Fariz.H.Camalov. Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi. Kitab. Dərs vəsaiti. Təbib nəşriyyatı. 2003-cü il.

Fariz.H.Camalov. Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi. Kitab. Dərs vəsaiti. Təbib nəşriyyatı. 2003-cü il.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Cərrahi Xəstəliklər Kafedrasının assistenti (Hal-hazırda, ATU 3-cü Cərrahi Xəstəliklər Kafedrasının professoru, kafedra müdiri), Tibb elmləri namizədi, Akademik mirqasımov adına Respublika Kliniki Xəstəxanasının 1-ci cərrahiyyə şöbəsinin müdiri Fariz Hidayət oğlu Camalov.
Kitabıb elmi redaktoru: Əməkdar elm xadimi, professor M.Y.Nəsirov.
Bu kitabda mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliklərinə aid müxtəlif patologiyaların etiologiya və patogenezi nəzərdən keçirilmiş, xəstələrin müayinə olunması üsulları və cərrahi müdaxiləyə göstərişlər öz əksini tapmışdır.

Kitabda xəstəliklərin yayılma səviyyəsi, etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası ilə bərabər cərrahi müdaxilələrin texniukası, baş verə biləcək fəsadlar, rekonstruktiv əməliyyatlar və əməliyyatlardan sonrakı dövrdə xəstələrin müalicəsi ətraflı izah edilmişdir.
Kitab sadə və anlaşıqlı yazılmış və çoxlu rəngli şəkillərlə zənginləşdirilmişdir.
Bu dərs vəsaitindən subordinatorlar, internalar, cərrahiyyə ixtisası seçmiş gənc həkimlər və  abdominal cərrahiyyə ilə maraqlanan mütəxəssislər istifadə edə bilərlər.

Həmçinin bax:
Fariz Camalov. Wikimed.az. Azərbaycan Tibb Ensiklopediyası.
T.E.D.FARİZ CAMALOVUN CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRLƏ BAĞLI MÜƏLLİFİ OLDUĞU KİTABLAR.

Facebook Comments