ILQAR QASIMOV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED

İlqar Əbülfəz oğlu Qasımov, Tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Baş travmatoloqu, eyni zamanda Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutunun Travmatologiya və Ortopediya Kafedrasının Rəhbəri, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru

TƏHSİLİ:
1982-1988-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Tibb İnstitutu. Müalicə işi fakultəsi (fərqlənmə ilə).
1989-1990-cı illərdə İlqar Qasımov Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda Travmatologiya və Ortopediya üzrə internatura. Həmin İnstitutun sümük patologiyası şöbəsinin elmi işçisi olub.
1991-1994-cü ildə Moskva şəhərinin Priorov adına Mərkəzi Travmatologiya İnstitutunda Tibb Elmləri Namizədliyini müdafiəsi (Солитарная форма эозинофильной гранулемы костей у детей (клиника, диагностика и лечение)
İlqar Qasımov 1996-2000-ci illərdə Moskva şəhərinin Mərkəzi Travmatologiya İnstitutunda Doktorantura təhsili.
2000-ci ildə Russyia Federasianin Tibb Elmləri Doktoru dərəcəsinin müdafiəsi (Костно- пластические операции у детей и подростков с костной патологией). Moskva.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
2000-2004-cü illərdə İlqar Qasımov Moskva şəhərinin Mərkəzi Travmatologiya İnstitutunun İri oynaqların artroplastikası şöbəsinin baş elmi işçisi olmuşdur.
2004-2006-cı illərdə İlqar Qasımov Rusiya Tibb Akademiyasının Diplomdan sonrakı Təkmilləşdirmə Travmatologiya və Ortopediya Kafedrasının elmi işçisi vəzifəsində çalışıb.
2006-2017-ci illərdə professor İlqar Qasımov Azərbaycan Respublikasının MKX,və bir neçə özəl xəstəxanalarında fəaliyyət göstərib.
17.08.2017-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikası Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun Direktoru.
İlqar Qasımov həmçinin Artroplastika və Artroskopiya şöbəsinin rəhbəridir.
Yeri gəlmişkən, İlqar Qasımovun son vaxtlarda ölkə travmatologiyasında önəmli xidmətlərindən biri də rəhbərlik etdiyi Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda Artroplastika və Artroskopiya şöbəsi yaratması olmuşdur
Doktor İlqar Qasımovun digər əhəmiyyətli xidməti Bakıda Türk Dünyası Travmatoloqlarını bir araya gətirərək onların birgə konfransını təşkil etməsidir.
11.03.2019-dan doktor İlqar Qasımov Azərbaycan Respublikasi Səhiyyə Nazirliyinin Baş Travmatologudur.
İ.Ə.Qasımov rəhbərlik etdiyi İnstitutda, 2017-ci il tarixdə Artroplastika və Artroskopiya şöbəsini yaradıb və hər il 430-a yaxın Artroplastika əməliyyatları icra edilir. Həmçinin, kursantların və rezidentlərin təlimi keçirilir.
11.03.2019-cu il tarixdən professor İlqar Qasımov Azərbaycan Respublikasının Baş travmatoloqu, eyni zamanda Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutunun Travmatologiya və Ortopediya Kafedrasının Rəhbəri.

RƏHBƏRLİK ETDİYİ KONQRESSLƏR:
2020 Hemofiliyaya multidisiplinar yanaşma və pacientlərin effectiv müalicəsinə dair respublika konfransi
2019 Türk Dünyası Ortopedi və  Travmatoloji 2 Kongresi (Alma-ata)
2019 Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlərin III Qurultayı Baki
2018 Türk Dünyası Ortopedi və  Travmatoloji 1 Kongresi (Bakı)

ELMİ KONFRANSLAR VƏ MASTER KLASS:
2020-ci ildə professor İlqar Qasımovun təşkilatçılığı ilə  Hemofiliyaya multidisiplinar yanaşma və pacientlərin effectiv müalicəsinə dair respublika konfransi keçirilmişdir.
2019 ADVANCED REVISION ARTHROPLASTY: IN SEARCH OF EXCELLENCE  PETER BREHM REVISION SYMPOSIUM – 6th International Conference, Bonn.
2019 Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlərin III Qurultayı
2019 Türk Dünyası Ortopediya və  Travmatoloji Kongresi (Alma-ata)
2019 ЕВРАЗИЙСКИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ФОРУМ, Москва, Россия
2019 Практический курс по ревизионному эндопротезированию, Нижний Новгород, Россия
2019 6th İnternational Conference about “Advanced Revision Arthroplasty: İn Search of Excellence ” (Bonn, Germany)
2019 Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği (Türkiyə, Bodrum)
2018 Türk Dünyası Ortopediya və  Travmatoloji Kongresi (Bakı)
2015 masterclass Complex Primary Hip and Revision, Zimmer, Turkey, Istanbul
2015 Advanced course “Knee and hip surgery” Adana, Turkey
2013 masterclass Knee and hip surgery, Bursa, Turkey
2012 Advanced course “Specialised Topics in Revision Knee Learning Centre”, Hamburg, Germany
2011 12th EFFORT Congress, Copenhagen, Denmark
2011 3rd Joint Meeting of the European Calcified Tissue Society & İnternational Bone and Mineral Society (Athens, Greece)
2011 Advanced course hip and knee artroplasty Gencoft Hospital, Copenhagen, Denmark
2010 Advanced course “Knee and hip surgery” Bursa, Turkey
2010 Advanced course hip and knee artroplasty Gencoft Hospital, Copenhagen, Denmark
2010 Advanced course “AO Trauma Course – Priciples in Operative Fracture Management”, Baku, Azerbaijan
2009 TOTBİD XXI Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Çeşme, Türkiye)
2007 Эндопротезирование крупных суставов: новые разработки и технологии, Smith&Nephew, Москва, Россия
2007 TOTBİD XX Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Ankara, Türkiye)
2007 Conference “Contemporary Methods of Joint Replacement” Zimmer, Tbilisi, Georgia
2006 Treatment of pediatric travmas and diseases of the musculo-skeletal system, conference of Atoa and POSNA, Baku, Azerbaycan
2003 Эндопротезирование крупных суставов – современные технологии, Aesculap Academy (Moscow, Russia)
2002 Practikal Course “Knee and hip surgery”, Steyr, Austria
2001 Advanced Course “Knee and ankle arthroplasty”, DePuy, Moscow, Russia
2000 Symposium “RATIONALE OF TOTAL HIP REPLACEMENT’,  MATHYS,Moscow, Russiya
1998 AO Symposium
“Proximal Femur Fractures‘, Moscow, Russia
1997 VI Съезд Травматологов и Ортопедов России (Нижний Новгород, Россия)
1997 AO Pediatric Fracture Symposium, Moscow, Russia
1997 AO Symposium on Articular Fracture Treatment, Moscow, Russia

ELMİ NƏŞRLƏRİ:
Внутриочаговая инъекция стероидного гормона при лечении солитарной эозинофильной гранулемы кости. // Методические рекомендации. Баку, 1993.
Лечение эозинофильной гранулемы эпифиза длинных костей у детей. // Тезисы докладов научно-практической конференции детских ортопедов-травматологов России “Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии”. СПб, 1993. – С. 170.
Клинико-рентгенологическая диагностика и тактика лечения солитарной эозинофильной гранулемы кости у детей. // Тезисы докладов научно-практической конференции детских ортопедов-травматологов России “Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии”. СПб, 1993. – С.169. (соавт. Морозов А.К., Берченко Г.Н).

К вопросу выбора способа лечения солитарных форм костного эозинофилеза. // Тезисы докладов 6 съезда ортопедов и травматологов СНГ. М., 1993. – С. 68 (соавт. Бережный А.П.).
Эозинофильная гранулема костей у детей. // Вестник травматологии и ортопедии. -1994.- №2. -С. 20-23. (соавт. Бережный А.П., Берченко Г.Н., Морозов А.К.).
Аллокость и альтернативные искусственные композиции для пластики дефектов костей у детей. // Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции ортопедов и травматологов “Опухоли и опухолеподобных дисплазии костей. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника”. Рязань, 1995. – С. 17-18. (соавт. Бережный А.П., Снетков А.И., Котов В.Л., Очкуренко А.А., Курдюмов С.Г.).
Применение деминерализованных костных аллотрансплантатов при оперативном лечении доброкачественных опухолей и дисплазий костей. // “Сагламлых” – №5. – 1997. С.19-21. Баку. (соавт. Вердиев В.Г., Садыхов А.Г., Джафаров А.А.).
Методы костной пластики в детской костной патологии. // 6 съезд травматологов-ортопедов России. 1997. с.638. (соавт. Бережный А.П., Снетков А.И., Базанова Э.Б).
Отдалённые результаты сохранных операций при первичных опухолях и пограничных заболеваниях костей. Тезисы докладов научно-практической конференции “Настоящее и будущее костной патологии”. – Москва, 1997. с.28-29. (соавт.Вердиев В.Г., Садыхов А.Г., Мирджавадова А.Г., Расулов М.М.)
Эндопротезирование костей в детской костной патологии. // Тезисы докладов научно-практической конференции “Настоящее и будущее костной патологии”. – Москва, 1997. – С.18-20. (соавт. Бережный А.П., Снетков А.И.).
Аллопластика в хирургическом лечении больных с наследственными заболеваниями скелета. //Всероссийская научно-практическая конференция “Наследственные заболевания скелета”. Москва. 1998. с.77-78. (соавт. Бережный А.П., Снетков А.И., Базанова Э.Б., Котов В.Л., Лекишвили М.В.).
Хирургическое лечение вторичных деформаций скелета при хрящевых дисплазиях у детей и подростков с применением компрессионно-дистракционного остеосинтеза. // Всероссийская научно-практическая конференция “Наследственные заболевания скелета”. Москва. 1998. с.103-104. (соавт. Вердиев В.Г., Джафаров А.А., Мирджавадова А.Г.).
Лечение больных с Д-резистентным рахитом. //Всероссийская научно-практическая конференция “Наследственные заболевания скелета”. Москва. 1998. с.102-103. (соавт. Снетков А.И.).
Динамика перекисного окисления липидов и антиоксидантная терапия при оперативном лечении дисплазии скелета. //Всероссийская научно-практическая конференция “Наследственные заболевания скелета”. Москва. 1998. с.83-84. (соавт. Вердиев В.Г., Джафаров А.А., Садыхов А.Г.).
Костная пластика при лечении детей с врожденными пороками развития опорно-двигательного аппарата. // Международный конгресс Северных стран и регионов “Хирургия от младенчества до старости”. Петрозаводск.1998.с.118. (соавт. Котов В.Л.,Базанова Э.Б., Лекишвили М.В.).
Несвободная васкуляризованная костная аутопластика при лечении остаточного подвывиха бедра у подростков. //Патология крупных суставов и другие актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии. Санкт-Петербург. 1998. с.144-145.
Bone Plasty in Children with Bone Pathology. // 6-th International Symposium on Pediatric Orthopedics in Freiburg. 1998.  p.19.
Хирургическое лечение остеоидной остеомы позвоночника у детей. // Научная конференция “Вертебрология – проблемы, поиски, решения”. Москва. 1998. с.215-216. (соавт. Бережный А.П., Снетков А.И., Котов В.Л.).
Лечение эозинофильной гранулемы позвоночника у детей. // Научная конференция “Вертебрология – проблемы, поиски, решения”. Москва. 1998. с.216-217. (соавт.Бережный А.П., Снетков А.И.).
Роль аллопластики в лечении детей с костной патологией. // ХХ! Научно-практическая конференция детских травматологов-ортопедов г.Москвы. 1998. с.21-22.
Сравнительная оценка механических свойств замороженной кортикальной и перфорированной поверхностно-деминерализованной аллокости. // ХХ!! Научно-практическая конференция по итогам работы медицинского совета комитета здравоохранения г.Москвы по экспертизе отдаленных результатов лечения травм и ортопедических заболевания у детей. Москва. 1999. с.22-23. (Н.С.Гаврюшенко, М.В.Лекишвили).

Перфорированный деминерализованный костный матрикс в реконструктивной хирургии у детей с костной патологией. // ХХ!! Научно-практическая конференция по итогам работы медицинского совета комитета здравоохранения г.Москвы по экспертизе отдаленных результатов лечения травм и ортопедических заболевания у детей. Москва. 1999. с.29.
Хирургическое лечение деформаций нижних конечностей у детей с несовершенным остеогенезом. // ХХ!! Научно-практическая конференция по итогам работы медицинского совета комитета здравоохранения г.Москвы по экспертизе отдаленных результатов лечения травм и ортопедических заболевания у детей. Москва. 1999. с.29-30.
Диагностика и лечение опухолей и дисплазий костей кисти у детей. // ХХ!! Научно-практическая конференция по итогам работы медицинского совета комитета здравоохранения г.Москвы по экспертизе отдаленных результатов лечения травм и ортопедических заболевания у детей. Москва. 1999. с.30-32.
Замещение дефектов костей искусственными материалами при хирургическом лечении хронического остеомиелита у детей и подростков. // ХХ!! Научно-практическая конференция по итогам работы медицинского совета комитета здравоохранения г.Москвы по экспертизе отдаленных результатов лечения травм и ортопедических заболевания у детей. Москва. 1999. с.44-45. (соавт. Очкуренко А.А).
Хирургическое лечение “солидного“ варианта аневризмальной кисты кости. // Материалы Конгресса  травматологов-ортопедов России с международным участием “Новые имплантаты и технологии в травматологии и ортопедии”, Ярославль, 1999. – С. 506-507.   (соавт. Бережный А.П., Бурдыгин В.Н., Снетков А.И., Берченко Г.Н., Франтов А.Р.).
Принципы диагностики и лечения костных кист у детей. // Материалы Конгресса  травматологов-ортопедов России с международным участием “Новые имплантаты и технологии в травматологии и ортопедии”, Ярославль, 1999. – С. 506-507. (соавт. Снетков А.И., Франтов А.Р.).
Оперативное лечение хронического остеомиелита с использованием искусственных имплантатов. // Материалы Конгресса  травматологов-ортопедов России с международным участием “Новые имплантаты и технологии в травматологии и ортопедии”, Ярославль, 1999. – С. 607-608. (соавт. Очкуренко А.А.).
Замещение дефектов костей у детей с костной патологией. // Материалы Конгресса  травматологов-ортопедов России с международным участием “Новые имплантаты и технологии в травматологии и ортопедии”, Ярославль, 1999. – С. 634-635. (соавт. Снетков А.И., Морозов А.К., Лекишвили М.В.).
Использование перфорированного деминерализованного костного матрикса в реконструктивной хирургии у детей. // Материалы Конгресса  травматологов-ортопедов России с международным участием “Новые имплантаты и технологии в травматологии и ортопедии”, Ярославль, 1999. – С. 496. (соавт. Базанова Э.Б.).
Костная пластика при удлинении конечностей у детей и подростков. // Сборник научных трудов, посвященных 80-летию чл.корр. РАМН, Лаурета Государственной премии СССР, проф. Г.Ю.Юмашева. Москва. 1999. с.187-188.
Хирургическое лечение детей с наследственными системными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. // Здравоохранение Туркменистана. -1999.- №3. – С.13-16. (соавт. Мавыев Б.О., Реджепов К.О.).
Механические свойства различных видов костных аллопластических трансплантатов.// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова. – №2. – 1999. С.62-65. (соавт. Гаврюшенко Н.С.).
Искусственные имплантаты при замещении дефектов костей у детей. // Актуальные проблемы травматологии, ортопедии, посвященные 30-летию клиники костной патологии АЗНИИТО. Сб.научных трудов, вып. ХХХ1, Баку, 2000, с.
Clinical application of demineralized bone matrix to reconstruction surgery in children. // 2nd World Congress on Tissue Bankig and 8th International Conference of EATB “Allograft against disability”. 1999. p.122. (M.V. Leckishvili).
Snetkov A.I., Lekishvili M.V., Kasymov I.A. et al. (2003) Application of plastic material “Perfoost” at the clinic of children bone pathology. Vestn.traumatol.orthopaed.. (Russia) 4; 74 – 79
М.В.Лекишвили, В.К.Ильина, М.Г.Васильев, И.А.Касымов. Исследование свойств лиофилизированной и стерилизованной потоком быстрых электронов пуповины в эксперименте// Тез. симп.: «Биоимплантология на пороге XXI века».– М., 2001.– С. 46-47.
А.И.Снетков, И.А.Касымов, М.В.Лекишвили, А.К.Морозов, Н.С.Гаврюшен-ко. Новые разновидности деминерализованных аллотрансплантатов в восстановительной хирургии опорно-двигательного аппарата у детей// Тез. симп.: «Биоимплантология на пороге XXI века».– М., 2001.– С. 104-105.
S.P.Mironov, A.I.Snetkov, M.V.Lekishvili, A.S.Samkov, I.A.Kasymov, M.G.Vasilev, S.Y.Batracov. Alloplasty in conjunction with metalloosteosynthesis for bone defects replacement in paediatrics of tumour-like pathologies of the skeleton// Advances in Tissue Banking.– 2002.– Vol. 6.– P. 89-99.
А.И.Снетков, И.А.Касымов, М.В.Лекишвили, С.Ю.Батраков, М.Г.Васильев. Применение пластических материалов в костной патологии// Тез. докл. VII съезда травматологов-ортопедов России.– Новосибирск, 2002.– Т. 1.– С. 480-481.
М.В.Лекiшвiлi, М.Г.Васильев, I.А.Касымов, М.I.Тарасов. Використання кiсткових демiнералiзованих iмплантатiв у дитячiй травматологiï та ортопедiï// Трансплантологiя, Киïв.– 2002.– Т. 3, № 2.– С. 42-46.
Лекишвили, М.Г.Васильев, С.Ю.Батраков. Способы применения костного поверхностно-деминерализованного аллоимплантата «Аллокость» для замещения костных дефектов и стимуляции остеогенеза// Метод. рекоменд. №2003/50.– М., 2003.– 18с.
М.В.Лекишвили, И.А.Касымов, Ю.Б.Юрасова, М.Г.Васильев, А.С.Панкра-тов. Аллопластика как метод восстановления костной ткани// Технологии жи-вых систем.– 2006.– Т. 3, № 2.– С. 3-8.
M.Lekishvili, V.Voloshin, I.Kasymov, M.Vasiliev. Application of bone allografts for revision of hip joints endoprosthesis// Mat. Fourth SICOT/SIROT Annual International Conference.– Buenos Aires, Argentina, 2006.– P. 13.
С.П.Миронов, М.В.Лекишвили, С.С.Родионова, В.К.Ильина, И.А.Касымов, Ю.Б.Юрасова, М.Г.Васильев. Деминерализованные костные аллоимплантаты, некоторые свойства и закономерности// Мат. IV Всероссийской конференции «Биомедицинские технологии». Сб. науч. тр.: «Биомедицинские технологии (ре-продукция тканей и биопротезирование)».– М., 2006.– Вып. № 24.– С. 154-167.
М.В.Лекишвили, С.С.Родионова, В.К.Ильина, И.А.Касымов, Ю.Б.Юрасова, Л.А.Семенова, М.Г.Васильев. Основные свойства деминерализованных аллоимплантатов, изготавливаемых в тканевом банке ЦИТО// Вестн. травматол. ортопед.– 2007.– № 3.– С. 80-86.

М.В.Лекишвили, Ю.Б.Юрасова, И.А.Касымов. Возможности костных ал-лоимплантатов для восстановления тканей опорно-двигательной системы// Кремлевская медицина. Клинический вестник.– 2007.– № 4.– С. 58-61.
М.В.Лекишвили, А.С.Панкратов, А.Ю.Рябов, Ю.Б.Юрасова, И.А.Касымов, А.Т.Бигвава. Применение деминерализованных костных аллоимплантатов в процессе хирургического лечения патологии скелета различной локализации// Детская больница.– 2008.– № 2 (32).– С. 6-10.
V.P.Voloshin, M.V.Lekishvili, I.A.Kasymov, D.V.Martynenko, I.T.Chiladze. Replacement of the trochanterical hollow defects with allografts at total endo pros-thetic repair of hip joint// Mat. 5th World Congress on Tissue Banking.– 2008.– Kuala Lumpur, Malaysia.– P. 155.
Uşaqlarda bud sümüyünün anadangəlmə çıxığının müalicəsi üçün çilik. // Bülleten. – Azərbaycan, 2019. №7, S.32

TİBBİ LİSENZİYALARI
MEDICAL LISENSURE
Лекишвили М.В., Касымов И. А. Способ изготовления костного аллотрансплантата (Патент на изобретение РФ № 2147800 от 17.02.1999).
Лекишвили М.В., Касымов И.А., Васильев М.Г. Способ приготовления препарата из пуповины и костного матрикса для стимуляции остеогенеза: Патент РФ на изобретение №2172174 от 15.06.2000PEŞƏKAR ASSOSİASİYALARDA ÜZVLÜKLƏRİ
Членство в профессиональных ассоциациях:
2000 “EUROPEAN ASSOCIATION OF TISSUE BANKS”ın üzvü
2019 “Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği”nin üzvü

DİLLƏR:
Azərbaycan – əla
Rus – əla
Türk – orta
İngilis – orta

PROFESSOR İLQAR QASIMOVLA ƏLAQƏ:
E-mail: [email protected]
Telefon: 050-353-21-24


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ ELMİ-TƏDQİQAT TRAVMATOLOGİYA VƏ ORTOPEDİYA iNSTİTUTUNUN İNTERNET SAYTI
 TİBB ELMLƏRİ DOKTORU İLQAR QASIMOVUN ŞƏXSİ FACEBOOK PROFİLİ
“Hemofiliyaya Multidisiplinar yanaşma və pasientlərin effektiv müalicəsi” adlı respublika konfransının açılışı.
AZƏRBAYCAN ORTOPED VƏ TRAVMATOLOQLARIN III QURULTAYINA HƏSR EDİLMİŞ ELMİ-PRAKTİK KONFRANSIN MATERİALLARI
Azerbaycan Travmatoloq ve Ortopedlerin 3-cü Qurultayı. FOTO. VİDEO. Reportaj
PROFESSOR İLQAR QASIMOV: Son illər oynaqların endoprotezləşdirilməsi üzrə 300-dən çox cərrahi əməliyyat aparılıb
 Ильгар Гасымов: За последние годы проведено свыше 300 операций по эндопротезированию суставов
ВРАЧ ПРИЗВАЛ РОДИТЕЛЕЙ ДЕЛАТЬ РАННЮЮ ДИАГНОСТИКУ ДЕТЕЙ
Azərbaycan ortoped və travmatoloqlarının III qurultayı keçirilir – VİRTUAL.AZ.ORG
Эксперт: Профилактика остеопороза начинается с детства
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ – BAŞ MÜTƏXƏSSİSLƏR


VİDEO – Azerbaycan Travmatoloq ve Ortopedlerinin 3-cu Qurultayı. saglamTV. 10-11 May 2019
VİDEO – DOKTOR, TRAVMATOLOQ-ORTOPED İLQAR QASIMOV. BUD-ÇANAQ OYNAĞI ENDOPROTEZLEŞDİRMESİ. SAGLAM TV
VİDEO – TRAVMATOLOQ-ORTOPED. İlqar Qasımov.Artroplastika 101 yaşlı qadın üzərində bud-çanaq oynağı əməliyyatı
VİDEO –TRAVMATOLOQ-ORTOPED, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU İlqar Qasımov. Ortoped. Bud-çanaq oynağı protezlənməsi. Hip replacement.
VİDEO –ILGAR QASIMOV. Travmatoloq-ortoped. T.e.d. Artroplastika.. HİP REPLACEMENT
VİDEO – ORTOPED – TRAVMATOLOQLARIN 2-Cİ QURULTAYI – İLQAR QASIMOV
VİDEO – TİBB ELMLƏRİ DOKTORU İLQAR QASIMOV – AVTO QƏZALAR. 
VİDEO –  Tibb elmleri doktoru İlgar Gasimov. Travmatoloq-ortoped. İnstagram video
VİDEO – ARTROPLASTİK ƏMƏLİYYATINDAN BİRBAŞA VİDEO REPORTAJ – PROFESSOR İLQAR QASIMOV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED. 
VİDEO – T.E.D, ortoped-travmatoloq Dr.Prof.İlqar Qasımov – Artroz və süni oynaq texnalogiyası

     

Facebook Comments