XALƏDDİN NOVRUZ OĞLU MUSAYEV. T.E.D.PROFESSOR. ÜMUMİ CƏRRAH

Xaləddin Novruz oğlu Musayev , Tibb elmləri doktoru professor. Doğum tarixi: 13 Yanvar 1961-ci ildə Azərbaycan Respublikası Samux rayonunun Fizuli kəndində anadan olmuşdur.

Xaləddin Musayev Azərbaycan Tibb Universiteti 2-ci Cərrahi Xəstəliklər Kafedrası. ATU Tədris Cərrahiyyə Kafedrasının və Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin Koloproktologiya şöbəsinin müdiridir.
Tibb elmləri doktoru, professordur.
Xaləddin Musayev coxsaylı elmi məqalələrin, Koloproktologiya barədə Azərbaycan dilində kibabların müəllifidir. ATU-nun müəllimidir.
Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin patologiyaları, koloproktoloji xəstəliklər, o cümlədən yoğun və düz bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi ilə məşğul olur. Konkret olaraq professor
Xaləddin Musayev Azərbaycanda babasil, kolit, parapraktit, xroniki qəbizlik, bağırsağın divertikulu xəstəliyi, bağırsaq yapışqanlığı, kron xəstəliyi, yoğun bağırsaq polipləri, ülserativ kolit, bağırsaq düyünlənməsi, rektovaginal fistula, bağırsaq uzanması, meqakolon, düz bağırsağın çatı, düz və yoğun bağırsaq şişləri və sair kolorektal bolgədə rast gəlinən xəstəliklər konservativ və cərrahi müalicəsində aparıcı mütəxəssislərdən, aktiv tibbi xidmət göstərən həkimlərimizdən biri hesab olunur.
Professor Xaləddin Musayev ATU-da yeni koloproktoloq mütəxəssislərin yetişməsində xüsusi əməyi vardır. Məlum olduğu kimi bağırsaq cərrahiyyəsi ilə məşğul olan ümumi cərrahlar koloproktoloq və ya kolorektal cərrah adlanır. Düz bağırsaq və rectal xəstəliklərlə məşğul olan həkimlər isə proktoloq adlanır.
Professor Xaləddin Novruz oğlu Musayev 1978-1984 illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə İşi Fakultəsində təhsil almışdır. 1984-1985-ci illərdə 2№-li şəhər klinikasında İnternaturadan keçmişdir.  1988-1991-ci illərdə Topçubaşov ad.ETKECİ-də aspirantura təhsili almışdır.
1985-1988-ci illərdə Sumqayıt ş. 1N-li xəstəxanasında həkim-cərrah vəzifəsində işləmişdir. 1991-1999-cu illərdə  Elmi Tədqiqat  Qastroenterologiya institutunda cərrah işləmişdir. 1999-cu ildən indiyədək ATU 2-ci cərrahi xəstəliklər ka-fedrasında aktiv elmi fəaliyyətlə məşğuldur və həkim-cərrah kimi işləyir. Professor Musayev həmçinin ATU Tədris-Cərrahiyyə Klinikasının və Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin şöbə müdiridir.

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat:

1) The use of texhnology in sur-gical treatment of patients with acute suppurative inflammation of pilonidal cycts (Həmmüəlliflər: Mamaedov M.M.

Mamedov N.I, Gurbanov G.M., Akhmedov G)  Nəşr: XII Beynəlxalq Avrasiya cərra-hiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları, Bakı 13-16 oktyabr 2011
2) Capabilities of infrared laser illumination in combination with proteolytic enzymes in the surgical treatment of patients with acute paraproctitis (Həmmüəlliflər: Mamaedov M.M.Mamedov N.I., Mustafaeva M.F, Akhmedov G)  Nışr: XII Beynəlxalq Avrasiya cərra-hiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları, Bakı 13-16 oktyabr 2011
3) Afterhistory of the surgical treatment of postpartum peri-neal ruptures. (Həmmüəlliflər: Mamedov M.M., AkhundovaN.N.)  Nəşr: XII Beynəlxalq Avrasiya cərra-hiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları, Bakı 13-16 oktyabr 2011.с.226-227
4) Musayev Xaləddin Novruz oğlu: Qeyri-şiş etiologiyalı proktoloji xəstəlikləri olan qadınların cərrahi müalicəsi və tibbi reabilitasiyası : tibb elmləri dok. … dis. avtoreferatı: 14.00.27 / X. N. Musayev ; Azərbaycan Tibb Universiteti. – Bakı, 2011. – 44 s. : rəngli il. ; 21 sm. – 100 экз
Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat:
1) Rusiya Koloproktoloqlar cəmiyyəti
2) Türk Kolon və Rektal cərrahiyyə dərnəyi
3) Vestnik Xirurqii Kazaxstana jurnalı redaksiya heyətinin üzvü
4) Xirurqiya Vostoçnaya Yevropa jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Dr.Xaləddin Musayevlə əlaqə. ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası Tel: (+994) 050-312-62-08

YOUTUBE VİDEO – ƏMƏKDAR ELM XADİMİ SURXAY MUSAYEVİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ HƏSR EDİLMİŞ SƏNƏDLİ FİLM. SAGLAM TV TƏQDİM EDİR
XALƏDDİN MUSAYEV. T.E.D. Qəbizliyin cərrahi müalicəsi.
T.E.D. Xaləddin Musayev. Babasil xəstəliyi və onun düzgün müalicəsi.
Yoğun və düz bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. Proktoloji əməliyyatlardan sonrakı ağırlaşmalar
Anal çatların müalicəsi. Xaləddin Musayev. Tibb elmləri doktoru
Xaleddin Musayev. T.e.d. QADINLARDA REKTOSELE . Müalicesi. Rectocele.
Xaləddin Musayev. Düz bağırsaq xəstəlikləri – ANAL ÇAT NƏDİR?
Anal kandilomalar. Xaleddin Musayev. Cinsi yolla keçən anal kandilomalar.
Rektovaginal fistuala. Dr. Xaleddin Musayev. REKTO-VAGINAL FISTULAWIKIMED.AZ-da – GƏRAY GƏRAYBƏYLİ, PROFESSOR, ATU REKTORU
WIKIMED.AZ- da – ƏHLİMAN ƏMİRASLANOV,  ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – VAQİF BİLAS OĞLU ŞADLİNSKİ – ATU PROFESSORU, ANATOMİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – MUSA QƏNİYEV – ATU FARMAKOLOGİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – NURU BAYRAMOV , PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ÇİNGİZ RƏHİMOV, PROFESSOR, ATU AĞIZ VƏ ÜZ-ÇƏNƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – YUSİF ƏLİYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SURXAY MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – YUNİS YUSİFOV – ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – XALƏDDİN MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – FARİZ CAMALOV, PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ELÇİN AĞAYEV PROFESSOR, ATU, ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – ƏLZAMİN SADIQOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, PULMANOLOQ
WIKIMED.AZ-da – MƏLAHƏT SULTANOVA, ATU ŞÜA DİAQNOSTİKASI KAFEDRASININ MÜDİRİ, PROFESSOR
WIKIMED.AZ -da – ILQAR QASIMOV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED PROFESSOR
WIKIMED.AZ-da – PAŞA QƏLBİNUR, ATU PROFESSORU, T.E.D. OFTALMOLOQ
WIKIMED.AZ-da – QALİB QARAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – İLQAR QASIMOV, PROFESSOR, T.E.D, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – SAHİB MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QƏLƏNDƏR CANBAXIŞOV, T.E.D. ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – ÇİNGİZ QULİYEV UŞAQ CƏRRAHI, PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU
WIKIMED.AZ-da – YAŞAR CƏLİLOV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – CƏFƏR NƏSİRLİ, ATU KAFEDRA MÜDİRİ, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – İLHAM ƏHMƏDOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, UROLOQ-ANDROLOQ
WIKIMED.AZ-da – SABİR ETİBARLI, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QALİB İMANOV, İNVAZİV KARDİOLOQ, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – RAMİZ POLUXOV, T.E.D, ATU TCK, ATU UŞAQ CƏRRAHLIĞI KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – VUQAR MƏHƏRRƏMOV, UŞAQ CƏRRAHI, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – CƏMİL İSKƏNDƏROV, ATU nEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI, T.F.D.
WIKIMED.AZ-da – AZƏR HÜMMƏTOV, CƏRRAH-ENDOKRİNOLOQ, ATU TCK,
WIKIMED.AZ-da – TARYEL ÖMƏROV, BARİATRİK-METABOLİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – ASLAN ABDULLA, LAPAROSKOPİK-BARİATRİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – MURAD ŞIXƏLİYEV, ATU TCK OTOLARİNQOLOGİYA ŞÖBƏSİ, ATU
WIKIMED.AZ-da – RÖVŞƏN XƏLİLZADƏ, ATU TCK, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI
WIKIMED.AZ- da –PƏRVİZ ABBASOV. T.E.D. ATU. ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – MƏHƏMMƏD KƏRİMOV. PROFESSOR ATU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SAMIR CAVADOV, DOSENT, ATU TƏDRİS ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

Facebook Comments