ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ ÇƏNƏ CƏRRAHI

DOKTOR ŞAMXAL MƏMMƏDOVUN TƏHSİLİ:
1990 – 1995 ci illərdə Şamxal Məmmədov Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin (ATU) Stomatologiya fakültəsini bitirmişdir.
1997 – ci ildən Şamxal Məmmədov 2018-ci ilin iyul ayına kimi SİLAHLI QÜVVƏLƏRDƏ  zabit kimi xidmət etmişdir.
1999 – cu ildə “Həkimlərin Təkmilləşdirilməsi Institutu”-nda hərbi səhra cərrahiyəsi silsiləsindən Üz –Çənə Cərrahiyəsi üzrə ixtisaslaşdırma kursu keçmiş.
2014- cü ildə 1 il müddətində Şamxal Məmmədov GATA – da (Gülhane Askeri Tıbbi Akademisində) “Kraniomaksillofasial Rekonstruktiv” və Estetik cərrahiyədən ixtisasartırma kursu keçmişdir.
2003 – cü ildən 2016 cı ilə kimi “SQ BKH” Üz-Çənə cərrahiyyəsi bölməsinin rəisi vəzifəsində xidmət etmişdir.

DR.ŞAMXAL MƏMMƏDOV – İXTİSASARTIRMA KURSLARI
1999 – cu ildə  Şamxal Məmmədov “Həkimlərin Təkmilləşdirilməsi Institutu”-nda hərbi səhra cərrahiyəsi silsiləsindən “Üz –Çənə” Cərrahiyəsi üzrə ixtisaslaşdırma kursu keçmiş.
2014- cü ildə 1 il müddətində “GATA” – da (Gülhane Askeri Tıbbi Akademisində) “Kraniomaksillofasial Rekonstruktiv” və “Estetik” cərrahiyədən ixtisasartırma kursu keçmişdir.

İCRA ETDİYİ PROSEDURLAR:
I Dərəcəli KMF Cərrah
Ortodontik Müalicələr
İmplantologiya
Ortoqnatiya
Uşaq Stomotologiyası
Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyə
KMF Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyə
Fasial Rekonstruktion

DOKTOR ŞAMXAL MƏMMƏDOVUN İŞ TƏCRÜBƏSİ:
“SA” DENTAL KMF (Kraniomaksillofasial Cərrah) Həzi Aslanov 52 A
“SQ BKH” Bölmə Rəisi
20-ə yaxın elmi – tibbi məqalə və səmərələşdirici təklifin müəllifidir
2300 ağır cərrahi əməliyyatlar etmiş, yeni müasir cərrahi üsulların müəllifidir
Üzün defekt və deformasiyalarında kompleks defektlərin endoprotezlərlə rekonstruksiyası
GÇO-nın xəstəliklərinin müasir müalicə üsullarının tətbiqində müxtəlif nailiyyətlər əldə etmişdir
NAXÇIVAN MR, “HƏRBİ HOSPİTAL” Otorinolarinqologiya və üz – çənə cərrahiyəsi bölmə rəisi
TC, “GÜLHANE ASKERİ TIBB AKADEMİSİ” (GATA ) PLASTİK VE REKONSTRUKTİV CERRAHİ DALI BAŞKANLIĞI
Kraniomaksillofasial rekonstruktiv və korrektiv cərrahiyə, Plastik və Estetik Cərrah
ATU – AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TİBB UNİVERSİTETİ KMF (Kraniomaksillofasial Cərrah)
Kraniomaksillofasial odlu silah yaralanmaları və travmalarda rekonstruktiv və korrektiv sümük cərrahiyəsinə aid kitabın müəllifidir
“RESPUBLİKA HƏKİMLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İNSTİTUTU” Üz – Çənə Cərrahiyəsi üzrə ixtisasartırma kursu Bakı, Azərbaycan

DOKTOR ŞAMXAL MƏMMƏDOVUN HAZIRKİ İŞ YERİ:
Üz-çənə cərrahı. DENT STAR KLİNİKASI
ünvanı: Asad Ahmadov, Baku, Azerbaycan
Telefonu: (055) 319-05-05


FACEBOOK PROFİLİ – ŞAMXAL MƏMMƏDOV. ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI
İNSTAGRAM PAGE – ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI ŞAMXAL MƏMMƏDOV
YOUTUBE CHANNEL – ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI ŞAMXAL MƏMMƏDOV
YOUTUBE VIDEO –SAGLAM TV. DR.ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI. DENTAL İMPLANTOLOGİYANIN DÜNƏNİ VƏ BU GÜNÜ
YOUTUBE VIDEO – DENTAL İMPANTOLOGİYA. ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI ŞAMXAL MƏMMƏDOV. SAMXAL MEMMEDOV. SAGLAM TV. DİŞ ÇATIŞMAZLIĞININ ARADAN QALDIRILMASINDA YENİ TEXNOLOGİYALAR
YOUTUBE VİDEO – ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI, DOKTOR ŞAMXAL MƏMMƏDOV. ŞAMXAL MAMMADOV. HEKİMLER VE TİBB TELEBELERİ ÜÇÜN VİDEO
YOUTUBE VİDEO – SAGLAM TV. ÜZ-ÇENE DEFORMASİYALARI VE CERRAHİ MUALİCESİ. DR.ŞAMXAL MEMMEDOV. SAMXAL MAMMADOV.
YOUTUBE VİDEO – Dr Şamxal Məmmədov – Üz çənə deformasiyaları və cərrahi müalicə üsulları
YOUTUBE VİDEO – İLİN HƏKİMİ 2017 DOKTOR ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI.
YOUTUBE VİDEO – ÇƏNƏ VƏ DİŞ DEFORMASİYALARI. DENTAL İMPLANTASİYA ZAMANI SÜMÜK ÇATIŞMAZLIĞININ KORREKSİYASI. ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI ŞAMXAL MƏMMƏDOV.
YOUTUBE VİDEO – ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI ŞAMXAL MƏMMƏDOV.
YOUTUBE VİDEO – DİŞLƏM ANOMALİYALARI. ÇƏNƏ DEFORMASİYALARININ CƏRRAHİ KORREKSİYASI – ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI ŞAMXAL MƏMMƏDOV
YOUTUBE VİDEO – MAXILLAR LEFT MASSIV RADICULAR CYSCT. DOCTOR SHAMKHAL MAMMADOV
YOUTUBE VİDEO – DİQQƏT MEDİCAL VİDEO! ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI ŞAMXAL MƏMMƏDOV. KLİNİKADA PROSEDUR ZAMANI
YOUTUBE VİDEO – DOKTOR ŞAMXAL MƏMMƏDOV: ÜZ DEFEKTLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASI VƏ İMPLANT CƏRRAHİYYƏSİNİN İCRASI BARƏDƏ
YOUTUBE VİDEO – DİQQƏT MEDİCAL VİDEO! ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI ŞAMXAL MƏMMƏDOV DENTAL İMPLANTOLOJİ PROSEDUR….
YOUTUBE VİDEO – DİQQƏT MEDİCAL ! VİDEO. DİŞ İMPLANTASİYA PROSEDURU. DR. ŞAMXAL MƏMMƏDOV
YOUTUBE VİDEO – DİQQƏT MEDİCAL VİDEO! BIMAKSILLAR CERRAHI ƏMƏLİYYAT – DR.ŞAMXAL MƏMMƏDOV. Fasial Rekonstruktion
YOUTUBE VİDEO – ATENTİON MEDİCAL VİDEO! BIMAXILLAR SURGEN SHAMKHAL MAMMADOV
YOUTUBE VİDEO – DİQQƏT MEDİCAL VİDEO! YALNIZ TİBB İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN. ÜST ÇƏNƏ DEFORMASİYASININ BƏRPASI. DENTAL İMPLANTOLOQ VƏ ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI SHAMXAL MƏMMƏDOV
YOUTUBE VİDEO – DİQQƏT MEDİCAL VİCDEO! YALNIZ TİBB İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN. KMF Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyə .KMF SURGERY. DOC. SHAMKHAL MAMMADOV. ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI ŞAMXAL MƏMMƏDOV.
İNSTAGRAM VİDEO – İMPLANTOLOQ, ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI DR.ŞAMXAL MƏMMƏDOV: İşim, sizi sağlam dişlərə və gözəl təbəssümə qovuşdurmaqdır.
İNSTAGRAM VİDEO – Dental implantologiya nədir? DOKTOR ŞAMXAL MƏMMƏDOV BU BARƏDƏ MƏLUMAT VERİR
İNSTAGRAM VİDEO – Yuxarı çənədə dental implantasiya. Protezlənmənin mərhələləri. DOKTOR ŞAMXAL MƏMMƏDOV
İNSTAGRAM VİDEO – ANİMASİON VİDEO İMPLANTIN QOYULMASI. DOKTOR  ŞAMXAL MƏMMƏDOV
İNSTAGRAM VİDEO – Max zirkon keramika ilə diş tacı qüsurunun bərpası – DR.ŞAMXAL MƏMMƏDOV
İNSTAGRAM VİDEO – Diş ətinin çəkilməsinin cərrahi müalicəsi – Doktor Şamxal Məmmədov
İNSTAGRAM VİDEO – Mandibulyar sağ tərəfli total hiperplaziya tip. Əməliyyat:Bilateral Sagittal Split Ramus Korpus Osteotomiyası. BSSRCO. ADVANCEMENT genioplastikası. DR.ŞAMXAL MƏMMƏDOV
İNSTAGRAM VİDEO – BLEFAROPLASTİKA. Bu xəstəmizdə yaşla əlaqədar olaraq üst göz qapaqlarının sallanması var idi. Əməliyyatla pərpa edildi – DOKTOR ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI
İNSTAGRAM VİDEO – Plastik-rekonstruktiv üz-çənə əməliyyatı. DR.ŞAMXAL MƏMMƏDOV.

ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI
DƏRS VƏSAİTİ –  KRANİOMAKSİLLOFASİAL TRAVMALARDA VƏ ODLU SİLAH YARALANMALARINDA (OSY) REKONSTRUKTİV VƏ KORREKTİV SÜMÜK CƏRRAHİYYƏSİ İNTERNAL FİKSASİYANIN PRİNSİPLƏRİ
(Dərs vəsaiti) – ŞAMXAL ƏSGƏR OĞLU MƏMMƏDOV.
RAUF FİZULİ OĞLU ƏZİZOV

MƏQALƏ – ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI. Üz-çənə sisteminin zədələnmələri və yaralanmalarının ağırlıq dərəcəsi və təsnifatları
MƏQALƏ – ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI. Almacıq sümüklərinin sınıqlarının osteosintezi
MƏQALƏ – MƏQALƏ: Üz-çənə sistemi travmalarında istifadə olunan osteoplastik materiallar. ŞAMXAL MƏMMƏDOV ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHI

Facebook Comments