Əməliyyatdan sonrakı ventral yırtıqların müasir müalicəsi.Monoqrafiya. T.P.Camalova, M.Y.Nəsirov, F.H.Camalov, E.Y.Şərifov.

Azərbaycan Resoublikası Təhsil Nazirliyinin 03.04.2015 il tarixli 523 N-li əmri ilə monoqrafiya kimi təsdiq edilmişdir.
Bakı.Səda nəşriyyatı. 2018.
Rəyçilər:
H.B.İsayev. Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor, akademik M.A.Topçubaşov adına ETM direktor müavini.
Ş.F.İbrahimli. T.E.D, ATU-nun Cərrahi Xəstəliklər kafedrasının professoru.

Kitabın GİRİŞİNDƏN çıxarış:
Hazırki dövrdə əməliyyatdan sonrakı ventral yırtıqların (ƏSVY) müalicə problemi müasir hemiologiyada mərkəzi yerlərdən birini tutur. Abdominal cərrahiyyənin inkişafı, təcili və təxirəsalınmaz göstərişlər üzrə yerinə yetirilən Laparotomiyaların sayının sayının artması ƏSVY-la xəstələnmə hallarının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına gətirib çıxarmışdır.
Son 25 ildə onların sayı kəskin artmış və hazırda cərrahi xəstəliklərin ümumi strukturunda payı 6.5%-ə, bütün yırtıqlar arasında isə 38%-ə çatır.
Əməliyyatdan sonrakı dövrün ağırlaşmış gedişi, yüksək əməliyyatdan sonrakı ölüm, eləcə də 20-40%-ə çatan yırtıq residivləri bu gün də ciddi problemlərdən hesab olunur.

Həmçinin bax:
Fariz Camalov.
Wikimed.az. Azərbaycan Tibb Ensiklopediyası.

T.E.D.FARİZ CAMALOVUN CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRLƏ BAĞLI MÜƏLLİFİ OLDUĞU KİTABLAR.

 

Facebook Comments