HƏMİDƏ ABBASOVA HƏKİM-GENETİK

Həkim-genetik Abbasova Həmidə Nazim qızı 20.12. 1977-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı aliləsində anadan olub.
1984-1994-cü illərdə 267 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
1994-1999-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil almışdır.
1999-2000-ci illərdə Elmi Tədqiqat Mamalıq-Ginekologiya İnstitutunda həkim-genetik ixtisası üzrə internatura keçmişdir.
2000-ci ilin Oktyabr ayından Respublika Doğum Evində həkim-genetik kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2007-2010-cu illərdə 1 saylı Doğum evində həkim-genetik kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2010-cu ildən hazırki dövrədək Respublika Perinatal Mərkəzində həkim-genetik kimi çalışır.
İşlədiyi müddət ərzində öz ixtisası üzrə elmi araşdırmalarla da məşğul olmuşdur.
Eyni zamanda bir sıra ixtisasartırma kurslarında, elmi-praktik konfrans və seminarlarda iştirak edib və elmi fəliyyətini əks elətdirən çıxışları olub.
Genetik xəstəliklər haqqında bir sıra məqalələrin müəllifidir.
Məqalələri mötəbər tibbi jurnallarda dərc olunmuşdur.

DOKTOR HƏMİDƏ ABBASOVA İLƏ ƏLAQƏ:
RESPUBLİKA PERİNATAL MƏRKƏZİ
Telefon: 050-579-10-50


XƏBƏR LENTİ – Genetik Həmidə Abbasova:”Genetik xəstəliklər İSTƏNİLƏN AİLƏDƏ meydana çıxa bilər”
XƏBƏR LENTİ – Həkim-genetik: “Elə genetik xəstəlik var ki, 40 yaşında üzə çıxır”

MƏQALƏ – TİBBİ GENETİK MƏSLƏHƏTİN TƏŞKİLİ. İRSİ XƏSTƏLİKLƏR. PRENATAL DİAQNOSTİKA. HƏKİM-GENETİK HƏMİDƏ ABBASOVA.
MƏQALƏ – EHLERS-DANLOS SİNDROMU – HƏMİDƏ ABBASOVA HƏKİM-GENETİK
MƏQALƏ – HƏKİM-GENETİK HƏMİDƏ ABBASOVA 


YOUTUBE VIDEO – PRENATAL DİAQNOSTİKA. TİBBİ-GENETİK MƏSLƏHƏT. HƏKİM-GENETİKİN ROLU. HƏMİDƏ ABBASOVA – HƏKİM-GENETİK
AZƏRBAYCANDA İRSİ-GENETİK XƏSTƏLİKLƏRİN DURUMU HAQQINDA. GENETİK XƏSTƏLİKLƏRLƏ MÜBARİZƏDƏ HƏKİM GENETİKİN ROLU NƏDƏN İBARƏTDİR?
YOUTUBE VİDEO – HƏKİM-GENETİK HƏMİDƏ ABBASOVA: AZƏRBAYCANIN CƏNUB BÖLGƏLƏRİNDƏ, BUZOVNADA BELƏ XƏSTƏLƏR ÇOXDUR…

 

Facebook Comments