SEVİNDİK ARAZOV. TERAPEVT-HEPATOLOQ

Dr Sevindik Arazov-terapevt hepatoloq
Rusiya Təbiətşünaslıq Akedemiyasının məsləhətçisi (tibb üzrə),
Türkiyə Qaraciyər Araşdırma Dərnəyinin və Rusya
Qastroenteroloqlar Assosiasiyasının üzvü.

DOKTOR SEVİNDİK ARAZOVUN TƏHSİLİ
Doktor Sevindik Arazov 1993-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Üniversitetin 1-ci Müalicə – profilaktika fakultəsini bitirib.

DR. SEVİNDİK ARAZOVUN PEŞƏKAR ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
1993-2010-cu illərdə Hərbi həkim qismində xidmət keçmişdir.Qarabağ müharibəsi veteranıdır
Dr. Sevindik Arazov 2011-cı ildən özəl səhiyyə sektorunda çalışır.
2011-ci ildən Türkiyə Respublikasında
Sevindik Arazov 2012ci ildə Rusya Federesiyasında praktik həkim kimi çalışmışdır.
Doktor Sevindik Arazov terepiya, qastronterologiya və metobolizm üzrə bir çox beynəlxalq konfrans və seminarların iştirakçısıdır.

DOKTOR SEVİNDİK ARAZOVUN ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİ:
1. Tənəffüs sistemi xəstəliklərinin təsdiq olunmuş standart və tövsiyyələrə əsasən müalicəsi
2. Bütün növ həzm sistemi xəstəliklərinin müasir alqoritmlər və tövsiyyələr əsasında müayinəsi və müalicəsinin aparılması:
Qida borusu, mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəlikləri;
Yoğun bağırsağın iltihabı xəstəlikləri:
-qeyri spesifik xorolı kolit
-kron xəstəliyi
Qəbizlik və ishal
Disbakteriozlar
Qurd invaziyaları
3 .Öd kisəsi və öd yolları xəstəlikləri
4 .Xoş xassəli hiperbilirubinemiyalar(Jilber sindromu)
5 .Mədəaltı vəzi xəstəlikləri
6. Qara ciyər xəstəlikləri:
Virus hepatitlər (A B C D)
Alkahol və qeyri-alkahol hepatitləri
Auto immun hepatitlər
-Genetik və mübadilə hepatitləri (alfa 1 antitripsin çatışmamazlığı, hemoxromatoz, Vilson xəstəliyi)
Qara ciyər daxili və qara ciyər xaric xolestazlar
Qara ciyər sirrozları
7. Nadir genetik xəstəliklər (Aralıq dənizi qızdırması)
8.Xüsusi qrup şəxslərin (hamilələr, qocalar) terapevtik müşahidə və müalicəsi
1.Tənəffüs sistemi xəstəliklərinin təsdiq olunmuş standart və tövsiyyələrə əsasən müalicəsi
2 Bütün növ həzm sistemi xəstəliklərinin müasir alqoritmlər və tövsiyyələr  əsasında müayinəsi və müalicəsinin aparılması:
Qida borusu, mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəlikləri;
Yoğun bağırsağın iltihabı xəstəlikləri:
Qeyri spesifik xorolı kolit
Kron xəstəliyi
Qəbizlik və ishal
Disbakteriozlar
Qurd invaziyaları
3.Öd kisəsi və öd yolları xəstəlikləri
4.Xoş xassəli hiperbilirubinemiyalar(Jilber sindromu)
5.Mədəaltı vəzi xəstəlikləri
6.Qara ciyər xəstəlikləri:
 Virus hepatitlər (A B C D)
Alkahol və qeyri-alkahol hepatitləri
Auto immun hepatitlər
-Genetik və mübadilə hepatitləri (alfa 1 antitripsin çatışmamazlığı, hemoxromatoz, Vilson xəstəliyi)
Qara ciyər daxili və qara ciyər xaric xolestazlar Qara ciyər sirrozları
7. Nadir genetik xəstəliklər (Aralıq dənizi qızdırması)
8.Xüsusi qrup şəxslərin (hamilələr, qocalar) terapevtik müşahidə və müalicəsi

DOKTOR SEVİNDİK ARAZOVUN İŞ TƏCRÜBƏSİ:
1993-1996-cı illərdə hərbi Səhra hospitalı həkim-ordinator vəzifəsində çalışıb.
Sevindik Arazov 1996-2010-cu ilədək MTN birləşməsində həkim Terapevt-Qastroenteroloq vəzifəsində çalışmışdır.
Moskvada Vasilenko adına klinikada Qaraciyərin Bərpa Mərkəzində təkmilləşmə kursları və ixtisas artırma keçmişdir.
Dr. Sevindik Arazov Türkiyə Respublikası “Rizə Tibb Mərkəzin”də çalışmışdır.
Sevindik Arazovun iş təcrübəsi, AR MTN Hərbi Hospitalı, həkim 1993-2010
ATA Sığorta həkim-expert

DOKTOR SEVİNDİK ARAZOVUN İŞTİRAK ETDİYİKURSLAR:
Rusiya Qastroenteroloqlar Assosiasiyadının 34 payız sessiyası(Moskva,2017)
Hepatosedulyar Karsinoma Kongresi(Türkiye Karaciğer Arsştırma Derneği, Adana fevral 2018)

SEVİNDİK ARAZOVUN ÜZVÜ OLDUĞU CƏMİYYƏTLƏR:
Ümumrusiya tibb işçiləri Cəmiyyətinin üzvü
Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının tibbi bölümlər üzrə məsləhətçisi
Rusiya Qastroenteroloqlar Assosiasiyasının üzvü
Türkiye Karaciğer Araştırma Derneğinin üzvü

DOKTOR SEVİNDİK ARAZOVUN HAZIRKİ İŞ YERİ:
EGE HOSPİTAL
DR.SEVİNDİK ARAZOVLA ƏLAQƏ TELEFONU:
055-663-22-02

DOKTOR SEVİNDİK ARAZOV – EGE HOSPİTAL
İNSTAGRAM SƏHİFƏSİ – DOKTOR SEVİNDİK ARAZOV
FACEBOOK SƏHİFƏSİ – Dr. Sevindik Arazov – Terapevt – Hepatoloq
ŞƏXSİ FACEBOOK PROFİLİ – SEVİNDİK ARAZOV
MÜSAHİBƏ – Sevindik Arazov: Qidalanmanın üç qızıl qaydası var, onlara əməl etmək lazımdır
MÜSAHİBƏ – Pandemiya dövründə qida rasionumuz nə dərəcədə təhlükəsizdir? – Eyyub Hüseynov, Sevindik Arazov
MÜSAHİBƏ – Sevindik Arazov: Qidalanmanın üç qızıl qaydası var, onlara əməl etmək lazımdır


VİDEO YOUTUBE – COVİD 19 VE MƏDƏ-BAĞIRSAQ TRAKTINDA BAŞ VERƏN ƏLAMƏTLƏR…DOKTOR SEVİNDİK ARAZOV
VİDEO YOUTUBE – XRONİKİ PANKREATİTLƏR. DR.SEVİNDİK ARAZOV. TERAPEVT-HEPATOLOQ
VİDEO YOUTUBE – DR.SEVİNDİK ARAZOV. Qaraciyər xolestazını tanımağın 5 əlaməti
VİDEO YOUTUBE – Qastritə səbəb olan Helicobacter pylori mikrobu. Dr.Sevindik Arazov. QASTRİTLƏR VE DUODENİTLƏR..
VİDEO YOUTUBE – Qaraciyər piylənməsinin effektiv müalicəsi. Dr. Sevindik Arazov. Qastroenteroloq-hepatoloq.
VİDEO YOUTUBE – Hepatit C –ni indi sərfəli dərmanlarla müalicə etməyin yolu. Dr. Sevindik Arazov.
VİDEO YOUTUBE – VİTAMİN D ÇATIŞMAZLIĞI. 21-Cİ ƏSRİN REALLIĞI. SEVİNDİK ARAZOV
VİDEO YOUTUBE – DİQQƏT: Lyamblanın ilkin əlaməti qaşınmadır. Dr. Sevindik Arazov. Qastroenteroloq-hepatoloq
VİDEO YOUTUBE – Uzun müddət turşuluq əleyhinə dərman içmək məsləhətdirmi?
VİDEO YOUTUBE – Saxta qida yağlarına istehlakçılar da diqqət etməlidir
VİDEO YOUTUBE – Теrapevt-Qastroenteroloq Sevindik Arazov Space tv-nin qonağıdır. MƏDƏALTI VƏZİN XƏSTƏLİKLƏRİ
VİDEO YOUTUBE – DOKTOR SEVİNDİK ARAZOV
VİDEO YOUTUBE – YOĞUN BAĞIRSAĞIN İLTİHABİ XƏSTƏLİKLƏRİ. DOKTOR SEVİNDİK ARAZOV
VİDEO YOUTUBE – SEVİNDİK ARAZOV. QARACİYƏRİN İLTİHABİ XƏSTƏLİKLƏRİ
VİDEO YOUTUBE – QASTROEZOFAGİYAL REFLÜKS XƏSTƏLİYİ
VİDEO YOUTUBE – DOKTOR SEVİNDİK ARAZOV. VİTAMİN D DEFİSİTİ. ƏLAMƏTLƏRİ VƏ FƏSADLARI, ÇARƏSİ
VİDEO YOUTUBE – VİRUS HEPATİTLƏRİ. SEVİNDİK ARAZOV.
VİDEO YOUTUBE – İTV. YAŞAMAQ GÖZƏLDİR VERİLİŞİ. HEPATİT VİRUSU DİAQNOZU OLAN XƏSTƏLƏRİN EFFEKTİV MÜALİCƏSİ. SEVİNDİK ARAZOV
VİDEO YOUTUBE – XRONİKİ QƏBİZLİK. SEVİNDİK ARAZOV.
VİDEO YOUTUBE – SEVİNDİK ARAZOV. QARACİYƏRT PİYLƏNMƏSİ.
QQARACİYƏR TOXUMASININ FİBROZLAŞMASI
VİDEO YOUTUBE – İTV. DİKDABAN VERİLİŞİ. GÜNDƏN QORUNMAQ. SEVİNDİK ARAZOV.
VİDEO YOUTUBE – HAMİLƏLƏRDƏ MƏDƏ-BAĞIRSAQ SİSTEMİ PROBLEMLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASI. DOKTOR SEVİNDİK ARAZOV

     

Facebook Comments