VAQIF VERDIYEV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED

Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor,taninmış həkim ortoped-travmatoloq  Vaqif Qambay oglu Verdiyev 1948-ci il yanvar ayının 1-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
1970-ci ildə N.Nərimanov adina ADTİ-nu bitirdikdən sonra 1973-cü ilə qədər Gəncədə travmatoloq işləmişdir.
1973-1978-ci illərdə Vaqif Verdiyev  H.İ. Turner adına Leninqrad ET Uşaq Ortopediyası institutunda elmi işci vəzifəsində işləmişdir.
Həmin İllərdə “Uşaqlqrda hipofosfatemik böyrək osteopatiyası “(aşağı ətrafların kliniki-rentgenoloji müayinə və cərrahi müalicəsi) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 1978 ildə Moskva şəhərində  müdafiyə  etmişdir.
Sonra Vaqif Verdiyev Bakı ET Travmatologiya və Ortopediya institutuna dəvət edilib.
Əvvəl kiçik, sonra baş elmi işçi və 1980- ci ildən sümük patologiyası şöbəsində rəhbər vəzifəsində işləyib.

ELMİ FƏALİYYƏTİ
1986-1988-ci illərdə Vaqif Verdiyev Kiev ET Ortopediya İnstitutunda elmi ezamiyyətdə olub və” Boyartımı başa çatmiş xəstələrdə skoliozun ağır formalarının cərrahi müalicəsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışmışdır.
Bakiya qayitdıqdan sonra Vaqif Verdiyev 1988-1992-ci illərdə institutun elmi işlər üzrə direktor müavini işləmiş, eyni zamanda sümük patologiyası və böyüklərin ortopediyası şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.
Bu dövrdə Qarabağ müharibəsində yaralananların  ETTOİ-da müalicə olunmasında təşkilatı və bir başa ixtisaslaşmış yardım göstərilməsində  fəal iştirak etmişdir.
Savaşın kəskin dövrü bitdikdən sonra Vaqif Verdiyev 1994-cü ildə Kiev şəhərində doktorluq dissertasiyasını müdafiyə etmişdir.

TUTDUĞU VƏZİFƏLƏR VƏ ÜZLÜKLƏRİ
1993-2017 ilədək Vaqif Verdiyev sümük patologiyası və irinli travmatologiya şöbəsinin rəhbəri olub.
1984-1991-ci illərdə “Uşaq və yeniyetmələrdə sümük patologiyası”  Ümumittifaq problem komissiyasının üzvü olub.
1990-ci ildə Polşada Ümümdünya onurğa cərrahlığı Federasiyası Rəyasət heyyətinin üzvü, bu Komitənin Qafqaz regionu üzrə sədri seçilmişdir.
1991-1995-ci illərdə Vaqif Verdiyev Səhiyyə Nazirliyinin travmatologiya və ortopediya üzrə attestasiya komissiyasının sədri olmuşdur.
1995-1998-ci illərdə Azərbaycan Travmatoloq və ortopedlərin elmi cəmiyyətinin sədr müavini,  1998-2004-cü illərdə sədri olmuşdur.
2005-ci ildən ortopediya üzrə dünyanın ən nüfuzlu qurumu SİCOT-un üzvü seçilib.
2006-ci ilin Yanvar ayinda Vaqif Verdiyev ETTOİ-nun direktoru və Səhiyyə Nazirliyinin baş travmatoloqu təyin edilib.
2006 – 2016-cı illərdə Ümumdunya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə Avropa burosunun koordinatoru olub.
2006-2018-ci illərdə Vaqif Verdiyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiyya komissiyasinin ekspert şurasının  üzvüdür.
10 ildən artıq ATU-un Dövlət imtahan komissiyasının sədri olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdnində tibb üzrə əlaqələndirmə şurasının üzvüdür.
“Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiya “jurnalının baş redaktoru olaraq ilk 21 nüxsəsini nəşr edib. Son illərdə Azərbaycanda  travmatologiya və ortopediyanın inkişafını təmin etmək məqsədi beynalxalq  əlaqələrə önem verərək  Belorusiya ,Türkiyə, Russiya, Almaniyanın aparıcı elmi müəssisələri ilə iki tərəfli 6 müqavilə baglanmişdır, 8 Beynalxalq iştirakla konfrans və I,II qurultaylar keçirilmişdir.
Ölkədaxili əlaqələr icərisində ET Ağciər Xəstəlikləri İnstitutu ilə əməkdaşlığı göstərmək olar.
1999-cu ildən professor Vaqif Verdiyev ET Ağciər Xəstəlikləri İnstitutunun sümük oynaq vərəmi şöbəsinin məsləhətcisidir.
Vərəm spondilitləri zamanə aktiv cərrahi taktikaya üstunlük verərək onurğanın müxtəlif sahələrində ön,arxa, arxa-yan transtorokal , retroperitoneal və digər kəsiklərdən istifadə edərək mürəkkəb cərrahi əməlliyatları icra edib.
İnstitutun tarixində V.Q.Verdiyevin rəhbərliyi ilə ETTOİ-nin 60 və 70- illik yubileyi beynəlxalq səviyyədə keçirilmişdir.
16.08.2017-ci ildə doktor Vaqif Verdiyev oz xahişi ilə tutduöğu direktor vəzifəsindən azad edilib və hal hazirda” Baku City Hospitalda” çalışır.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ, MƏQALƏLƏRİ
Ortopediya və travmatologiyanın  müxtəlif sahələrini əhatə edən 338 elmi əsərin, 16 metodik tövsiyənin, 19 ixtira üzrə  müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin, 28 səmərələşdirici təklifin  və 9 monografiya ,həkimlər üçün vəsait və kitabın müəllifidir.
Professor Vaqif Verdiyevin  rəhbərliyi altında 9 tibb üzrə fəlsəfə doktoru və 1 tibb elmləri doktoru hazırlanmışdir.
Elmi əsərləri sümük patologiyasının müxtəlif sahələrini, həmçinin sümük plastikası, endoprotezləşdirmə, kompression-distraksion osteosintez, onurğa və döş qəfəsinin cərahiyyəsinə həsr edilib.
Bir çox beynəlxalq konqres,konfrans və simpoziumlarda iştrak edərək,ortopediyanın müasir metodlarinın aparılmasına sertifikat alıb. Azərbaycanı bir çox  Beynəlxalq konqreslərdə təmsil edərək, sumuk patologiyası onurğanın deformasiyaları,şişləri , spondilitləri zamanı cərrahi müalicəyə dair çıxışlar edib.

HAZIRKİ İŞ YERİ
hal hazirda” Baku City Hospitalda” çalışır.


VAQİF VERDİYEV – TRAVMATOLOQ-ORTOPED. PROFESSOR – WIKIPEDIYA SƏHİFƏSİ
PROFESSOR VAQİF VERDİYEVƏ ƏMƏKDAR ELM XADİMİ FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
VİDEO – AZƏRBAYCAN TRAVMATOLOQ VƏ ORTOPEDLƏRİNİN 2-Cİ QURULTAYI – BAKI 2016-CI İL
Baş travmatoloq: “Bəzi klinikalar və həkimlər haqqında şişirdilmiş məlumatlar ağır fəsadlara səbəb olur
ET Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda tədbir keçirildi
Baş travmatoloq: “Uşaqların çoxu iməkləmədiyindən onurğa xəstəlikləri qaçılmaz olur
ELMİ-TƏDQİQAT TRAVMATOLOGİYA VƏ ORTOPEDİYA İNSTİTUTUNUN 70 İLLİK TARİXİ
AZƏRBAYCAN TRAVMATOLOQ VƏ ORTOPEDLƏRİNİN 1-Cİ QURULTAYI. 2014. 17 MAY.
AZƏRBAYCAN TRAVMATOLOQ VƏ ORTOPEDLƏRİNİN 2-Cİ QURULTAYI  – 2016. 12-13 noyabr
Bakıda Azərbaycan travmatoloq və ortopedlərinin II qurultayı  – 2016-cı il

Хирургическое лечение тяжелых форм сколиоза у больных с завершенным ростом
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПУТЕМ МЕТАЛЛОСТЕРНОХОНДРОПЛАСТИКИ


Facebook Comments