İLQAR ALLAHVERDİYEV İNVAZİV RADİOLOQ

İNVAZİV RADİOLOQ İLQAR ALLAHVERDİYEVİN TƏHSİLİ:
İlqar Allahverdiyev  1989-2000-ci illərdə Naxçıvan MR. Hüseyin Cavid adına 5 N orta məktəbdə orta təhsil almışdır.
O 2002-2008-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində 1 Müalicə Profilaktika Fakultəsində Ali tibb təhsili almışdır.
ATu -nu bitirib əmək fəaliyyətinə başladığı dövrdən etibarən İlqar Allahverdiyev ixtisasartırma məqsədilə bir sıra beynəlxalq və yerli konfranslarda, təkmilləşdirmə kurslarında iştirak etmişdir.

DR.İLQAR ALLAHVERDİYEVİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
2009 avqust-2010 avqust – Naxçıvan MR. Respublika Xəstəxanası Endokrinologiya Şöbəsi
2011 yanvar-2015 yanvar – Türkiyə Cumhuriyyəti Konya şəhəri / Selçuk Universiteti Radyologiya şöbəsi(UZMANLIQ)
2015 fevral-2015 may – Türkiyə Cumhuriyyəti İzmir şəhəri /  Atatürk Eğitim Araşdırma Xəstaxanası İnvaziv Radiyologiya (KURS)
Dr.İlqar Allahverdiyev hazırda BONA DEA BEYNƏLXALQ XƏSTƏXANASINDA həkim-invaziv radioloq işində çalışır.

DR.İLQAR ALLAHVERDİYEVİN MƏQALƏLƏRİ:
1.. PS-0582 (Ref.2531): MNGİE Sendromu: Radyolojik görüntüleme bulguları
…Erdem Gökmen 3 , Ilgar Allahverdiyev 1 1 Selçuk Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya 2…

2. PS-0949 (Ref.2532): İntraperitoneal splenozis: MRG bulguları
MRG bulguları Ilgar Allahverdiyev , Mesut Sivri, Hasan Erdoğan, Mustafa Koplay Selçuk Üni…

3. PS-0150 (Ref.1195): Multisistemik tutulum gsteren Langerhans hcreli histiositoz
histiositoz Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Osman Temizz, Mustafa Koplay Seluk…

 1. PS-0431 (Ref.1678): Bilateral nazolabial kist: Olgu sunumu kist: Olgu sunumu Ilgar Allahverdiyev Hasan Erdoan, Mesut Sivri, Alaaddin Nayman, Mustafa…

 2. PS-0478 (Ref.2447): Aurikler ossifikasyon (Petrified auricles): Srad bir olgu
  Alaaddin Nayman , Ilgar Allahverdiyev, Hasan Erdoan, Mustafa Koplay Seluk niversitesi Tp

6. PS-0550 (Ref.1190): nfektif endokardit komlikasyonu olarak grlen pulmoner septik emboli olgusu. Mesut Sivri 1 , Ilgar Allahverdiyev 1 , Merve Erdoan 2 , Osman Temizz 1 1 Seluk niversitesi…

 1. PS-0950 (Ref.2210): nsidental retroperitoneal fibrosis: BT Anjiografi bulgular Alaaddin Nayman , Ilgar Allahverdiyev, Osman Temizz, Mustafa Koplay Seluk niversitesi Tp…

 2. PS-1389 (Ref.0478): Ranula: MRG Bulgular Mesut Sivri, Ilgar Allahverdiyev, Kazm Serhan Keleolu, Mustafa Koplay Seluk niversitesi

 3. PS-1574 (Ref.1185): Takayasu arteritli olguda ilgin alma sendromu
  Mesut Sivri, Ilgar Allahverdiyev, Osman Temizz Seluk niversitesi Tp Fakltesi, Radyoloji

 4. PS-1583 (Ref.1670): ALCAPA Sendromu: 256-kesitli BT koroner anjiografi bulgular
  bulgular Ilgar Allahverdiyev 1 , Derya imen 2 , Mustafa Koplay 1 , Hasan Erdoan 1 ,…

11. PS-0054 (Ref.0482): Petrz apeks kolesterol granlomu: MRG bulgular
MRG bulgular Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Mustafa Koplay, Mesut Sivri Seluk

 1. PS-0080 (Ref.0710): Van der Knaap hastal: MRG bulgular
  MRG bulgular Ilgar Allahverdiyev, Mesut Sivri, Hasan Erdoan, Alaaddin Nayman, Mustafa…

 2. PS-0241 (Ref.1954): Erikin hastada unilateral serebellar agenezi; Grntleme bulgular
  Hasan Erdoan, Ilgar Allahverdiyev, Mustafa Koplay Seluk niversitesi, Radyoloji Anabilim…

 3. PS-0395 (Ref.1187): Temporal kemikte yerleimli anevrizmal kemik kisti
  Mesut Sivri, Ilgar Allahverdiyev, Kazm Serhan Keleolu, Osman Temizz Seluk niversitesi…

 4. PS-0469 (Ref.2353): Atipik lokalizasyonlu kordoma: MRG Bulgular
  Alaaddin Nayman , Ilgar Allahverdiyev, Ali Sami Kvrak, Osman Temizz Seluk niversitesi Tp

 5. PS-0551 (Ref.1211): Trakeobronkopatia Osteokondroplastika: Radyolojik grntleme bulgular
  bulgular Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Mustafa Koplay, Osman Temizz Seluk…

 6. PS-0862 (Ref.1679): nsidental olarak tespit edilen dev mezenterik kistik lenfanjiyom olgusu: US ve BT bulgular . US ve BT bulgular Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Mesut Sivri, Mustafa Koplay, Osman Temizz

 7. PS-0867 (Ref.1698): Erikin Hastada Wilms Tmr (Nefroblastom): Olgu Sunumu
  Mesut Sivri , Ilgar Allahverdiyev, Hasan Erdoan, Mustafa Koplay Seluk niversitesi,…

 8. PS-0905 (Ref.1975): ntraabdominal atipik dev kist hidatik
  Mesut Sivri 1 , Ilgar Allahverdiyev 1 , Merve Erdoan 2 , Osman Temizz 1 1 Seluk niversitesi…

 9. PS-1043 (Ref.0479): Weigert-Meyer kural ile karakterize komplet reter duplikasyonu duplikasyonu Ilgar Allahverdiyev , Hasan Erdoan, Kazm Serhan Keleolu, Mustafa Koplay…

21. PS-1573 (Ref.1183): Persistan sol superior vena kava ve elik eden multiple damar anomalileri . Hasan Erdoan , Ilgar Allahverdiyev, Mesut Sivri, Seda zbek Seluk niversitesi Tp Fakltesi,

 1. PS-1584 (Ref.1675): Kawasaki hastal: Koroner arter tutulumunun BT anjiografi ile deerlendirilmesi . Mustafa Koplay 1 , Ilgar Allahverdiyev 1 , Derya imen 2 , Mesut Sivri 1 , Hasan Erdoan 1 , Osman

23. PS-1585 (Ref.1694): Trombs Taklit Eden zole Kardiyak Tip 5 Kist Hidatik Olgusu
Hasan Erdoan, Ilgar Allahverdiyev, Mustafa Koplay Seluk niversitesi, Radyoloji Ana Bilim…

24. PS-0242 (Ref.1955): Primer intrameduller spinal kord lenfoma: MRG Bulgular
Hasan Erdoan, Ilgar Allahverdiyev, Mustafa Koplay, Osman Temizz Selçuk Universitesi,…

25. PS-0468 (Ref.2349): Tip 1 kalsifiye sefal hematomun BT ve MR bulgular
Hasan Erdoan, Ilgar Allahverdiyev, Alaaddin Nayman, Mustafa Koplay Selçuk Universitesi,

DOKTOR İLQAR ALLAHVERDİYEVİN
ÜZVÜ OLDUĞU PEŞƏKAR ASSOSSASİYALAR:
Türk Radyoloji Dərnəyi
Türk Manyetik Rezonans Dərnəyi
Türk Girişimsel Radyoloji Dərnəyi

BİLİK VƏ BACARIQLARI:
İnvaziv Radiologiya
Rentgenoqrafiya
Mammoqrafiya
Kampüter Tomoqrafiya (KT)
Maqnit Rezonans Tomoqrafiya (MRT)
Ultrasəs Müayinəsi (US)

DR. İLQAR ALLAHVERDİYEVİN İCRA ETDİYİ PROSEDURLAR:
Neyroradioloji, invaziv onkoloji ve  invaziv ginekoloji proseduralar:
Beyin anevrizmalarının və AVM nin invaziv yolla müalicəsi (coil ve ya xüsusi yapışdırıcı maddələrlə embolizasiya).
İşemik insult xəstələrində tromb aspirasiyası və ekstraksiyası.
İntra- və ekstrakranial şişlərin əməliyyat öncəsi embolizasiyası.
Yuxu damarı darlıqlarında stent implantasiyası.
Aortografiya,venografiya və periferik damarların angioqrafiyası,angioplastikası və stentlənməsi.
Diabetik pəncə.
Qanaxmaların dayandırılması üçün təcili embolizasiya müdaxiləsi.
Törəmələrin kimyaembolizasiyasi (TACE) və radiofrekans, mikrodalğa ablasiyası.
Biliar drenajlanma və stentləmə.
Nefrostoma və double-J stentləmə.
Uşaqlıq miomalarının və uşaqlıq törəmələrinin qanaxmaları zamanı transarterial embolizasiya.
Prostat vəzi böyümələrində prostat arteriya embolizasiyası.
Perkutan, transvaginal və transrektal biopsiyalar.

İNVAZİV RADİOLOQ İLQAR ALLAHVERDİYEVLƏ ƏLAQƏ:
BONA DEA İNTERNATİONAL HOSPİTAL
+994 -70 -354-50-85


FACEBOOK SƏHİFƏSİ – İLQAR ALLAHVERDİYEV İNVAZİV RADİOLOQ


FAECOBOOK VİDEO – QARACİYƏR TÖRƏMƏLƏRİNƏ MİKRODALĞALI ABLASİYA. DR. İLQAR ALLAHVERDİYEV
FACEBOOK VİDEO – ONKOLOJİ XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ MİKRODALĞA ABLASİYA ÜSULU.  GECİKMİŞ MƏRHƏLƏDƏ CƏRRAHİ MÜALİCƏYƏ ALTERNATİV YOLLAR.
DR. İLQAR ALLAHVERDİYEV
.
FACEBOOK VİDEO – TÖRƏMƏLƏRİ YANDIRMAQ ÜÇÜN ÜSUL – Qaraciyərdəki törəmənin mikrodalğa ablasiyası. İnvaziv Radioloq Dr. İlqar Allahverdiyev. 

 

Facebook Comments