Professor, ATU Farmakologiya kafedrasının müdiri Musa Qəniyevin müəllifi olduğu kitablar. Dərs vəsaitləri

MÜƏLLİF HAQQINDA:

Azərbaycan Tibb Universiteti böyük elmi şurasının, patofiziologiya, anatomiya, histologiya, farmakologiya və biokimya ixtisasları üzrə ixtisaslaşmış müdafiə şurasının, Səhiyyə Nazirliyi farmakologiya və farmakopeya ekspert şurasının, Azərbaycan Tibb curnalı və Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnallarının redaksiya hey’ətinin üzvi, Azərbaycan Elmi-farmakoloqlar cəmiyyətinin sədridir.
Akademik farmakolojı təhsilini (aspirantura və doktorantura) Rusiya Federasiyası TEA-nın V.V.Zakusov adına ET Farmakologiya institutunda almışdır.
Elmi tədqiqatları psixoaktiv maddələrin (psixomator stimulyatorlar, neyroleptiklər və s.) təsir mexanizmlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir.

Təhsil/İş təcrübəsi:

1971 Yuxarı Xalac kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirib.
1977 Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib, diplom # MD № 023183, ixtisasca həkimdir.
1977-1982 Əli-Bayramlı (Şirvan) şəhər xəstəxanasında həkim
1982-1985 Farmakologiya kafedrasının aspirantı
1985 Tibb elmləri namizədi, 14.00.25 – farmakologiya ixtisası üzrə, Diplom # MD № 023183.
1985-1992 Farmakologiya kafedrasının assistenti
1994 Tibb elmləri doktoru, 14.00.25- farmakologiya ixtisası üzrə, Diplom # DK № 001130.
1992-1997 Farmakologiya kafedrasının dosenti
1997-2000 Farmakologiya kafedrasının professoru
2000 Farmakologiya kafedrasının müdiri

Professor, kafedra müdiri Musa Qəniyevlə
Əlaqə tel: (+994 12) 495 49 86 , 495 39 48
E-mail: [email protected]

DƏRSLİK, DƏRS VƏSAİTİ VƏ METODİK İŞLƏMƏLƏR

                                                          DƏRSLİKLƏR

 1. FARMAKOLOGİYA, 1-ci nəşr Bakı, Maarif nəşriyyatı, 2001, 560 s., 30 ç.v.)

 2. FARMAKOLOGİYA, 2-ci nəşr Bakı, Maarif nəşriyyatı, 2002. 586 s., 31 ç.v. )

 3. FARMAKOLOGİYA, 3-cü nəşr Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2003. 607 s., 32 ç.v. )

 4. FARMAKOLOGİYA, 4-cü nəşr Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2004. 623 s., 32 ç.v. )

 5. FARMAKOLOGİYA, 5-ci nəşr Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2005. 624 s., 32 ç.v. )

 6. FARMAKOLOGİYA, 6-cı nəşr Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2006. 710 s. 35 ç.v. )

 7. FARMAKOLOGİYA, 7-ci nəşr Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2008. 824 s.  47,93 ç.v.)

 8. FARMAKOLOGİYA, DƏRSLİK, Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2010, 494 s. 30,87 ç.v.)
  I hissə, 8-ci nəşr

 1. FARMAKOLOGİYA, DƏRSLİK, Bakı, Təbib nəşriyyatı 2010, 574 s. 36,5 ç.v.             II hissə, 8-ci nəşr

 1. Pharmakology, I EDİTİON (İngilis dilində) Bakı (A.Mirzəyeva ilə) 2010, 384 s.

 2. Atlas of pharmakology (Dərslik, İngilis dilində, A.Mirzəyeva ilə) Bakı, 2012, 238 s.

 3. Farmakologiya, Dərslik, I hissə, 9-cu stereotip nəşr.  Bakı, Təbib nəşriyyatı,        2013, 500 s. 31 ç.v.

 1. Farmakologiya, Dərslik,
  II hissə, 9-cu nəşr.  Bakı, Təbib nəşriyyatı,   2014, 840 s. 52,5 ç.v.

 1. Farmakologiya, Dərslik, Stomatologiya fakultəsi  Tələbələri üçün, 1-ci nəşr     Bakı, Təbib nəşriyyatı,  2015, 573 s. 30,87 ç.v.

DƏRS VƏSAİTLƏRİ

 1. FARMAKOLOGİYADAN

    MÜHAZİRƏLƏR KURSU.  Bakı, Maarif nəşriyyatı,      2000-ci il,  500 s.

 1. Ümumi reseptura, 1-ci nəşr Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2003. 207 s. 11 ç.v.

 2. Ümumi reseptura, 2-ci nəşr Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2003. 207 s. 11 ç.v.

 3. Farmakologiyadan tədris.  Proqramı. Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2006, 47  s.(müəl. koll.)

 1. Ümumi reseptura, 3-cü nəşr Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2006. 207 s. 11 ç.v.

 2. Ümumi reseptura, 4-cü nəşr Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2009. 348 s. 20 ç.v.

 3. Farmakologiyadan test tapşırıqları Bakı, Təbib nəşriyyatı, 2011. 197 s. 12,37 ç.v.

 4. Ümumi farmakologiya Bakı, Təbib nəşriyyatı, 2011. 127 s. 8 ç.v.

 5. Hormon sisteminə təsir göstərən maddələrin farmakologiyası                     Bakı, Təbib nəşriyyatı, 2015, 218 s.

 1. Qan sisteminə təsir göstərən Bakı, Təbib nəşriyyatı, 2015, 203 s. maddələrin farmakologiyası

 1. Ümumi reseptura, 5-ci nəşr Bakı, Təbib nəşriyyatı, 2015. 328 s. 11 ç.v.

 2. Farmakologiyadan tədris Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2017, 47 s. (müəl. koll.) Proqramı

 1. Ümumi reseptura, 6-cı nəşr Bakı, Təbib nəşriyyatı, 2015. 328 s. 11 ç.v.

TƏDRİS METODİK VƏSAİTLƏR

 1. Depressiya əleyhinə dərman maddələri 1997-ci il, 22 s.  (antidepressantlar)

 1. Kardiotonik dərman maddələri 1997-ci il, 23 s.

(həmmüəl. V.Əsmətov, X.Mirzəyev)

 1. Antipsixotik dərman maddələri 1999-cu il,  32 s.

    (neyroleptiklər), kiril əlifbası ilə

 1. Psixomotor stimulyatorlar və 1999-cu il, 22 s.

    analeptiklər (kiril əlifbası ilə)

 1. İltihab və immun proseslərə təsir 2000- ci il, 42 s.

göstərən dərman maddələrinin farmakologiyası

 1. Şişəleyhinə dərman maddələri (həmmüəl. A.Əliyev, V.Əsmətov) 2000-ci il  30 s.

 2. Podaqraəleyhinə dərman maddələri (həmmüəl. K.Yaqubov) 2001-ci il  36 s.

 3. Antipsixotik dərman maddələri 2001-ci il, 31 s.

    (neyroleptiklər), latın əlifbası ilə

 1. Psixomotor stimulyatorlar və 2001-ci il,  21 s.

    analeptiklər (latın əlifbası ilə)

 1. Mübadilə proseslərinə təsir göstərən dərman maddələrinin farmakologiyası  (həmmüəl. R.Abdullayeva) 2002-ci il, 48 s.

 1. Vitamin preparatlarının farmakologiyası 2017 –ci il, 72 s.

      (həmmüəl. E.Musayeva; Z.İsmayılova)

 1. Sidikqovucu dərman maddələrinin farmakologiyası 2018, 39 s.  (həmmüəl. V.Əsmətov, E.Şadlinski, S.Quliyeva)


Cəmil Əliyev 
Əhliman Əmiraslanov.
Rəşad Mahmudov
Gəray Gəraybəyli
Sahib Musayev
Qələndər  Canbaxışov
Vaqif Bilas oğlu Şadlinski
Çingiz Rəhimov
Yunis Yusifov
Nuru Bayramov
Musa Qəniyev
Surxay Novruz oğlu Musayev
Nəsib Cəfər oğlu Quliyev
Vaqif Qələndər
Qalib Şalon oğlu Qarayev
Yaşar Cəlilov
Xaləddin Musayev

 

 

Facebook Comments