SAMIR CAVADOV DOSENT, ATU Tibbi Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrasının dosenti

Cavadov Samir Sabir oğlu – Azərbaycan Tibb Universitetinin  Tibbi Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrasının dosenti, ATU-nun Tədris şöbəsinin müdiri

Dr. SAMİR CAVADOVUN TƏHSİLİ:
Doktor Samir Cavadov 07 Aprel 1979-da anadan olmuşdur.
1985 -1996-ci illərdə Göyçay rayonu M. Füzuli adına 6 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.
1997-2002-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil aldıqdan sonra 2002-2003-cü illərdə Samir Cavadov Bakı şəhər 4 saylı klinik xəstəxanasında internatura keçmişdir.

DOKTOR SAMİR CAVADOVUN ELMİ -PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ:
10.2003 – 05.2009-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Klinik Mikrobiologiya Laboratoriyasında həkim işləyib.
05.2009 – 26.11.2014-ci illərdə doktor Samir Cavadov  Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasında Assistent,
26.11.2014 – 20.05.2014-ci illərdə baş müəllim,
20.05.2014- hal-hazırki dövrə qədər dosent vəzifəsində çalışır.
2004 – 2009 –cu illərdə SAMİR CAVADOVLimfoblastik leykemiyalı xəstə uşaqlarda sistem xarakterli mikozların etiopatogenetik xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işini yerinə yetirərək müdafiə etmiş və 04.01.2010 tarixində Tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə yiyələnmişdir.

Hal-hazırda doktor Samir Cavadov Tibb üzrə elmlər doktoru elmi drəcəsi alma üçün “Azərbaycanda Hepatit B virusunun genotipik xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiyası üzərində işləyir.
İngilis, Rus, Türk dillərində danışır. Evlidir. 1 övladı var. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 09.04.2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür
2018-ci ildə nəşr olunan Microbiology and İmmunology (Laboratory manual in general microbiology) dərsliyin və 50-dən çox elmi məqalələrin müəllifidir.

DR. SAMİR CAVADOVUN İDARƏETMƏ TƏCRÜBƏSİ :
2010 – 2020 – ATU-nun Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasında Elmi işlər üzrə kafedra müdirinin müavini,
2014 – 2016-cı illərdə Dosent  Samir Cavadov ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasının Mərkəzi Diaqnostik laboratoriyasının şöbə müdiri,
2016 – 2017-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Doktorantura və dissertantura şöbəsinin müdiri işləmişdir.
11.10.2017-ci il tarixindən hal-hazıradək Universitetin Tədris və Təhsildə keyfiyyət təminatı şöbəsinin müdiridir.

İCTİMAİ İŞLƏR:
2009 – 2017 – ATU-nun Tibbi profilkatika fakultəsinin Tələbə Elmi Dərnəyinin rəhbəri,
2009 – 2017 – Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının Tələbə Elmi Dərnəyinin sədri,
2013 – 2020 – D03.014 Dissertasiya Şurasının nəzdində ilkin müzakirə şurasının üzvü,
2013 – 2017 – Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertasiyaların ilkin materiallarının yoxlanılması üzrə komissiyanın üzvü,
2010 – indiyə kimi – Dövlət İmtahan Mərkəzində (əvvəlki TQDK) rezidentura bölməsi üzrə mikrobiologiya fənnindən ekspert

DOKTOR SAMİR CAVADOVUN İŞTİRAK ETDİYİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ KURSLARI VƏ KONQRESLƏR:
1.Allerqoloq, immunoloq və immunoreabilotoloqların 2-ci Milli Konqresi
Sertifikat, 5/11/2004 – 6/11/2004 Bakı, Azərbaycan
2. Training in Microbiology and clinical microbiology department of Yeditepe
 University. 01/06/2007– 30/07/2007 Istanbul, Turke
3. 2nd International Congress of Central Asia Infectious Diseases, Certificate,
27/03/2008 – 30/03/2008, Almaty, Kazakhstan
4. Use of molecular methods in determining of antimicrobial resistance – Practice
Course 09/06/2008 – 13/06/2008, Ege University, Izmir, Turkey
5. Training in Microbiology and clinical microbiology department of Ege
  University. 16/06/2008– 27/06/2008 Izmir, Turkey
6. 3rd Eurasia Congress of Infectious Diseases – Member of Congress Organizing
Committee, Certificate, 01/10/2009 – 04/09/2009, Baku, Azerbaijan
7. 3rd Disinfection, antisepsis and Sterilization – Practice Course, Certificate,
08/02/2010 – 12/02/2010, Ankara, Turkey
8. Training in Central Laboratory of Ondokuz Mayis University, Certificate,
01/02/2010 – 01/03/2010, Samsun, Turke
9. Practical Laboratory Training of Notifiable Parasitic Diseases, Certificate,
 10/12/2012 – 14/12/2012, Ankara, Turkey
10. Symposium of Hospital infection, antibiotic resistance, disinfection, antiseptic
and sterilization problems, Certificate, 3/05/2013 – 4/05/2013, Baku, Azerbaijan
11. “IV Cloning Course”in Inonu University, 27/05/2013 – 31/05/2013 Aydin, Turkey
12. XVII Congress of Turkish Clinic Microbiology and Infectious Diseases,
25/03/2015 – 29/03/2015 Antalya, Turkey
13. Scientific-practical Conference of “Real Time PCR: New diagnostic option
  for physicians “, 26/05/2015 Baku, Azerbaijan

SAMİR CAVADOVUN ELMİ İŞ VƏ MƏQALƏLƏRİ HAQQINDA:
Cavadov S.S. Sistem xarakterli kandidozlu xəstələrin ilkin diaqnostika, müalicə və profilaktikasının səmərəli aparılmasına dair metodik tövsiyə. Bakı, 2010 Təbib nəşriyyatı
Cavadov S.S., Bayramov A.Q., Sədiyeva N.A. Askaridozu və enterobiozu olan uşaqlarda bağırsaq florasının dəyişməsi və onun korreksiyası. Azərbaycan onkologiya və həmmərz elmlər jurnalı, Bakı 2004, №2 cild 11, səh.208-210
Cavadov S.S., Bayramov A.Q. Кандидемия у детей  лейкемией. Проблемы медицинской микологии,    Санкт-петербург 2005 №2 том 7 стр.88
Cavadov S.S., Bayramov A.Q., Sədiyeva N.A. Bağırsaq patologiyalarında Blastocystis hominis parazitlərinin rolu. Sağlamlıq jurnalı, 2010 № 6, səh.84 – 87
Cavadov S.S. Hepatit B virusu: morfo – bioloji xüsusiyyətləri və  yayılmasi. Sağlamlıq jurnalı, 2012, №4, səh.175 – 178
Cavadov S.S. – Hepatit B markerlərinin xəstəliyin klinik formalarının differensasiya-sında rolu – Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyiə həsr olunmuş Konfransın materialları Bakı 2012, səh.376 – 378
Cavadov S.S. Hepatit B markerlərinin xəstəliyin klinik formalarının differensasiyasında rolu. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, Bakı 2012, səh.376 – 378

Hacıyev Y.V., Cavadov S.S., Nuri İ.Z., Bayramlı R.B – ATU-nun TTK-da virus hepatiti aşkar olunmuş şəxslərdə qaraciyər funksiyalarının biokimyəvi marker-lərinin tədqiqi – Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyiə həsr olunmuş Konfransın materialları Bakı 2012, səh.406 – 407
Cavadov S.S., Bayramov A.Q. Staphylococcus epidermidis-in ADH1 ştammlarının insan patologiyasında rolu. Sağlamlıq jurnalı, 2013, №3, səh.175 – 179
Cavadov S.S., Hacıyev Y.V. Bakı şəhərində 2004 – 2009 – cu illər ərzində bağırsaq parazitlərinin yayılmasının qiymətləndirilməsi. Sağlamlıq jurnalı, 2015, №1, səh.131-135.
Cəlilova S.Q., Cavadov S.S., Qarayev Z.Ö – Efir yağlarının antimikrob təsiri -. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi prakrik konfransının materialları, Gəncə 5-6 may 2015, səh. 230-234
Haciyev Y.V. Bayramlı R.B. Cavadov S.S. Mamyayeva N.B. Nuri İ.Z. Mammadova U.İ. Nurmammadov S.E –  Prevalence Of Hepatitis B, C And HIV Infections in Patients Applied To Clinics Of Azerbaijan Medical Universit – The 7-th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 30 Sept-03 Oct 2015, p.354, Tbilisi, Georgia
Muradova S.A., QurbanovA.İ., Qarayev Z.Ö.,, Qasımov E.K.,, Cavadov S.S.,,Rzayev F.H –  Bdellovibrionabənzər mikroorqa-nizmin Сandida hüceyrəsinə təsir – ATU-nun Ümummilli lider H.Əliyevin 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Təbabətin aktual problemləri 2015. Illik elmi-praktik konfransın materialları. səh.190-191.
Yacısoy Y.V., Cavadov S.S., Qurbanov A.İ. Haşimoto tireoiditi olan xəstələrdə virus hepatitlərinin rast gəlməsi. Azərbaycan Allerqologiya və klinik immunologiya jurnalı,2019, cild7; 1, səh.42- 46
Hüseynov R.M., Cavadov S.S., Qədirova H.Ə., Əsgərova S.M., Taqiyev B.T., Karalti İ. Diagnostic Significance of Aspergillus Species Isolated from Clinical Specimens. The Journal of Fungus, 2020, p.94-100
Hüseynov R.M., Cavadov S.S. Phylogenetic Analysis of Clinical and Environmental Aspergillus Fumigatus Isolates in Azerbaijan. American Society for Microbiology (ASM) Microbe Online (2020)
Hüseynov R.M., Cavadov S.S., Qədirova H.Ə., Bozdoğan B., Orayşin E., Əsgərova S.M.,
Taqiyev B.T., Karalti İ., Denning D. Azole- and amphotericin B-resistant Aspergillus fumigatus strains isolated from clinical specimens and environment in Azerbaijan. 9th Advances Against Aspergillosis and Mucormycosis (2020)
Hüseynov R.M., Cavadov S.S., Taqiyev B.T., Karalti İ. Pulmonary Aspergillosis: A Case Report of Invasive Aspergillosis Caused by Aspergillus fumigatus. The Journal of Fungus, 2020, p.101-104

SAMİR CAVADOVUN ÜZVÜ OLDUĞU İCTİMAİ TƏŞKİLATLAR:
1. Gənclərin elmi araşdırmalarına dəstək (GEAD) İB, Azərbaycan
2. Mikrobioloqlar və immunoloqlar İB, Azərbaycan
3. Amerika Mikrobioloqlar Cəmiyyəti (ASM), ABŞ
4. Amerika Mikrobioloqlar Cəmiyyətinin (ASM) Azərbaycan üzrə ölkə təmsilçisi (ASM Country Ambassador to Azerbaijan)

DOKTOR SAMİR CAVADOVLA ƏLAQƏ:
ATU TƏDRİS VƏ TƏHSİLDƏ KEYFİYYƏT TƏMİNATI ŞÖBƏSİ,
Ə.QASIMZADƏ 14, İNZİBATİ BİNA
Əlaqə telefonu: 050 682-08-28

FACEBOOK PROFİLİ – DOKTOR SAMİR CAVADOV, ATU TƏDRİS ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
XƏBƏR LENTİ – AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN ƏMƏKDAŞLARI TƏLTİF EDİLDİ – 2021,
9 APREL – SİYAHI

XƏBƏR LENTİ – Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
DOSENT SAMİR CAVADOV ATU TƏDRİS ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
MÜSAHİBƏ: Bu addım koronanın yayılmasının qarşısını almayacaq… ATU Tibbi Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrasının dosenti, ATU Tədris şöbəsinin müdiri SAMİR CAVADOVLA MÜSAHİBƏ
MÜSAHİBƏ – “Bir insan il boyu tez-tez xəstələnirsə, demək ki…” DR.SAMİR CAVADOV
XƏBƏR LENTİ – II Müalicə-profilaktika fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirilib
XƏBƏR LENTİ – ATU-da ÜST nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
XƏBƏR LENTİ – Tibb Universitetinin yeni yaradılan ixtisaslarına qəbul planı açıqlanıb
XƏBƏR LENTİ – ADNSU-da Koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiyanın əhəmiyyətinə dair infosessiya keçirilib
XƏBƏR LENTİ – Kalsiumun yerinə karbon yazırlar: Tibb bacılarının ali təhsil alması ideyası alqışlandı
XƏBƏR LENTİ – Samir Cavadov: “Ölkədə mikrobioloq, infeksionist qurtardımı ki, bu sahə ilə əlaqəsi olmayan şəxslər virusdan danışır. Onlar bəzən yanlış məlumatlar da verilir”
XƏBƏR LENTİ – DOKTOR SAMİR CAVADOV: Digər ölkələrlə müqayisə edəndə, Azərbaycanda hər xəstəyə düşən həkim sayı çoxdur.
XƏBƏR LENTİ –  SAMİR CAVADOV: Bu il Azərbaycan Tibb Universitetindən 891 nəfər məzun olub
XƏBƏR LENTİ – Azərbaycanda yeni xəstəlik yayıldı (2014)
XƏBƏR LENTİ – Həkim Samir Cavadov: “Əhəmiyyət vermədiyiniz səhv addım həyatınızı puç edə bilər”
XƏBƏR LENTİ – AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏNTƏNƏLİ “MƏZUN GÜNÜ” KEÇİRİLDİ – FOTOLAR (2018)
XƏBƏR LENTİ – Son günlərin ən çox verilən sualı: “Sumqayıtda niyə ancaq uşaqlar zəhərlənib?”(2017)   HƏKİM-EKSPERT SAMİR CAVADOVLA MÜSAHİBƏ
XƏBƏR LENTİ – ATU Tədris Terapevtik Klinikasında təhsilin başlaması ilə əlaqədar toplantı keçirilib (2021)VİDEO YOUTUBE – SƏHİYYƏ MENECMENTİ ÜZRƏ MAGİSTRATURA PROGRAMI. PROGRAMDA NƏLƏR TƏDRİS OLUNACAQ VƏ KİMLƏR TƏRƏFİNDƏN TƏDRİS APARILACA? BU VƏ DİGƏR SUALLARI ATU TƏDRİS ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ SAMİR CAVADOV İTV EFİRİNDƏ CAVABLANDIRIR…
VİDEO YOUTUBE – Tədris Terapevtik Klinika, Dosent Dr. İTV Sağlam yaşamaq programında Samir Cavadov Düzgün diaqnostika mövzusunda danışır.
Video youtube – İTV Sabaha saxlamayaq verilişi. BSJ vaksini və koronavirus arasında yürüdülən mülahizələrin hansı halda elmi əsası var? ATU Tədris şöbəsinin müdiri, mütəxəssis Samir Cavadov danışır.
VİDEO YOUTUBE – Doktor Samir Cavadov – İlin Həkimi 2017


WIKIMED.AZ-da – GƏRAY GƏRAYBƏYLİ, PROFESSOR, ATU REKTORU
WIKIMED.AZ- da – ƏHLİMAN ƏMİRASLANOV,  ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – VAQİF BİLAS OĞLU ŞADLİNSKİ – ATU PROFESSORU, ANATOMİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – MUSA QƏNİYEV – ATU FARMAKOLOGİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – NURU BAYRAMOV , PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ÇİNGİZ RƏHİMOV, PROFESSOR, ATU AĞIZ VƏ ÜZ-ÇƏNƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – YUSİF ƏLİYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SURXAY MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – YUNİS YUSİFOV – ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – XALƏDDİN MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – FARİZ CAMALOV, PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ELÇİN AĞAYEV PROFESSOR, ATU, ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – ƏLZAMİN SADIQOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, PULMANOLOQ
WIKIMED.AZ-da – MƏLAHƏT SULTANOVA, ATU ŞÜA DİAQNOSTİKASI KAFEDRASININ MÜDİRİ, PROFESSOR
WIKIMED.AZ -da – ILQAR QASIMOV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED PROFESSOR
WIKIMED.AZ-da – PAŞA QƏLBİNUR, ATU PROFESSORU, T.E.D. OFTALMOLOQ
WIKIMED.AZ-da – QALİB QARAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – İLQAR QASIMOV, PROFESSOR, T.E.D, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – SAHİB MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QƏLƏNDƏR CANBAXIŞOV, T.E.D. ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – ÇİNGİZ QULİYEV UŞAQ CƏRRAHI, PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU
WIKIMED.AZ-da – YAŞAR CƏLİLOV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – CƏFƏR NƏSİRLİ, ATU KAFEDRA MÜDİRİ, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – İLHAM ƏHMƏDOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, UROLOQ-ANDROLOQ
WIKIMED.AZ-da – SABİR ETİBARLI, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QALİB İMANOV, İNVAZİV KARDİOLOQ, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – RAMİZ POLUXOV, T.E.D, ATU TCK, ATU UŞAQ CƏRRAHLIĞI KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – VUQAR MƏHƏRRƏMOV, UŞAQ CƏRRAHI, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – CƏMİL İSKƏNDƏROV, ATU nEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI, T.F.D.
WIKIMED.AZ-da – AZƏR HÜMMƏTOV, CƏRRAH-ENDOKRİNOLOQ, ATU TCK,
WIKIMED.AZ-da – TARYEL ÖMƏROV, BARİATRİK-METABOLİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – ASLAN ABDULLA, LAPAROSKOPİK-BARİATRİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – MURAD ŞIXƏLİYEV, ATU TCK OTOLARİNQOLOGİYA ŞÖBƏSİ, ATU
WIKIMED.AZ-da – RÖVŞƏN XƏLİLZADƏ, ATU TCK, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI
WIKIMED.AZ- da –PƏRVİZ ABBASOV. T.E.D. ATU. ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – MƏHƏMMƏD KƏRİMOV. PROFESSOR ATU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SAMIR CAVADOV, DOSENT, ATU TƏDRİS ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
WIKIMED.AZ – da – MİRƏLİ MƏCİDOV ÜRƏK-DAMAR CƏRRAHI ATU
WIKIMED.AZ – da – QALİB İMANOV. İNVAZİV KARDİOLOQ. ATU

Facebook Comments