AQİL NİFTƏLİ OĞLU AĞAKİŞİYEV HEPATOLOQ-QASTROENTEROLOQ, İNVAZİV ENDOSKOPİST

Hepatoloq-qastroenteroloq, invaziv endoskopist, ERCP mütəxəssisi, EASL (European Association for the study of the Liver) membership-Avropa Qaraciyər Araşdırmaçılar Cəmiyyətinin üzvü, APASL (Asian Pacific Association for thestudy of the Liver)

Membership-Asiya, Sakit Okean hövzəsi ölkələri Qaraciyər Araşdırmaçıları Cəmiyyətinin üzvü, Ağakişiyev Aqil Niftəli oğlu 02.04.1985-ci ildə Ermənistan Respublikasının Vardenis rayonunda (Göyçə mahalının, Basarkeçər rayonunun Nərimanlı kəndində) anadan olmuşdur. 1988-ci ildə erməni təcavuzu nəticəsində, Ermənistanda yaşayan yüz minlərlə azərbaycanlı doğma ata-baba torpaqlarından qovulanda Aqil Ağakişiyevin ailəsi də Ermənistandakı yaşayış yerindən didərgin düşərək Azərbaycana köçmüşlər. Ailəsi Azərbaycanın Gəncə şəhərində məskunlaşmışdır.
AQİL AĞAKİŞİYEV 2003-cü ildə Gəncə şəhərində orta məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Orta məktəb illərində müxtəlif fən, o cümlədən kimya, biologiya üzrə fən olimpiyadalarında iştirak edərək dəfələrlə Azərbaycan üzrə və regional olimpiyadaların qalibi olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuşdur. AQİL AĞAKİŞİYEV  2008-ci ildə ATU-nu müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 2008-2009-cu illərdə internaturada olmuşdur. Daha sonra Türkiyə Respublikasında diplomun dəngliyini təsdiqlətmişdir. Orada tibbi təhsilini və həkim kimi təkmilləşdirməni davam etdirmişdir. 2009-cu ildə İnternaturanı bitirdikdən sonra Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda Qastroenterologiya ixtisası üzrə əlavə 6 aylıq kursda olmuşdur. 2013 və 2018-ci illərdə Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutunda Attestasiya Komissiyasından keçmişdir. Praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququnu təsdiq edən Sertifikasiya şəhadətnaməsini almışdır.

TƏHSİL VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ:

2003-2009- Azerbaycan Tibb Universiteti 2005-2010-ci illərdə tələbəlik illərində  Dövlət və özəl xəstexanada Cərrahi və Terapeftik yönümlü asistent (həkim kömekçisi) və Həkim
2008- Türkiyə. Ankara şəhəri. Hacettepe Unversiteti. Patoloji , Gastroenteroloji

Bilim Dalında Staj İXTİSASARTIRMA KURSLARI

2010- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Diploma Denglik Belgesi
2010-2013- Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji-Hepatoloji Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Eğitiminde Üst İxtisas 2013- Medistyle Hospital 2014- EASL üzvü. AVROPA QARACİYƏR CƏMİYYƏTİNİN ÜZVÜ
2015 APASL üzvü. ASİYA-SAKİT ÖLKƏ OKEAN ƏTRAFI ÖLKILIR QARACİYƏR ARAŞDIRMACILAR CƏMİYYƏTİNİN ÜZVÜ

ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİ:

Endoskopi ve Kolonoskopi; Görüntüləmə və invaziv;
Özofagogastroduodenoskopi, Endoskopik biyopsiya, Ezofageal varis bant ligasyon müalicəsi, Sengstaken-Blakemore tube yerləşdirilməsi,
Özofageal varis sklerozan müalicəsi, Non varis GIS qanama sklerozan müalicəsi,
Heater probe, Endoskopik yad cisim çıxarılması, Endoskopik polipektomi, Endoskopik Argon Plazma Koagülasyon (APC),
Endoskopik bəslenmə tüpü yerləştirilməsi (NJ-Nazojejunal, ND-Nazoduodenal, NG-Nazogastrik), Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG),
Perkütan Gastrojejunostomi, Gastrointestinal darlıkların müalicəsi- Darlıkların Buji dilatasyonu, Gastrointestinal Darlıkların Balon Dilatasyonu,
Endoskopik Özofageal Endoprotez, Endoskopik Pilor Balon Dilatasyonu, Özofagus (Bujı ve Balon) Dilatasyonu, Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR), Kolonoterminal ileoskopi,
Kolonoskopik polipektomi, Kolonoskopik darlıkların endoskopik müalicəsi, Kolonanjiodisplazilerin endoskopik müalicəsi

ERCP –Endoskopik-Retrograd-Colonjio-Pankreatografi Diaqnostika– Öd yolları ve Pankreas xəstəliklerinin diyaqnostikası Müalice- Endoskopik Papillotomi veya Sfinkteroplasti, Endoskopik Biliyer ya da Pankreatik daş Ekstraksiyonu, Endoskopik Biliyer ya Pankreatik Endoprotez, Biliyer Litotripsi, Endoskopik Biliyer ya Pankreatik Darlık Dilatasyonu,
Qaraciyer Biyopsisi- USG ile dəyərləndirərək tru-cut biyopsi Ambulator xəstələrin diaqnostika, müalicə və yönləndirilməsi; Gastroenteroloji; Özefaqus, Mede, Bağırsak xəstəliklərinin araştırılması, müalicəsi ve yönləndirilməsi
Hepatoloji; Hepatit Virusu- HEPATİT B, HEPATİT C, HEPATİT D, Primer Biliyer Siroz, Primer Sklerozan Kolanjit, Wilson xesteliyi, Hemokromatozis, Otoimmun Hepatitlər, Potal Ven Trombozu, Budd Chiari Sindromu və digər Qaraciyər, Öd kisəsi ve Öd yolları xəstəliklərinin diaqnoz, müalicəsi və izlənməsi
Siroz; Siroz xəstələrinin etiyolojisinin araştırılması, müalicəsi və yönləndirilməsi.
Pankreas (Mədə altı vəz) Medaltı vezi xesteliklerinin araştırılması, müalicəsi və yönləndirilməsi İnflamatuar bağırsaq xestelikleri;
Crohn xəstəliyi. Ülseratif Kolit (xoralı kolit) xəstəliyi
Stasionar – Yatan xəstələrin müalicə və izlənməsi

ELMİ MƏQALƏLƏRİ

Çox saylı xarici elmi konferanslarda ve jurnallarda yayınlanmış elimi poster ve məqalələr .
•Hepatosteatozda Anti-HBc Seropozitifligi ile Hiperleptinemi Birlikteliği. Naiv Kronik Hepatit B hastalarında Lamivudin tedavisinin etkinliği
• Karaciğer Transpalntasyonu ; Gaziantep Tıp Fakultesi Tecrübesi
• Karaciğer Transplantasyonu sonrası immunsupressif tedaviye sekonder yan etkiler
• Kronik Hepatit B hastalarının tedavisinde Telepravir ve Telbivudin karşılaştırılması • ERCP findings of patients with benign and malignant biliary strictures
• Mean platelet volume as a new fibrosis indicator in Chronic Hepatitis B
• Pituitary failure and secondary adrenal insufficiency presenting with hyponatremia during treatment of a patient with chronic hepatitis C
• Üst GİS endoskopisinde ektopik pankreasın görülme oranı
Crohn hastalığı; Demografik ve klinik özellikleri
• Nadir bir endoskopi bulgusu: Ardışık pilor
Gastrik poliplerin çeşit ve sıklığı: Gaziantep Bölgesi
• Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Uygulamalarımız
• GİS darlıkların endoskopik tedavisinde demografik özellikler
• Akalazya (Axalaziya) tedavisinde pnömatik balon dilatasyonunun etkinliği
• Farklı amaçlarla yapılan üst GİS endoskopisinde ektopik pankreas görülme oranı
Helikobakteri pilori
• Kolonoskopi işlemi sırasında batına bası ve pozisyon değişmesi rutin bir uygulama mıdır?
• Kolon temizliğinde farklı gün ve aynı gün kolon temizliği yapılmasının karşılaştırılması
• Blue rubre bleb sendromu • Kriptojenik Karaciğer Hastalıklarında Çölyak Hastalığı etiyoloji faktör ola bilir mi?
Kronik Hepatit C hastasında tedavi sırasında gelişen hiponatremi ve hipofiz yetmezliyine sekonder adrenal yetmezlik • Benign ve Malign Biliyer darlıklı hastalarda ERCP bulguları ve etioloji dağılımı
Kronik Hepatit B-de fibrozis göstergesi
Həkim-mütəxəssis kimi Aqil Ağakişiyev sosial şəbəkələrdə aktivdir. İctimaiyyətin tibbi maarifləndirilməsində fəal iştirak edir. Hepatit virusları, qaraciyər xəstəlikləri barədə gəncləri maarifləndirmək üçün tədbirlərdə vaxtaşırı çıxışlar edir, mühazirələr oxuyur, seminarlar keçirir.

2019-cu ilə qədər Avrasiya hospitalda Qastroenteroloq-endoskopist-hepatoloq kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Doktor Aqil Ağakişiyev daha sonra EGE HOSPİTALDA baş həkim vəzifəsində çalışıb
2024-cü il Mart ayının 25-dən etibarən doktor Aqil Ağakişiyev peəkar fəaliyyətini MEDY STYLE HOSPİTAL-da davam etdirməyə başlayıb.

DOKTOR AQİL AGAKİŞİYEVLƏ
MEDY STYLE HOSPİTAL
ƏLAQƏ: (+994) 055-260-59-59


VİDEO – Agil Agakişiyev. Qastroenteroloq-endoskopist-hepatoloq. Teleklinika. 
VİDEO – Dr. Aqil Ağakişiyev.Hepatit C virusları indi yeni dərmanlarla tez, ucuz və güvənliklə məhv edilir
VİDEO -Dr.Aqil Agakişiyev. Virus hepatitleri. Hepatit A, B, C nedir? Nece aşkara çıxarılır? Ağırlaşmaları.
VİDEO -Hepatoloq-qastroenteroloq. Aqil Ağakişiyev. Hepatit C və hepatitlər.
Aqil Ağakişiyev ERCP barədə
VİDEO -Diqqet!. Kron Xesteliyi. Dr.Aqil Ağakişiyev. Qastroenteroloq-hepatoloq
VİDEO – Ülseratif Kolit. Qeyri-spesifik xoralı Kolit. Dr. Aqil Ağakişiyev. Qastroenteroloq-endoskopist
VİDEO – Ezofaqus varisi bant liqasiyası & Qastroenteroloq-Hepatoloq Aqil Ağakişiyev
VİDEO -Hepatoloq-qastroenteroloq. Aqil Ağakişiyev. Hepatit C və hepatitlər.


FACEBOOK PROFİLİ – AGİL AĞAKİŞİYEV
FACEBOOK SƏHİFƏSİ – HEPATOLOQ-QASTROENTEROLOQ, İNVAZİV ENDOSKOPİST
ƏN SON İŞTİRAK ETDİYİ TƏDBİRLƏR:
28-29.02.2020 Ankarada düzənlənən EUS (Endo UltraSonografi) və İBH (İltihabi Bağırsaq Xəstəlikləri -Ülserativ kolit+ Crohn xəstəliyi) ağırlıqlı – Qastroenteroloji Günleri Kongresi bitdi.


Çox saylı xarici beynəlxalq elmi konferanslarda iştirakşısı və sertifikatlar.


Aqil Niftəli oğlu Ağakişiyev. Hepatoloq-qastroenteroloq
Hepatologiya. Hepatoloqlar
Hepatit C
Sirroz. Qaraciyər sirrozu barədə hər şey

Facebook Comments