE VİDEO – Dr. İnar Seidov travmatoloq-ortoped: Hal hazırda xəstəmizin ümumi vəziyyəti kafidir. Xəstəmiz aktivdir, artıq qəzir. Sabah evə buraxılacaq.
YOUTUBE VİDEO – TİBB ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, TRAVMATOLOQ-ORTOPED İNAR SEYİDOV AYAQLARDA DEFORMASİYALAR VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI BARƏDƏ DANIŞIR
YOUTUBE VİDEO – İNSAN YERİYƏNDƏ YÜKLƏNMƏ OYNAQLAR ARASINDA PAYLAŞMALIDIR. PƏNCƏYƏ YÜK DAHA ÇOX DÜŞMƏLİDİR…. TRAVMATOLOQ ORTOPED İNAR SEİDOV
YOTUBE VİDEO – DOKTOR İNAR SEİDOV: ENDOPROTEZ ƏMƏLİYYATI TEXNİKİ VƏ FƏRDİ YANAŞMA TƏLƏB EDİR. ARTROPLASTİKA
YOTUBE VİDEO – TRAVMATOLOQ-ORTOPED İNAR SEİDOV HALQUS-VALQUS DEFORMASİYASI, UŞAQLARDA VƏ BÖYÜKLƏRDƏ AYAQ DEFORMASİYALARI SLAYDLAR ÜZRƏ İZAHAT. HƏKİMSƏN VERİLİŞİ. 05 02 2021
YOUTUBE VİDEO – Sol körpüçük sümüyünün qapalı, qəlpəli, yerdəyişmiş sınığı, çox saylı qabırğaların sınıqları. TRAVMATOLOQ-ORTOPED İNAR SEİDOV.
YOUTUBE VİDEO – MÜRACİƏT EDƏN BİR SIRA XƏSTƏLIƏRDƏ ARTROZLA YANAŞI, ŞƏKƏRLİ DİABET, HİPERTONİYA, ÜRƏK PROBLEMLƏRİ OLUR….. National Prime Hospital. Dr. İnar Seidov – Həkimsən 19.02.2021
YOUTUBE VİDEO – DİZ OYNAĞININ ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ. National Prime Hospital. TİBB ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU. Dr. İnar Seidov – Həkimsən 10.02.2021
YOUTUBE VİDEO – Bazu sümüyünün sınığı/ Перелом плечевой кости. DOKTOR İNAR SEİDOV.
YOUTUBE VİDEO – ARTROSKOPİYA VƏ Diz oynağının artroskopik cərrahiyyəsi. Артроскопия коленного сустава Knee arthroscopy. İNAR SEİDOV TRAVMATOLOQ-ORTOPED
YOUTUBE VİDEO – PODAQRA DEYİLƏN HALQUS-VALQUS DEFORMASİYASININ ARADAN QALDIRILMASI ƏMƏLİYYATI. AYAQ CƏRRAHİYYƏSİ. DR.İNAR SEİDOV
YOUTUBE VİDEO – SOL BUD SÜMÜYÜNÜN SINIĞI. ƏMƏLİYYATXANADAN REPORTAJ. DR. İNAR SEİDOV. 10 января 2021 г.Инар Сеидов.
YOUTUBE VİDEO – DR. İNAR SEİDOV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED. Çanaqın simfiz və sol oma-qalca birləşməsinin bərpası
FACEBOOK VİDEO – Dr. İnar Seidov travmatoloq-ortoped. Artroplastika mövzunda ümumi məlumat.
FACEBOOK VİDEO – TİBB ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU. TRAVMATOLOQ-ORTOPED İNAR SEİDOV
FACEBOOK VİDEO – hər iki diz oynağların artroplastikası . эндопротезирование обоих коленных суставов. DOKTOR İNAR SEİDOV.
FACEBOOK VİDEO – “Sümük kövrəkliyi sınıqları”. DR. İNAR SEİDOV.
FACEBOOK VİDEO – TRAVMATOLOQ-ORTOPED İNAR SEİDOV. Spinal kanalın stenozu
YOUTUBE VİDEO – Эндопротезирование коленного сустава/ diz oynağının artroplastikası. İNAR SEİDOV TRAVMATOLOQ-ORTOPED. T.Ü.F.D.
FACEBOOK VİDEO – DR. İNAR SEİDOV: Sağ bud-çanaq oynağının artroplastika əməliyyatı icra etdik. Hal hazırda xəstəmizin ümumi vəziyyəti kafidir. Xəstəmiz aktivdir, artıq qəzir.
FACEBOOK VİDEO – Эндопротезирование обоих коленных суставов . Hər iki diz oynağların artroplastikası
FACEBOOK VİDEO  – Bud-çanaq oynağının artroplastikası. DOKTOR İNAR SEİDOV.
FACEBOOK VİDEO – TRAVMATOLOQ-ORTOPED, T.Ü.F.D. İNAR SEİDOV: ağ bud-çanaq oynağının artroplastika əməliyyatı icra etdik…..
İNSTAGRAM VİDEO – DR. İNAR SEİDOV: Xəstəmiz sol mil sümüyünün distal metaepifizinin qapalı, qəlpəli, yerdəyişmiş sınığı diaqnozu ilə müraciət etmişdir. Zəruri müayinələrdən kecərək sol mil sümüyünün qapalı repozisiyası, millərlə fiksasiyası əməliyyatı icra olundu
FACEBOOK VİDEO – DOKTOR İNAR SEİDOV: Xəstəmiz sağ bud sümüyünün boynun sınığı münasibəti ilə bizə müraciət edib, ən son protokollara uyqun sağ bud-çanaq oynağının artroplastika əməliyyatı icra olundu.
FACEBOOK VİDEO – DR. İNAR SEİDOV: Xəstəmizdə travma nəticəsində sağ qamış sümüyünün sümük defekti ilə sınığı baş verib. Bizim tərəfdən sümük plastikası, sınığın repozisiyası və ekstrakortikal metalosteosintez əməliyyatı icra olundu.
İNSTAGRAM VİDEO –  DR. İNAR SEİDOV. Diaqnoz: bud sümüyünün sınığı. Əməliyyat: bud sümüyünün osteosintezi…..
İNSTAGRAM VİDEO – Инар Сеидов:  Пациентка из Шеки с переломом ключицы и множественными переломами рёбер. Операция прошла успешно. ….
İNSTAGRAM VİDEO – DR. İNAR SEİDOV: Xəstəmiz bud-çanaq oynağında hərəkət məhdudiyyəti və ağrılar ilə bizə müraciət etmişdir…….

Facebook Comments