PƏRVİN ƏKBƏROV FİZİOTERAPİYA VE REABİLİTASİYA ÜZRƏ T.Ü.F.D. TƏBİB İCRAÇI DİREKTORUNUN MÜŞAVİRİ. DR. PARVİN AKBEROV FİZİOTERAPEVT, REABİLİTOLOQ, OSTEOPAT.

Fizioterapiya ve reabilitasiya üzrə Tibb elmləri namizədi(Tibb üzrə Fəlsəfə doktoru), reabilitoloq, fizioterapevt, osteopat, idman zədələri üzrə mütəxəssis, TƏBİB icraçı direktorunun müşaviri, YENİ KLİNİKA İdarə heyətinin

Read more