CAVİD QƏRİBOV ONKOLOQ-MAMOLOQ

Cavid Qəribov 1998-2003-cü illərdə Mingəçevirdə Türk Liseyində təhsil almışdır.
2003-2009-cu illərdə Cavid Qəribov Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil almışdır.
2009-2010-cu illərdə Sumgayıt Onkoloji Dispanserdə internatura keçmişdir.
2011–2012-ci illərdə Cavid Qəribov Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında cərrah-onkoloq vəzifəsində çalışmışdır.
2013–2014-cü illərdə Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında cərrah-onkoloq vəzifəsində çalışmışdır.
2014-cü ildən Cavid Qəribov Milli Onkologiya Mərkəzinin Ümumi Onkologiya şöbəsində onkoloq vəzifəsində çalışmaqdadır.
Daban lokalizasiyalı törəmələrin  cərrahi müalicə variantı olaraq taəsaxımlı sural fleb tətbiqi.
2014-cü ildə Cavid Qəribov Bakıda keçirilmiş Ümummilli Lider H. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransında məruzə ilə çıxış etmişdir.

DOKTOR CAVİD QƏRİBOVUN İŞ YERİ:
MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
ƏLAQƏ TELEFONU:
(+99477) 414-52-54,
(+99451) 548-14-24

FACEBOOK PROFİLE – DOKTOR CAVİD QƏRİBOV
XƏSTƏ MƏMNUNİYYƏTİ – DOKTOR CAVİD QƏRİBOV HAQQINDA. Milli Onkologiya Mərkəzi bir pasiyentin gözü ilə…
XƏBƏR LENTİ – Bakıda “Beynəlxalq multidissiplinar xərçəng müalicəsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib
Tədbirdə Milli Onkologiya Mərkəzinin süd vəzi cərrahı Cavid Qəribovun “Azərbaycanda süd vəzi xərçənginin epidemiologiyası və müalicə prinsipləri” mövzusunda çıxış edib.
XƏBƏR LENTİ – Bakıda “Beynəlxalq multidissiplinar xərçəng müalicəsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib

 Dr. Javid Garibov studied at the Turkish Lyceum in Mingachevir in 1998-2003.
In 2003-2009 he studied at the Azerbaijan Medical University.
In 2009-2010 he passed an internship at the Sumgayit Oncology Dispensary.
In 2011-2012 he worked as an oncologist-surgeon at the Gabala Central Hospital.
In 2013-2014, Javid Garibov worked as a surgeon-oncologist at the Barda Central Hospital.
Since 2014, he has been working as an oncologist in the General Oncology Department of the National Oncology Center.
Application of a sural phleb as a surgical treatment option for localized heel lesions.
In 2014,  Javid Garibov  participated in the scientific-practical conference dedicated to the birthday of National Leader Heydar Aliyev in Baku.

JAVID GARIBOV’S WORKPLACE:
NATIONAL ONCOLOGY CENTRE
CONTACT NUMBER:
(+99477) 414-52-54,
(+99451) 548-14-24

Доктор Джавид Гарибов учился в Турецком лицее в Мингячевире в 1998-2003 годах.
В 2003-2009 годах учился в Азербайджанском Медицинском Университете.
В 2009-2010 годах Доктор Джавид Гарибов проходил стажировку в Сумгаитском онкологическом диспансере.
В 2011-2012 годах работал онкологом-хирургом в Габалинской центральной больнице.
В 2013-2014 годах работал хирургом-онкологом в Бардинской центральной больнице.
С 2014 года Доктор Джавид Гарибов работает врачом-онкологом в отделении общей онкологии Национального онкологического центра.
Применение икроножных флебов как вариант хирургического лечения локализованных поражений пяток.
В 2014 году Доктор Джавид Гарибов участвовал в научно-практической конференции, посвященной дню рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЖАВИДА ГАРИБОВА:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
(+99477) 414-52-54,
(+99451) 548-14-24


WIKIMED.AZ-da – CƏMİL ƏLİYEV AKADEMİK. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİNİN BAŞ DİREKTORU
WIKIMED.AZ-da – ƏHLİMAN ƏMİRASLANOV AKADEMİK. ATU ONKOLOJİ KLİNİKASI
WIKIMED.AZ-da – İSA İSAYEV PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU, MOM
WIKIMED.AZ-da – NİYAZİ ƏSGƏROV CƏRRAH-ONKOLOQ, ƏMƏKDAR HƏKİM. MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ
WIKIMED.AZ-da – ƏBULFƏZ SOLTANOV. TORAKAL CƏRRAH. DÖŞ QƏFƏSİ CƏRRAHİYYƏSİ
WIKIMED.AZ-da – NAZIM ƏZİZ OĞLU QULİYEV ONKOLOQ, BAŞ-BOYUN CƏRRAHI
WIKIMED.AZ-da –
WIKIMED.AZ-da –RAMIN MƏLİKOV UŞAQ CƏRRAHI, UŞAQ ONKOLOQU
WIKIMED.AZ-da – CAVİD QƏRİBOV ONKOLOQ-MAMOLOQ
WIKIMED.AZ-da – ELDAR QULİYEV İNVAZİV RADİOLOQ

Facebook Comments