İLHAM ƏHMƏDOV UROLOQ-ANDROLOQ, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU

Tibb elmləri doktoru, Professor, ATU-nun urologiya kafedrasının əməkdaş, Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyasının sədri İlham Səmid oğlu Əhmədov 1964-cü il martın 18-də Qəbələ rayonu Nohurqışlaq kəndində anadan olmuşdur.

DOKTOR ILHAM ƏHMƏDOVUN TƏHSİLİ VƏ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

İlham Səmid oğlu Əhmədov 1981 ci il Nohurqışlaq orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirib
1986-1992: Azərbaycan Tibb İnstitutu II müalicə-profilaktika fakültəsi (“Lenin” təqaüdü ilə bitirmişdir)
1992-1999: Azərbaycan Tibb Universitetinin urologiya kafedrası – baş laborant
1999-2011: Azərbaycan Tibb Universitetinin urologiya kafedrası – assistent
2011-hazırki vaxt:
Azərbaycan Tibb Universitetinin urologiya kafedrası – dossent
2003-2004: bir illik androloji kurs (İstanbul ÇAPA)
2007-ci il 1iyul-1sentyabr: mikroskopik androloji əməliyyatlar kursu (İngiltərə)
2008-ci il 1iyul-1sentyabr: rekonstruktiv androloji əməliyyatlar kursu (Ankara)
2010-cu il 1iyul-1sentyabr: endouroloji kursu (Konya)
2011-ci il 1iyul-1sentyabr: perkutan nefrolitotomiya kursu (Konya)
RTEA-nın və UASTA-nın professoru
Avrasiya Androloji Konseynin İdarə Heyətinin üzvü,
Avropa Uroloji Cəmiyyətinin həqiqi üzvü
Amerika Seksual Tibb Cəmiyyətinin üzvü
Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyasının sədridir.
İlham Əhmədov 2000-ci ildə “Prostat vəzi xərçənginin diaqnostikası üsullarının müqayisəli xarakteristikası” mövzusunda namizədlik dissertasiya müdafiə etmişdir.
2010-cu ildə “Erektil Disfunksiyanın diaqnostikası və müalicəsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasının müdafiəsini etmişdir.
İlham Əhmədov 50-dən çox elmi məqalənin, 2 metadok vəsaitin, 1 monoqrafiyanın və “Andrologiya” dərsliyinin müəllifidir.
Bu günə qədər Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyasının xətti ilə təşkil olunmuş 9 illik simpoziumun, 30-dan çox dəyirmi masanın, bir neçə kursun təşkilatçısı və aparıcısı olmuşdur. Daimi olaraq Avropa konqreslərində məruzələrilə və dinləyici qismində iştirak edir.
Hal-hazırda professor İlham Əhmədov Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında və “MedEra Hospitalda” işləyir.
Böyük təkilatçılıq qabiliyyəti ilə seçilən doktor İlham Əhmədov Andrologiya və reproduktiv təbabətin aktual mövzularına aid illik elmi-praktik konfranslar təşkil edir.
Həmçinin xarici ölkələrdə Azərbaycan andrologiya və uirologiyasını tımsil edən mütəxəssislərlə birgə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir.

Çap olunmuş məqalələri

 • 1.Prostat vəzi xərçənginin diaqnostika və müalicəsi. “Sağlamlıq” elmi-tibbi jurnal.-Bakı.1996.№4 S7-11(həmmüəllif İmamverdiyev S.B.)

 • 2.Prostat vəzi xərçənginin diaqnostikası “Tibb tələbələri və gənc alimlərin I beynəlxalq konfrans materialları.-Bakı,1997. S.160-161.

 • 3. Prostat vəzi xərçənginin müalicəsində flütamidin rolu.”Akad.M.C.Cavadzadənin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri.-Bakı,1997. S.56-57.

 • 4. Prostat vəzi xərçənginin hormonal müalicəsinin müasir prinsipləri. “Sağlamlıq” elmi-tibbi praktik jurnal.-Bakı.1997. № 4.S.6-10. (həmmüəllif İmamverdiyev S.B.)

 • 5.Qan zərdabında prostatın spesifik agentinin təyininin prostat vəzi xərçənginin diaqnostikasında rolu. ”Azərbaycan onkologiya və həmmərs elmlər jurnalı.-Bakı,1997.№1-2,S54-55

 • 6. Prostat vəzi xərçənginin hormonal müalicəsinin prinsipləri.”Azərbaycan onkologiya və həmmərs elmlər jurnalı.-Bakı,1997.№1-2.S.22-23

 • 7.Total prostatoektomiya prostat vəzi xərçənginin lokal formalarında seçici metod kimi. “N.Nərimanov adına ATU-nun 1997-ci ilin yekun elmi konfransının materialları. Bakı,1998. S 85.

 • 8.Peyronie hastalığının cerrahi tedavisi. / Androloji bülteni., 2004, №16, s.1-9. (həmmüəl. Şanlı Ö., Kadioğlu A.)

 • 9.Peyronie hastalığı. // Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı., 2004, s.372-384. (həmmüəl. Şanlı Ö., Kadioğlu A.)

 • 10.TGF-β1 neutralizing antibodies decrease the fibrotic effects of ischemic priapism. / International journal of impotence research. The journal of sexual medicine., 2004, v.16, №6, p.492-497. (Sanli O, Kandirali E)

 • 11.Azərbaycanda Andrologiya. / Androloji bülteni., 2004, №16, s.92. (Ahmedov İ. S.)

 • 12.Kadın Cinsel Disfonksiyonunda Tedavi. // Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı., 2004, s.635-651. (həmmüəl. Önem K, Kadioğlu A.)

 • 13. Erektil disfunksiyada (impotensiyada) penil protezlərin qoyulması. / Professor Nurəli Lətif oğlu Əfəndiyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Bakı Slavyan Universiteti, «Kitab aləmi» nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2004, s.53-56. (Əhmədov İ.)

 • 14.Erektil disfunksiyasının müyyən edilməsində xəstəliyin anamnezi, fiziki müayinə və qiymətləndirilməsi. / Azərbaycan Onkologiya və Həmmərz Elmlər Jurnalı., 2004. v.11, №2, s.161-165. (həmmüəl. Mirzəyev E.)

 • 15. Erektil disfunksiyada (impotensiyada) penil protezlərin qoyulması. / Azərbaycan Onkologiya və Həmmərz Elmlər Jurnalı., 2004, v.11, №2, s.199-201. (həmmüəl. İmamverdiyev S.)

 • 16.Peyroni xəstəliyinin cərrahi müalicisində təcrübələrimiz. / Sağlamlıq., 2005, №8, s.139-141. (həmmüəl. İmamverdiyev S. B.)

 • 17.Erektil disfunksiya zamanı şişirdilə bilən penil protez implantasiyası. / Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri., 2005, №2, s.30-32. (həmmüəl. İmamverdiyev S. B.)

 • 18.Kişi sonsuzluğu və erektil disfunksiya haqqında metodik tövsiyyələr., 2005, 31s. (həmmüə. İmamverdiyev S. B., Ateş Kadıoğlu)

 • 19.Androloji hastalarının tanı ve tedavisinde ilk deneyimlerimiz. / Androloji bülteni., 2006, №23, s.287-288. (həmmüəl. İmamverdiyev S.)

 • 20. Kronik prostatitin erektil disfonksiyonla birlikteliğinde uygulanacak tedavi. / Androloji bülteni., 2006. (Ahmedov İ.)

 • 21.Erektil disfunksiyanın etiologiyası, diaqnostikası və müalicə üsulları. / Türk cümhuriyyətləri androloji konfederasiyasının l simpoziumu., 2006, s.29-32. (həmmüəl. Astanov Y. M., Xəlilov M. S.)

 • 22. Müasir androloji əməliyyatlar arasında mikroskopik inguinal varikoselektomiya, onun erektil disfunksiya ilə əlaqəsi: təcrübələrimiz, nəticələr, tövsiyyələr. / Sağlamlıq., 2006, №4, s.191-192. (həmmüəl. Xəlilov M.S.)

 • 23.Prostat vəzi xərçənginin diaqnostikası və müalicəsi., 2006, 90s. (həmmüəl. İmamverdiyev S. B., Akçetin Z., Tüzel E., Schrott K. M.)

 • 24.Erektil disfunksiyada vaskulyar çatmamazlıqlar və onların cərrahi korreksiyası. / Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri., 2006, №1, s.185-187. (həmmüəl. İmamverdiyev S.B., Xəlilov M.S.)

 • 25.Anadangəlmə penil əyriliklər və onların cərrahi müalicəsi. / Türk cümhuriyyətləri androloji konfederasiyasının l simpoziumu., 2006, s.4-6. (həmmüəl. İmamverdiyev S.B., Xəlilov M.S.)

 • 26.Nötralizan TGF-ß1 antikorları iskemik priapizm fibrotik etkilerini azaltmaktadır. / Androloji bülteni., 2006, №21, s.116. (həmmüəl. Sanlı O., Kadioglu A.)

 • 27. Наш опыт современного хирургического лечения болезни Пейрони./ Центрально –азиатский медицинский журнал. Бишкек. Tom ХII , Приложение 2 ,2007. 109-111стр. (Ахмедов И.С.)

 • 28 Erektil disfunksiyanın (İmpotensiyanın) müasir müalicə prinsipləri./Cərrahiyyə. Bakı , 2007, № 4, 41-46 s. (İ.S. Əhmədov.)

 • 29.Şəkərli diabetli xəstələrdə erektil disfunksiyanın (İmpotensiyanın) müalicəsi. /Azərbaycan metabolizm jurnalı. Bakı. 2008,№ 1, 19-20 s. (İ.S.Əhmədov.)

 • 30.Erektil disfunksiyanın müalicəsində eromenin effekti. / Azərbaycan tibb jurnalı ,Bakı.2008, № 1,49-50 s. (Əhmədov İ.S.)

 • 31.Erektil disfunksiyanın (İmpotensiyanın ) müalicəsində təcrübələrimiz. / Azərbaycan tibb jurnalı. Bakı. 2008 ,№ 3,39-41 s. (həmmüəl. İmamverdiyev S.B.)

 • 32.Üremeye yardımcı yöntemler için sperm elde etme./Erkek sistem hastalıkları tedavisi.,2004,s 510-524

 • 33.Varikosel tedavisi./ Erkek sistem hastalıkları tedavisi.,2004,s 461-470

 • 34. Kadın Cinsel Fonksion Disfonksiyonunun Patofiziologiyası. // Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı., 2004, s.620-629.

 • 35.Süni mayalandırma üçün sperma əldə etmək Əhmədov İ.S.; İmamver-diyev S.B.;Kadioğlu A./Professpr Nurəli Lətif oğlu Əfəndiyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.Bakı.Bakı Slavyan universiteti,”Kitab aləmi”nəşriyyat poliqrafiya mərkəzi,2004. s. 17-22.

 • 36.Xaya venalarının anatomiyası və varikoselenin diaqnostikası. Mikroskopik varikoselektomiyanın aparılma texnikası./Türk cümhuriyyətləri androloji konfederasiyasının l simpoziumu.,2006,s.29-32

 • 37.Микроскопическая варикоцелэктомияу мужчин,страдающих бесплодием.İmamverdiyev S.B., Əhmədov İ.S.,Qocayev M. /Azərbaycanda tibbi elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri.,2006, №1,s.187-190

 • 38. Erektil disfunksiyasının müasir müalicə üsulları. Əhmədov İ.S., İmamverdiyev S.B./ Tibbdə Yeni Nailiyyətlər, Türkdilli Ölkələr və Türk Toplumlarının I Tibb Kongresinin materialları (30 sentyabr-1 oktyabr 2011)

 • 39. Androlojide zor vakalar. A. Kadıoğlu, İ. Əhmədov, Ö. Şanlı, A.Cahangirov/ Tibbdə Yeni Nailiyyətlər, Türkdilli Ölkələr və Türk Toplumlarının I Tibb Kongresinin materialları (30 sentyabr-1 oktyabr 2011)

 • 40. Alfa blokatorların seksual disfunksiyanın müalicəsində istifadəsi. Əhmədov İ.S., İmamverdiyev S.B., E.F. Cabbarlı . Tibbdə Yeni Nailiyyətlər, Türkdilli Ölkələr və Türk Toplumlarının I Tibb Kongresinin materialları (30 sentyabr-1 oktyabr 2011).

 • 41. Erektil disfuksiyada vaskulyar çatışmazlıqlar və onların cərrahi korreksiyası. Əhmədov İ.S., Xəlilov M.S., E.F. Cabbarlı . Tibbdə Yeni Nailiyyətlər, Türkdilli Ölkələr və Türk Toplumlarının I Tibb Kongresinin materialları (30 sentyabr-1 oktyabr 2011).

 • 42. Erektil disfunksiya ÜİX üçün diaqnostik kriteriya ola bilərmi,

  Əhmədov İ.S. Kərimova K.N. Baxşəliyev A.B. Sağlamlıq jurnalı 2011 No 2

  Əlaqə tel: +994-050-327 10 36

  Andrologiya
  Andrologiya. Dərslik. İlham Əhmədov
  Urologiya-Azərbaycan uroloqları
  Ereksiya. Eyakulyasiya. Seksologiya.
  “Seksologiya və seksopatologiya” (Yeni kitab). Rauf Rzayev
  Kişi və qadınların seksoloji müayinə üsulları
  Cinsi akt Seksual akt nədir?
  Cinsi həyat. Seksual həyat
  İlham Əhmədov

  VİDEO YOUTUBE – saglamTV. İlham Əhmədov . T.e.d. Uroloq-androloq. VARIKOSELE NEDIR? VARIKOSELE VE SONSUZLUQ

  VİDEO YOUTUBE -saglamTV. İlham Əhmədov . T.e.d. Uroloq-androloq. Prostat adenomasinin mualicesi.

  VİDEO YOUTUBE -Ilham Ahmedov/ ATU Urologiya kefadrası. Erektil disfunksiyanın müalicesi – PENİS PROTEZİ

  VİDEO YOUTUBE saglamTV. Ilham Ahmedov. Prostat vezi hiperplaziyasının en son cerrahi müalicesi necə aparılır?

Facebook Comments