Хирургическое лечение и  факторы прогноза рака  пищевода. М.М.Керимов

Монография одобрена Президиумом УМС-а Министерства Здравахранения Азербайджанской Республики от 13 мая 2005 года (Протокол № 93) Баку-«Элм»-2005 Введение Рак  пищевода относится  к злокачественным опухолям,  раняя

Read more

Nefrologiya

Nefrologiya (yunan nefrozlarından “böyrək”, suxun, “tədqiqat” ilə birləşən) — böyrəklərlə bağlı olan tibb və pediatriya ixtisasıdır: normal böyrək funksiyası və böyrək xəstəliyinin öyrənilməsi, böyrəyin qorunması böyrək xəstəliyinin

Read more