RAMİZ POLUXOV UŞAQ CƏRRAHI. T.E.D

Dosent, Tibb elmləri doktoru,  ATU Uşaq cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri, ATU TCK Müalicə işləri üzrə direktor müavini  Poluxov  Ramiz  Şamil oğlu 1 may 1967-ci ildə Gürcüstan Respublikasında anadan olmuşdur.

Ramiz Poluxov 1984-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun (indiki Azərbaycan Tibb Universiteti) Pediatriya fakültəsinə daxil olmuş və 1992-ci ildə adlı təqaüdlə bitirmişdir.
1992-1994-cü illərdə ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrasında klinik ordinatura keçmiş,
1994-1998-ci illərdə Uşaq cərrahlığı kafedrasında baş laborant,
1998-2007-ci illərdə assistent, 2007-ci ildən isə dosent vəzifələrində çalışmışdır.
Eyni zamanda 2000-2013-cü illərdə Uşaq cərrahlığı kafedranın tədris hissə müdiri,
2013-2017-ci illərdə ATU-nun Tədris Cərrahiyyə klinikasının Uşaq cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri olmuş,
2017-ci ildən indiyədək ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrasının müdiri
2018-ci ilin iyun ayından ATU-nun Tədris Cərrahiyyə klinikasının baş həkimidir.
Ramiz Poluxov 1999-cu namizədlik, 2018-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  2010-cu ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür. Indiyədək 160-dan çox elmi məqalənin, 10-dan artıq tədris metodiki vəsaitin müəllifidir.

2003 və 2009-cu illərdə Uşaqlarda laparoskopik cərrahiyyə,
2011-ci ildə Uşaq koloproktologiyası və endoskopik cərrahiyyə,
2012-ci ildə Uşaqlarda  Torakoskopik və Robort cərrahiyyəsi,
2015-ci ildə Uşaq urologiyası və andrologiyası üzrə ixtisaslaşma kursları keçmişdir.
Ramiz Poluxov 30-dan artıq Beynəlxalq konqresslərdə iştirak və məruzə etmişdir.
2003-cü ildən Rusiya Uşaq cərrahları assosiasiyasının və
2010-cu ildən Rusiya Pediatrlar İttifaqının üzvü,
2008-ci ildən Azərbaycan Uşaq cərrahları assosiasiyasının sədr müavinidir.
Uşaq cərrahiyyəsinin bütün sahələri üzrə ( torakal, abdominal, neonatal cərrahiyyə,
uşaq urologiyası və endoskopik cərrahiyyə və s.) xəstələrə ixtisaslaşmış cərrahi yardım göstərir.
DOKTOR RAMİZ POLUXOV HAZIRDA ATU TƏDRİS CƏRRAHİYYƏ KLİNİKASININ BAŞ HƏKİMİDİR.
O HƏMÇİNİN ATU UŞAQ CƏRRAHLIĞI KAFEDRASININ MÜDİRİDİR

DOKTOR RAMİZ POLUXOVLA
ATU TƏDRİS CƏRRAHİYYƏ KLİNİKASI
Əlaqə telefonu: +994 050 316 26 99


WIKIMED.AZ-da – GƏRAY GƏRAYBƏYLİ, PROFESSOR, ATU REKTORU
WIKIMED.AZ- da – ƏHLİMAN ƏMİRASLANOV,  ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – VAQİF BİLAS OĞLU ŞADLİNSKİ – ATU PROFESSORU, ANATOMİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – MUSA QƏNİYEV – ATU FARMAKOLOGİYA KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – NURU BAYRAMOV , PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ÇİNGİZ RƏHİMOV, PROFESSOR, ATU AĞIZ VƏ ÜZ-ÇƏNƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – YUSİF ƏLİYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SURXAY MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – YUNİS YUSİFOV – ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – XALƏDDİN MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – FARİZ CAMALOV, PROFESSOR, ATU KAFEDRA MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – ELÇİN AĞAYEV PROFESSOR, ATU, ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – ƏLZAMİN SADIQOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, PULMANOLOQ
WIKIMED.AZ-da – MƏLAHƏT SULTANOVA, ATU ŞÜA DİAQNOSTİKASI KAFEDRASININ MÜDİRİ, PROFESSOR
WIKIMED.AZ -da – ILQAR QASIMOV. TRAVMATOLOQ-ORTOPED PROFESSOR
WIKIMED.AZ-da – PAŞA QƏLBİNUR, ATU PROFESSORU, T.E.D. OFTALMOLOQ
WIKIMED.AZ-da – QALİB QARAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – İLQAR QASIMOV, PROFESSOR, T.E.D, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – SAHİB MUSAYEV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QƏLƏNDƏR CANBAXIŞOV, T.E.D. ATU PROFESSORU
WIKIMED.AZ- da – ÇİNGİZ QULİYEV UŞAQ CƏRRAHI, PROFESSOR, TİBB ELMLƏRİ DOKTORU
WIKIMED.AZ-da – YAŞAR CƏLİLOV, ATU PROFESSORU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – CƏFƏR NƏSİRLİ, ATU KAFEDRA MÜDİRİ, TRAVMATOLOQ-ORTOPED
WIKIMED.AZ-da – İLHAM ƏHMƏDOV, ATU PROFESSORU, T.E.D, UROLOQ-ANDROLOQ
WIKIMED.AZ-da – SABİR ETİBARLI, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASININ MÜDİRİ, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – QALİB İMANOV, İNVAZİV KARDİOLOQ, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – RAMİZ POLUXOV, T.E.D, ATU TCK, ATU UŞAQ CƏRRAHLIĞI KAFEDRASININ MÜDİRİ
WIKIMED.AZ-da – VUQAR MƏHƏRRƏMOV, UŞAQ CƏRRAHI, ATU TCK
WIKIMED.AZ-da – CƏMİL İSKƏNDƏROV, ATU nEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI, T.F.D.
WIKIMED.AZ-da – AZƏR HÜMMƏTOV, CƏRRAH-ENDOKRİNOLOQ, ATU TCK,
WIKIMED.AZ-da – TARYEL ÖMƏROV, BARİATRİK-METABOLİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – ASLAN ABDULLA, LAPAROSKOPİK-BARİATRİK CƏRRAH, ATU
WIKIMED.AZ-da – MURAD ŞIXƏLİYEV, ATU TCK OTOLARİNQOLOGİYA ŞÖBƏSİ, ATU
WIKIMED.AZ-da – RÖVŞƏN XƏLİLZADƏ, ATU TCK, ATU NEYROCƏRRAHİYYƏ KAFEDRASI
WIKIMED.AZ- da –PƏRVİZ ABBASOV. T.E.D. ATU. ÜMUMİ CƏRRAH
WIKIMED.AZ-da – MƏHƏMMƏD KƏRİMOV. PROFESSOR ATU, T.E.D
WIKIMED.AZ-da – SAMIR CAVADOV, DOSENT, ATU TƏDRİS ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
WIKIMED.AZ – da – MİRƏLİ MƏCİDOV ÜRƏK-DAMAR CƏRRAHI ATU
WIKIMED.AZ – da – QALİB İMANOV. İNVAZİV KARDİOLOQ. ATU

Facebook Comments