VAQIF VERDIYEV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED

Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor,taninmış həkim ortoped-travmatoloq  Vaqif Qambay oglu Verdiyev 1948-ci il yanvar ayının 1-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
1970-ci ildə N.Nərimanov adina ADTİ-nu bitirdikdən sonra 1973-cü ilə qədər Gəncədə travmatoloq işləmişdir.
1973-1978-ci illərdə Vaqif Verdiyev  H.İ. Turner adına Leninqrad ET Uşaq Ortopediyası institutunda elmi işci vəzifəsində işləmişdir.
Həmin İllərdə “Uşaqlqrda hipofosfatemik böyrək osteopatiyası “(aşağı ətrafların kliniki-rentgenoloji müayinə və cərrahi müalicəsi) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 1978 ildə Moskva şəhərində  müdafiyə  etmişdir.
Sonra Vaqif Verdiyev Bakı ET Travmatologiya və Ortopediya institutuna dəvət edilib.
Əvvəl kiçik, sonra baş elmi işçi və 1980- ci ildən sümük patologiyası şöbəsində rəhbər vəzifəsində işləyib.

ELMİ FƏALİYYƏTİ
1986-1988-ci illərdə Vaqif Verdiyev Kiev ET Ortopediya İnstitutunda elmi ezamiyyətdə olub və” Boyartımı başa çatmiş xəstələrdə skoliozun ağır formalarının cərrahi müalicəsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışmışdır.
Bakiya qayitdıqdan sonra Vaqif Verdiyev 1988-1992-ci illərdə institutun elmi işlər üzrə direktor müavini işləmiş, eyni zamanda sümük patologiyası və böyüklərin ortopediyası şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.
Bu dövrdə Qarabağ müharibəsində yaralananların  ETTOİ-da müalicə olunmasında təşkilatı və bir başa ixtisaslaşmış yardım göstərilməsində  fəal iştirak etmişdir.
Savaşın kəskin dövrü bitdikdən sonra Vaqif Verdiyev 1994-cü ildə Kiev şəhərində doktorluq dissertasiyasını müdafiyə etmişdir.

TUTDUĞU VƏZİFƏLƏR VƏ ÜZLÜKLƏRİ
1993-2017 ilədək Vaqif Verdiyev sümük patologiyası və irinli travmatologiya şöbəsinin rəhbəri olub.
1984-1991-ci illərdə “Uşaq və yeniyetmələrdə sümük patologiyası”  Ümumittifaq problem komissiyasının üzvü olub.
1990-ci ildə Polşada Ümümdünya onurğa cərrahlığı Federasiyası Rəyasət heyyətinin üzvü, bu Komitənin Qafqaz regionu üzrə sədri seçilmişdir.
1991-1995-ci illərdə Vaqif Verdiyev Səhiyyə Nazirliyinin travmatologiya və ortopediya üzrə attestasiya komissiyasının sədri olmuşdur.
1995-1998-ci illərdə Azərbaycan Travmatoloq və ortopedlərin elmi cəmiyyətinin sədr müavini,  1998-2004-cü illərdə sədri olmuşdur.
2005-ci ildən ortopediya üzrə dünyanın ən nüfuzlu qurumu SİCOT-un üzvü seçilib.
2006-ci ilin Yanvar ayinda Vaqif Verdiyev ETTOİ-nun direktoru və Səhiyyə Nazirliyinin baş travmatoloqu təyin edilib.
2006 – 2016-cı illərdə Ümumdunya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə Avropa burosunun koordinatoru olub.
2006-2018-ci illərdə Vaqif Verdiyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiyya komissiyasinin ekspert şurasının  üzvüdür.
10 ildən artıq ATU-un Dövlət imtahan komissiyasının sədri olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdnində tibb üzrə əlaqələndirmə şurasının üzvüdür.
“Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiya “jurnalının baş redaktoru olaraq ilk 21 nüxsəsini nəşr edib. Son illərdə Azərbaycanda  travmatologiya və ortopediyanın inkişafını təmin etmək məqsədi beynalxalq  əlaqələrə önem verərək  Belorusiya ,Türkiyə, Russiya, Almaniyanın aparıcı elmi müəssisələri ilə iki tərəfli 6 müqavilə baglanmişdır, 8 Beynalxalq iştirakla konfrans və I,II qurultaylar keçirilmişdir.
Ölkədaxili əlaqələr icərisində ET Ağciər Xəstəlikləri İnstitutu ilə əməkdaşlığı göstərmək olar.
1999-cu ildən professor Vaqif Verdiyev ET Ağciər Xəstəlikləri İnstitutunun sümük oynaq vərəmi şöbəsinin məsləhətcisidir.
Vərəm spondilitləri zamanə aktiv cərrahi taktikaya üstunlük verərək onurğanın müxtəlif sahələrində ön,arxa, arxa-yan transtorokal , retroperitoneal və digər kəsiklərdən istifadə edərək mürəkkəb cərrahi əməlliyatları icra edib.
İnstitutun tarixində V.Q.Verdiyevin rəhbərliyi ilə ETTOİ-nin 60 və 70- illik yubileyi beynəlxalq səviyyədə keçirilmişdir.
16.08.2017-ci ildə doktor Vaqif Verdiyev oz xahişi ilə tutduöğu direktor vəzifəsindən azad edilib.
Hal hazirda” Baku City Hospitalda” çalışır.

Həmcinin Azərbaycan təbabətinin aktual problemləri və Avrasiya ortopediya və Travmatologiya jurnalının redaksiya kollegiyasının üzvüdür.

TƏLTİF VƏ MÜKAFATLARI:

 Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri Nəsimi rayonu İcra Hakimmiyəti 29.12.2014 ci ildə rayonun ictimai həyatinda fəal istirakına görə Elmi –Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya instititunun direktoru Verdiyev Vaqif Qambay oğlu Fəxri Fərman ilə tətlif olunub(Nəsimi r-n İcra Hakimiyətinin başçısı N.M.Məhəməliyev
Qazaxstan travmatoloq-ortopedlərin Assosasiyasının prezidenti professor N.Baptenov tərəfindən Travmatologiya və ortopediyanın inkişafına tövhə etdiyinə görə doş nişanı ilə tətlif edilib.  29.08.2019

ELMİ ƏSƏRLƏRİ, MƏQALƏLƏRİ
QEYD:
Ortopediya və travmatologiyanın  müxtəlif sahələrini əhatə edən 338 elmi əsərin, 16 metodik tövsiyənin, 19 ixtira üzrə  müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin, 28 səmərələşdirici təklifin  və 7 monografiya ,həkimlər üçün vəsait və kitabın müəllifidir.
Professor Vaqif Verdiyevin  rəhbərliyi altında 9 tibb üzrə fəlsəfə doktoru və 1 tibb elmləri doktoru hazırlanmışdir.
Elmi əsərləri sümük patologiyasının müxtəlif sahələrini, həmçinin sümük plastikası, endoprotezləşdirmə, kompression-distraksion osteosintez, onurğa və döş qəfəsinin cərahiyyəsinə həsr edilib.
Bir çox beynəlxalq konqres,konfrans və simpoziumlarda iştrak edərək,ortopediyanın müasir metodlarinın aparılmasına sertifikat alıb. Azərbaycanı bir çox  Beynəlxalq konqreslərdə təmsil edərək, sumuk patologiyası onurğanın deformasiyaları,şişləri , spondilitləri zamanı cərrahi müalicəyə dair çıxışlar edib.

ƏTRAFLI MƏLUMAT:
VERDIYEV VAQIF QAMBAY OĞLUNUN FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTİNİ ƏKS ETDİRƏN ELMİ İŞLƏRİNİN SIYAHISI

 1. Гипофосфатемическая почечная остеопатия у детей (клинико-рентгенологическая характеристика и хирургическое лечение  деформации нижних конечностей). Автореферат канд. диссертации, Москва, 1978

 2. Дифференциальная диагностика и лечение гиперпаратиреоидной остеодистрофии. Ж. Ортопедия, травматология и протезирование, Харьков,1984, № 1.(соавт. Садыхов А. Г., Мирсялимов Ф. М., Шахсуваров О. М.)

 3. Оперативное лечение солитарных костных кист у детей. В кн.: Воспитательные и дегенеративно-дистрофические процессы опорно-двигательного аппарата у детей (сб. науч. трудов Ленинградского НИИ им. Г.И. Турнера),  Ленинград, 1985. (соавт. Садыхов А. Г., Шихзаманов  А.)

 4. Клиновидная резекция позвоночника при сколиозе. Её возможности и перспектива. Ж.Ортопедия, Травматология и протезирование, Харьков ,1987, № 5.( соавт.Фищенко В.Я.)

 5. Тактика лечения тяжёлых форм сколиоза, осложненного компрессионным спинальным синдромом. В. кн.: Организация ортопедия травматологической помощи детям, профилактика и раннее заболевание опорно-двигательного аппарата. Ленинград, 1988. (соавт.   Улещенко В.А. , Печерский А.Г. )

 6. Новые способы элевационной торокопластики. Тезисы докладов 4 съезда травматологов-ортопедов Прибалтийских республик. Таллинн, 1990, т.2. (соавт. Фищенко В Я., Пилипенко О. В., Сколюк А.М. )

 7. Sümük şişləri zamanı bud-canaq və diz oynaqlarının endoprotezləşdirməsi, məqalə, Azərbaycan Tibb jurnalı, 1994,N3 s 126-136 (həmmüəliflər Sadiqov Ə.Q.,Mircavadova A.Q.)

 8. The surgical treatment of non-malignant and tumor-like lesions of spine.4th International congress on Spine Surgery, May 26-30,1996.Izmir,Turkey, p 84 (co-author. Sadykhov A.Q.)

 9. New methods of elevational thoracoplasty in scoliosis.4th International congress on Spine Surgery, May 26-30,1996.Izmir,Turkey, p 81 (co-author.Fishenko V.Y. )

 10. Прогрессирующая оссифицирующаяся фибродисплазия. Статья. Вестник травматологии и ортопедии и м. Н.Н. Приорова, Москва, 2001 (соавт. Кафаров А.И.)

 11. The surqical treatment of tuberculous spondilitis and its consequences in   6th international congress on spinal surgery , September 4-7, 2002, Ankara ,Turkey,p. 198. (co-author. Ibrahimov R.)

 12. Исследование влияния различных антиоксидантов на остеогенез при замещении моделированного дефекта костей аутотрансплантатами. Статья  Доклады НАН Азербайджана, том Л ХII  № 5-6, 2006, с. 148-156. (соавт. Джафаров А.А.)

 13. Анализ результатов хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза. Статья Cərrahiyə,Elmi-praktik jurnal № 2 (14) 2008, səh. 34-38 ( həmmüəliflər Ağayev R.A., Ağayeva A.R., Qəhrəmanov R.M.,Kərimov Q.A.,Qədirova Q.G.,Babayeva A.F. )

 14. Sümük kistalarının cərrahi müalicəsi. Məqalə.Azerbaycan Ortopediya və Travmatologiya Jurnalı, № 2, 2010, Bakı. s. 5-13.( həmmüəliflər D.Sabah, F.V.Verdiyev, B.Kececi, M.R.Yusifov)

 15. Uzun sümüklərin şiş və şişəbənzər xəstəliklərinin cərrahi müalicəsində keramik hidrooksiapatitin tətbiqi. Məqalə. Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiya Jurnalı, 2, 2012, s 4-11. (həmmüəliflər F.V. Verdiyev, M.R.,Yusifov, M.M.Rasulov.)

 16. Sümük kistalarının cərrahi mualicəsində keramik hidrooksiapatitin tətbiqinin nəticələri və perspektivləri.Məqalə. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı № 3, 2013 s.188-192. (həmmüəliflər Ə.M.Quliyev, F.V. Verdiyev )

 17. Наш опыт применения чрезкостного остеосинтеза при лечении костных кист //Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста». – Курган, 2013,с 43-44 (соавт. Вердиев Ф.В., Кулиев А.М.)

 18. İyi huylu kemik tümörlerinde ve displazilerde eksternal fiksatör uygulaması. Tezis. Acta Orthopaedica et Traumatologica Tutcica cilt 47, Suppl.1, Ekim 2013. (həmmüəliflər F.V.Verdiyev, M.R.Yusifov)

 19. Application of distraction osteogenesis in managing bone cysts. Məqalə.J. J Orthop Traumatol., June 2014, Volume 15, Issue 2, pp 103-109( co-author.Verdiyev F.V.)

 20. Bud sümüyünün proksimal hisssəsinin xoşxassəli şiş və şişəbənzər xəstəliklərin cərrahi müalicə taktikası.Məqalə .«Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiya Jurnalı», 2015 № 1, səh 35-39.( həmmüəliflər F.V. Verdiyev  R.Yusifov    M.M.Rəsulov)

 21. Femur proksimal iyi huylu tümor və tümöre benzer leyzonlarının rekonstruktif cerrahi tedavisi.  25. Ulusal Türk ortopedi və travmatoloji konqresi 27 oktyabr – 1 noyabr 2015-ci il, səh. 230.( həmmüəliflər F.V.Verdiyev  M.M.Rəsulov M.R.Yusifov  )

 22. Хирургическое лечение вторичных деформаций конечностей возникших вследствие доброкачественных опухолей и дисплазий костей. Тезис    Травматология и ортопедия Центральной Азии, Кыргызстан, № 3, 2017, стр. 82.( соавт. Вердиев Ф.В Расулов М.М., Юсифов М.Р.)

 23. Эндопротезирование тазобедренного сустава при переломах проксимального отдела бедренной кости. Статья.Травматология и ортопедия Центральной Азии, Кыргызстан, № 3, 2017, стр. 83-87. (соавт. Вердиев Ф.В Юсифов М.Р.)

 24. Результаты оперативного лечения врожденного высокого стояния лопатки. Тезис. Материалы Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Современные аспекты и приоритетные направления развития травматологии и ортопедии». Ж. «Травматология жəне ортопедия» 3-4(45-46)2018. г. Актобе. Казахстан, стр. 110.(соавт. Вердиев Ф.В.)

 25. Ağır müştərək travma almış xəstələrdə uzaq nəticələrin qiymətləndirilməsi. Tezis«Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiya Jurnalı», 2019 № 1, səh 30-31. (həmmüəliflər İbrahimov F.İ., Məmmədrəhimova S.A.

MONOQRAFİYALAR, KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

 1. Вердиев В.Г.,Гафаров А.И.,Масимов М.О. Травматический гетеротопический остеогенез (заболеваемость, классификация, диагностика, профилактика, лечение),Баку,»Элм» -2009

 2. Verdiyev V.Q.,İbrahimov F.İ. Abşeron yarımadasinda uşaq və yeniyetmələrdə dayaq-hərəkət sisteminin vəziyyəti Bakı, «Qismət», 2011,112 səh

 3. Məmmədbəyov E.N., Verdiyev V.Q., İbrahimov R.N. Vərəm spondiliti Bakı,2012

 4. Verdiyev V.Q., Qafarov A.İ. Distal falanqanin cərrahiyyəsi.Bakı -2015,167 səh

 5. Verdiyev V.Q.,Bayramov A.Z. Döş qəfəsinin deformasıyalarinin cərrahi müalicəsi. Baki-2015, 121 səh

 6. Verdiyev V.Q., Qafarov A.İ.”Diz qapaği travmalari və xəstəliklərinin klinikası,diaqnostikası və müalicəsi”Kitab, Baki- 2016

 7. Мамедов А.Г., Вердиев В.Г. Инородные тела опорнодвигательного аппарата. Посвящается 70-летию Научно-Исследовательского Института Травматологии и Ортопедии Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики. «Аджеми», 2016.207 стр

 İŞ YERİ:
Baku City Hospitalda” çalışır.
Əlage nomresi 0503324224
E-mail [email protected]


VAQİF VERDİYEV – TRAVMATOLOQ-ORTOPED. PROFESSOR – WIKIPEDIYA SƏHİFƏSİ
PROFESSOR VAQİF VERDİYEVƏ ƏMƏKDAR ELM XADİMİ FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
VİDEO – AZƏRBAYCAN TRAVMATOLOQ VƏ ORTOPEDLƏRİNİN 2-Cİ QURULTAYI – BAKI 2016-CI İL
Baş travmatoloq: “Bəzi klinikalar və həkimlər haqqında şişirdilmiş məlumatlar ağır fəsadlara səbəb olur
ET Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda tədbir keçirildi
Baş travmatoloq: “Uşaqların çoxu iməkləmədiyindən onurğa xəstəlikləri qaçılmaz olur
ELMİ-TƏDQİQAT TRAVMATOLOGİYA VƏ ORTOPEDİYA İNSTİTUTUNUN 70 İLLİK TARİXİ
AZƏRBAYCAN TRAVMATOLOQ VƏ ORTOPEDLƏRİNİN 1-Cİ QURULTAYI. 2014. 17 MAY.
AZƏRBAYCAN TRAVMATOLOQ VƏ ORTOPEDLƏRİNİN 2-Cİ QURULTAYI  – 2016. 12-13 noyabr
Bakıda Azərbaycan travmatoloq və ortopedlərinin II qurultayı  – 2016-cı il

Хирургическое лечение тяжелых форм сколиоза у больных с завершенным ростом
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПУТЕМ МЕТАЛЛОСТЕРНОХОНДРОПЛАСТИКИ

İSTİNADLAR:
1. Şəfalı əllər Bakı-2007 səh 286
2. XX əsr Gəncənin görkəmli elm,mədənniyət,partiya və dövlət xadimləri,Bakı,2008 səh 275-276
3. Azərbaycan Səhiyyəsi bu gün Bakı-2011,səh 68-70
4. Mümkünün xaricində Bakı-2013,səh 20-34


Facebook Comments