Yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. Dərslik. Fariz Camalov. E.Y.Şərifov, A.H.Əliyev. Bakı. 2019.

 Kitabda yoğun bağırsağın cərrahi xəstəliklərinin yayılma səviyyəsi, etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası ilə barəbər cərrahi müdaxilələrin texnikası, baş verə biləcək fəsadlar, rekonstruktiv əməliyyatlar və əməliyyatlardan sonrakı dövrdə xəstələrin müalicəsi ətraflı izah edilmişdir.
Mündəricat:
FƏSİL1:
YOĞUN BAĞIRSAĞIN ANATOMİYASI VƏ FİZİOLOGİYASI.
Yoğun bağırsağın embriologiyası.
Yoğun bağırsağın cərrahi anatomiyası.
Kor bağırsaq.
Köndələn çəmbər bağırsaq.
Enən çəmbər bağırsaq.
S-vari bağırsaq.
Düz bağırsaq.
Anorektal zonanın əzələləri.
Anorektal sahələr.
Yoğun bağırsağın qan təchizatı.
Yoğun bağırsağın innervasiyası.
Yoğun bağırsağın histologiyası.
Yoğun bağırsağın fiziologiyası.
Anorektal zonanın fiziologiyası.
Defekasiya aktı.
FƏSİL 2:
YOĞUN BAĞIRSAĞIN CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRİ
MEQAKOLON.
Hirşprunq xəstəliyi. (Anadangəlmə meqakolon)
YOĞUN BAĞIRSAĞIN İLTİHABİ XƏSTƏLİKLƏRİ.
Qeyri-spesifik xoralı kolit.
YOĞUN BAĞIRSAĞIN DİVERTİKULYOZU VƏ DİVERTİKULİT.
Divertikulit.
ÇƏNBƏR VƏ DÜZ BAĞIRSAĞIN POLİPLƏRİ.
Neoplastik poliplər(Adenomalar)
Qeyri-neoplastik poliplər.
Hamartomatoz poliplər.
Peuts-Jeghers sindromu
Ailəvi adenomatoz polipoz
ÇƏNBƏR VƏ DÜZ BAĞIRSAĞIN XƏRÇƏNGİ.
DÜZ BAĞIRSAĞIN XƏRÇƏNGİ.
YOĞUN BAĞIRSAĞIN BURULMASI.
S-vari bağırsağın burulması.
BABASİL XƏSTƏLİYİ
ANAL ÇAT.
DÜZ BAĞIRSAĞIN SALLANMASI.(PROLAPS).
KƏSKİN VƏ XRONİKİ PARAPROKTİT.
(ANAREKTAL ABSES VƏ ANAL FİSTULA)
Kəskin paraproktit(Anarektal abseslər).
Xroniki paraproktit (Anal fistulalar)
ÇƏNBƏR VƏ DÜZ BAĞIRSĞIN ƏMƏLİYYATÖNÜ HAZIRLANMA PRİNSİPLƏRİ.
TÖVSİYYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR.

Həmçinin bax:
Fariz Camalov.
Wikimed.az. Azərbaycan Tibb Ensiklopediyası.

T.E.D.FARİZ CAMALOVUN CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRLƏ BAĞLI MÜƏLLİFİ OLDUĞU KİTABLAR.

Facebook Comments