ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHİYYƏSİNƏ AİD YENİ DƏRSLİK. Şamxal.Ə.Məmmədov. Rauf .F.Əzizov

KRANİOMAKSİLLOFASİAL TRAVMALARDA VƏ ODLU SİLAH YARALANMALARINDA (OSY) REKONSTRUKTİV VƏ KORREKTİV SÜMÜK CƏRRAHİYYƏSİ İNTERNAL FİKSASİYANIN PRİNSİPLƏRİ (Dərs vəsaiti) – ŞAMXAL ƏSGƏR OĞLU MƏMMƏDOV. RAUF FİZULİ OĞLU ƏZİZOV

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalı
Şamxal.Ə.Məmmədov.
Rauf .F.Əzizov
KRANİOMAKSİLLOFASİAL TRAVMALARDA VƏ ODLU SİLAH YARALANMALARINDA (OSY) REKONSTRUKTİV VƏ KORREKTİV SÜMÜK CƏRRAHİYYƏSİ İNTERNAL FİKSASİYANIN PRİNSİPLƏRİ (Dərs vəsaiti)
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tibbi Şurasının
31 may 2019-cu il tarixli 16 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının Elmi şurasının
16 iyul 2019-cu il tarixli 1 №-li protokolu ilə təsdiq edilmişdir.
“Müəllim” nəşriyyatı
BAKI – 2019

MÜƏLLİFLƏR:
ŞAMXAL ƏSGƏR OĞLU MƏMMƏDOV – Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının Üz-çənə
cərrahiyyəsi bölməsinin rəisi, tibb xidməti polkovnik-leytenantı, üz-çənə cərrahı
RAUF FİZULİ OĞLU ƏZİZOV – Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının Üz-çənə cərrahiyyəsi bölməsinin ordinatoru, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

RƏYÇİ:
Oqtay SEYİDBƏYOV – t.e.d., prof., Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
Üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri
MƏMMƏDOV Ş.Ə., ƏZİZOV R.F. Kraniomaksillofasial travmalarda və odlu silah yaralanmalarında (OSY) rekonstruktiv və korrektiv sümük cərrahiyyəsi. İnternal fiksasiyanın prinsipləri:
Dərs vəsaiti. – Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2019. – 468 səh.
Dərs vəsaiti Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya və digər fakültələri, Hərbi tibb fakültəsinin tələbələri, üz-çənə cərrahları, praktik həkimlər və Silahlı Qüvvələrin həkimləri, ordinatorları, rezidentləri və b. mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
ISBN 978-9952-435-98-6

ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI
DƏRS VƏSAİTİ –  KRANİOMAKSİLLOFASİAL TRAVMALARDA VƏ ODLU SİLAH YARALANMALARINDA (OSY) REKONSTRUKTİV VƏ KORREKTİV SÜMÜK CƏRRAHİYYƏSİ İNTERNAL FİKSASİYANIN PRİNSİPLƏRİ
(Dərs vəsaiti) – ŞAMXAL ƏSGƏR OĞLU MƏMMƏDOV.
RAUF FİZULİ OĞLU ƏZİZOV

MƏQALƏ – ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI. Üz-çənə sisteminin zədələnmələri və yaralanmalarının ağırlıq dərəcəsi və təsnifatları
MƏQALƏ – ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI. Almacıq sümüklərinin sınıqlarının osteosintezi
MƏQALƏ – MƏQALƏ: Üz-çənə sistemi travmalarında istifadə olunan osteoplastik materiallar. ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI

Facebook Comments