ISRAIL MƏHƏRRƏMBƏYLİ ATU DOSENTİ, ANESTEZİOLOGİYA VƏ REANİMATOLOGİYA ÜZRƏ SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN EKSPERTİ,

Səhiyyə Nazirliyinin Anesteziologiya və Reanimatologiya üzrə eksperti, Azərbaycan Tibb Universiteti 2-ci Müalicə-Profilavtika fakultəsinin dekanı, ATU Anesteziologiya və reanimatologiya kafedrasının dosenti İsrail Məhərrəmbəyli. Məhərrəmbəyli İsrail Şəmşəd oğlu

Read more